Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde všechny potřebné informace „z obou táborů“.

Komentář zpracovává novinky vycházející z harmonizační směrnice, která je šita na míru praxi Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a rozsudkům Soudního dvora Evropské unie, z nichž autoři čerpali. V rámci výkladu pak samozřejmě navázali i na dosavadní domácí judikaturu.

autoři: Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 12. 2020, 440 stran
ISBN: 978-80-7598-899-7

Cena: 897 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam užitých zkratek - str. IX
Ostatní zkratky - str. XIV
O autorech - str. XV
Předmluva  - str. XVII
Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní  správě soudů a o změně některých dalších zákonů (Zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(Zákon o ochranných známkách)
Část první Ochranné známky
  - str. 1
Hlava I Obecná ustanovení  - str. 1
§ 1 Komentovaný zákon a jeho velká novela - str. 1
§ 1a Označení, která mohou tvořit ochrannou známku - str. 2
§ 2 Ochranné známky chráněné na území České republiky - str. 6
§ 3 Starší ochranné známky  - str.  9
§ 4 Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti - str. 12
§ 5 Získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním stykuv5
§ 6 zrušen - str. 37
§ 7 Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti - str. 37
Hlava II Účinky ochranné známky  - str. 73
§ 8 Práva z ochranné známky  - str. 73
§ 8a Právo zakázat přípravné kroky ve vztahu k používání obalů nebo jiných prostředků - str. 100
§ 9 Reprodukce ochranných známek ve slovnících  - str. 102
§ 10 Omezení účinků ochranné známky - str. 108
§ 10a Prostředky obrany uživatele označení v řízení o porušení práv z ochranné známky  - str. 121
§ 10b Prostředky obrany vlastníka pozdější ochranné známky v řízení o porušení práv - str. 125
§ 11 Vyčerpání práv z ochranné známky - str. 132
§ 12 Strpění užívání pozdější ochranné známky - str. 148
Hlava III Užívání ochranné známky - str. 152
§ 13 Užívání ochranné známky - str. 152
§ 14 zrušen - str. 156
Hlava IV Ochranná známka jako předmět vlastnictví - str. 157
§ 15 Změna vlastníka ochranné známky a přihlášky  - str. 157
§ 16 Vyznačení změny vlastníka v případě zápisu na jméno nehodného zástupce - str. 163
§ 17 Jiná práva  - str. 165
§ 18 Licence - str. 173
§ 18a Spoluvlastnictví ochranné známky - str. 191
Hlava V Přihláška  - str. 197
§ 19 Přihláška - str. 197
§ 19a Výrobky a služby  - str. 202
§ 20 Den podání přihlášky - str. 204
Hlava VI Řízení o přihlášce - str. 207
§ 21 Formální průzkum  - str. 207
§ 22 Věcný průzkum - str. 209
§ 23 Zveřejnění přihlášky  - str. 210
§ 24 Připomínky  - str. 211
§ 25 Námitky - str. 213
§ 26 Řízení o námitkách - str. 217
§ 26a Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení - str. 220
§ 26b Smírné urovnání - str. 232
§ 27 Úprava přihlášky - str. 233
§ 28 Zápis - str. 236
Hlava VII Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky - str. 240
§ 29 Doba platnosti a obnova zápisu - str. 240
§ 29a Zvláštní ustanovení o obnově zápisu ochranné známky - str. 244
Hlava VIII Vzdání se, zrušení a neplatnost  - str. 247
§ 30 Vzdání se práv k ochranné známce - str. 247
§ 31 Zrušení - str. 248
§ 31a Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky - str. 255
§ 32 Neplatnost  - str. 259
§ 32a Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou - str. 267
§ 32b Důvody zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a pozbytí účinku seniority - str. 271
§ 32c Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou - str. 277
§ 33 Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti - str. 286
§ 34 zrušen  - str. 290
Hlava IX Zvláštní ustanovení o kolektivních a certifikačních ochranných známkách  - str. 291
§ 35 Kolektivní ochranná známka - str. 291
§ 36 Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky - str. 297
§ 37 Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky - str. 299
§ 38 Práva z kolektivní ochranné známky - str. 303
§ 38a Změna smlouvy o užívání  - str. 306
§ 39 Omezení práv z kolektivní ochranné známky - str. 308
§ 40 Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou - str. 309
§ 40a Certifikační ochranná známka - str. 312
§ 40b Náležitosti a průzkum přihlášky certifikační ochranné známky - str. 320
§ 40c Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky - str. 329
§ 40d Zrušení certifikační ochranné známky a její prohlášení za neplatnou - str. 331
Hlava X Obecná ustanovení o řízení před úřadem - str. 339
§ 41 Podání - str. 339
§ 42 Rozklad  - str. 343
§ 43 Prominutí zmeškání lhůty - str. 349
§ 44 Rejstřík a Věstník - str. 351
§ 45 Použití správního řádu - str. 358
§ 45a Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 361
Hlava XI Vztahy k zahraničí  - str. 365
§ 46 Práva a povinnosti zahraničních osob, povinné zastoupení - str. 365
Žádost o mezinárodní zápis - str. 369
§ 47 Osoby, které mohou podat žádost o mezinárodní zápis, úřad původu a poplatky  - str. 369
§ 48 Účinky zápisu a přiznání ochrany mezinárodní ochranné známce s vyznačením České republiky, počátek běhu lhůty pro podání námitek - str. 376
§ 48a Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky - str. 378
§ 48b Náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek - str. 383
Hlava XII Ochranná známka podle práva evropské unie o ochranné známce evropské unie - str. 388
§ 49 zrušen - str. 388
§ 50 Přeměna na přihlášku národní ochranné známky - str. 388
§ 51 Právo zakázat užívání ochranné známky Evropské unie, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky  - str. 392
Hlava XIII Přestupky - str. 396
§ 51a Přestupky  - str. 396
Hlava XIV Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací - str. 401
§ 52 Přechodná ustanovení - str. 401
§ 53 zrušen - str.  406
§ 54 Zrušovací ustanovení - str. 406
Část druhá Změna zákona o soudech a soudcích - str. 407
§ 55 Změna zákona o soudech a soudcích - str. 407
Část třetí Účinnost - str. 409
§ 56 Účinnost komentovaného zákona a jeho velké novely - str. 409
Seznam použité literatury - str. 412

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.