Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde všechny potřebné informace „z obou táborů“.

Komentář zpracovává novinky vycházející z harmonizační směrnice, která je šita na míru praxi Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a rozsudkům Soudního dvora Evropské unie, z nichž autoři čerpali. V rámci výkladu pak samozřejmě navázali i na dosavadní domácí judikaturu.


autoři: Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 12. 2020, 440 stran
ISBN: 978-80-7598-899-7

Cena: 995 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam užitých zkratek - str. IX
Ostatní zkratky - str. XIV
O autorech - str. XV
Předmluva  - str. XVII
Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní  správě soudů a o změně některých dalších zákonů (Zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(Zákon o ochranných známkách)
Část první Ochranné známky
  - str. 1
Hlava I Obecná ustanovení  - str. 1
§ 1 Komentovaný zákon a jeho velká novela - str. 1
§ 1a Označení, která mohou tvořit ochrannou známku - str. 2
§ 2 Ochranné známky chráněné na území České republiky - str. 6
§ 3 Starší ochranné známky  - str.  9
§ 4 Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti - str. 12
§ 5 Získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním stykuv5
§ 6 zrušen - str. 37
§ 7 Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti - str. 37
Hlava II Účinky ochranné známky  - str. 73
§ 8 Práva z ochranné známky  - str. 73
§ 8a Právo zakázat přípravné kroky ve vztahu k používání obalů nebo jiných prostředků - str. 100
§ 9 Reprodukce ochranných známek ve slovnících  - str. 102
§ 10 Omezení účinků ochranné známky - str. 108
§ 10a Prostředky obrany uživatele označení v řízení o porušení práv z ochranné známky  - str. 121
§ 10b Prostředky obrany vlastníka pozdější ochranné známky v řízení o porušení práv - str. 125
§ 11 Vyčerpání práv z ochranné známky - str. 132
§ 12 Strpění užívání pozdější ochranné známky - str. 148
Hlava III Užívání ochranné známky - str. 152
§ 13 Užívání ochranné známky - str. 152
§ 14 zrušen - str. 156
Hlava IV Ochranná známka jako předmět vlastnictví - str. 157
§ 15 Změna vlastníka ochranné známky a přihlášky  - str. 157
§ 16 Vyznačení změny vlastníka v případě zápisu na jméno nehodného zástupce - str. 163
§ 17 Jiná práva  - str. 165
§ 18 Licence - str. 173
§ 18a Spoluvlastnictví ochranné známky - str. 191
Hlava V Přihláška  - str. 197
§ 19 Přihláška - str. 197
§ 19a Výrobky a služby  - str. 202
§ 20 Den podání přihlášky - str. 204
Hlava VI Řízení o přihlášce - str. 207
§ 21 Formální průzkum  - str. 207
§ 22 Věcný průzkum - str. 209
§ 23 Zveřejnění přihlášky  - str. 210
§ 24 Připomínky  - str. 211
§ 25 Námitky - str. 213
§ 26 Řízení o námitkách - str. 217
§ 26a Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení - str. 220
§ 26b Smírné urovnání - str. 232
§ 27 Úprava přihlášky - str. 233
§ 28 Zápis - str. 236
Hlava VII Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky - str. 240
§ 29 Doba platnosti a obnova zápisu - str. 240
§ 29a Zvláštní ustanovení o obnově zápisu ochranné známky - str. 244
Hlava VIII Vzdání se, zrušení a neplatnost  - str. 247
§ 30 Vzdání se práv k ochranné známce - str. 247
§ 31 Zrušení - str. 248
§ 31a Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky - str. 255
§ 32 Neplatnost  - str. 259
§ 32a Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou - str. 267
§ 32b Důvody zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a pozbytí účinku seniority - str. 271
§ 32c Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou - str. 277
§ 33 Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti - str. 286
§ 34 zrušen  - str. 290
Hlava IX Zvláštní ustanovení o kolektivních a certifikačních ochranných známkách  - str. 291
§ 35 Kolektivní ochranná známka - str. 291
§ 36 Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky - str. 297
§ 37 Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky - str. 299
§ 38 Práva z kolektivní ochranné známky - str. 303
§ 38a Změna smlouvy o užívání  - str. 306
§ 39 Omezení práv z kolektivní ochranné známky - str. 308
§ 40 Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou - str. 309
§ 40a Certifikační ochranná známka - str. 312
§ 40b Náležitosti a průzkum přihlášky certifikační ochranné známky - str. 320
§ 40c Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky - str. 329
§ 40d Zrušení certifikační ochranné známky a její prohlášení za neplatnou - str. 331
Hlava X Obecná ustanovení o řízení před úřadem - str. 339
§ 41 Podání - str. 339
§ 42 Rozklad  - str. 343
§ 43 Prominutí zmeškání lhůty - str. 349
§ 44 Rejstřík a Věstník - str. 351
§ 45 Použití správního řádu - str. 358
§ 45a Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 361
Hlava XI Vztahy k zahraničí  - str. 365
§ 46 Práva a povinnosti zahraničních osob, povinné zastoupení - str. 365
Žádost o mezinárodní zápis - str. 369
§ 47 Osoby, které mohou podat žádost o mezinárodní zápis, úřad původu a poplatky  - str. 369
§ 48 Účinky zápisu a přiznání ochrany mezinárodní ochranné známce s vyznačením České republiky, počátek běhu lhůty pro podání námitek - str. 376
§ 48a Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky - str. 378
§ 48b Náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek - str. 383
Hlava XII Ochranná známka podle práva evropské unie o ochranné známce evropské unie - str. 388
§ 49 zrušen - str. 388
§ 50 Přeměna na přihlášku národní ochranné známky - str. 388
§ 51 Právo zakázat užívání ochranné známky Evropské unie, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky  - str. 392
Hlava XIII Přestupky - str. 396
§ 51a Přestupky  - str. 396
Hlava XIV Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací - str. 401
§ 52 Přechodná ustanovení - str. 401
§ 53 zrušen - str.  406
§ 54 Zrušovací ustanovení - str. 406
Část druhá Změna zákona o soudech a soudcích - str. 407
§ 55 Změna zákona o soudech a soudcích - str. 407
Část třetí Účinnost - str. 409
§ 56 Účinnost komentovaného zákona a jeho velké novely - str. 409
Seznam použité literatury - str. 412

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.