Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. Komentář

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou právní úpravou.

Autoři zevrubně rozebírají konkrétní známkoprávní instituty, vysvětlují způsob řízení před českými i mezinárodními úřady a přibližují rozhodovací praxi českých i mezinárodních úřadů a soudů na konkrétních ochranných známkách v bohaté a pečlivě vybrané judikaturní části. 

autoři: Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 7. 2018, 648 stran
ISBN: 978-80-7552-762-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VIII
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XIV
Předmluva  - str. XXII
Úvod  - str. XXV
ZÁKON O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH
§ 1–54 ČÁST PRVNÍ Ochranné známky  - str. 1
§ 1–7 HLAVA I Obecná ustanovení  - str. 1
§ 1 Označení, která mohou tvořit ochrannou  známku  - str. 1
§ 2 Ochranné známky chráněné v ČR  - str. 15
§ 3 Starší ochranná známka  - str. 20
§ 4 Absolutní důvody  - str. 24
§ 5 Prokázání získání rozlišovací způsobilosti  - str. 102
§ 6 Relativní důvod ex offo  - str. 107
§ 7 Relativní důvody na návrh  - str. 116
§ 8–12 HLAVA II Účinky ochranné známky  - str. 197
§ 8 Práva z ochranné známky  - str. 197
§ 9 Reprodukce ochranných známek ve slovnících  - str. 219
§ 10 Omezení účinků ochranné známky  - str. 221
§ 11 Vyčerpání práv z ochranné známky  - str. 236
§ 12 Strpění  - str. 247
§ 13–14 HLAVA III Užívání ochranné známky  - str. 254
§ 13 Užívání ochranné známky  - str. 254
§ 14 Některé následky neužívání ochranné známky  - str. 266
§ 15–18a HLAVA IV Ochranná známka jako předmět vlastnictví  - str. 270
§ 15 Převod ochranné známky  - str. 270
§ 16 Vyznačení změny vlastníka  - str. 280
§ 17 Jiná práva  - str. 285
§ 18 Licence  - str. 291
§ 18a Spoluvlastnictví ochranné známky  - str. 302
§ 19–20 HLAVA V Přihláška  - str. 309
§ 19 Přihláška  - str. 309
§ 20 Datum podání přihlášky (Právo přednosti)  - str. 339
§ 21–28 HLAVA VI Řízení o přihlášce  - str. 350
§ 21 Formální průzkum  - str. 350
§ 22 Věcný průzkum  - str. 355
§ 23 Zveřejnění přihlášky  - str. 364
§ 24 Připomínky  - str. 367
§ 25 Námitky  - str. 372
§ 26 Řízení o námitkách  - str. 381
§ 27 Úprava přihlášky  - str. 388
§ 28 Zápis  - str. 395
§ 29 HLAVA VII Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky  - str. 398
§ 29 Doba platnosti a obnova zápisu  - str. 398
§ 30–34 HLAVA VIII Vzdání se, zrušení a neplatnost  - str. 408
§ 30 Vzdání se práv k ochranné známce  - str. 408
§ 31 Zrušení  - str. 414
§ 32 Neplatnost  - str. 433
§ 33 Zvláštní ustanovení o účincích zrušení  a neplatnosti  - str. 451
§ 34 Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti  - str. 457
§ 35–40 HLAVA IX Zvláštní ustanovení o kolektivních ochranných známkách - str. 471
§ 35 Kolektivní ochranná známka  - str. 471
§ 36 Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné  známky  - str. 483
§ 37 Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky  - str. 485
§ 38 Práva z kolektivní ochranné známky  - str. 488
§ 39 Omezení práv z kolektivní ochranné známky  - str. 490
§ 40 Zrušení kolektivní ochranné známky a její  prohlášení za neplatnou  - str. 492
§ 41–45a HLAVA X Obecná ustanovení o řízení před úřadem  - str. 495
§ 41 Podání  - str. 495
§ 42 Rozklad  - str. 496
§ 43 Prominutí zmeškání lhůty  - str. 503
§ 44 Rejstřík a Věstník - str. 510
§ 45 Správní řízení  - str. 517
§ 45a Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  - str. 530
§ 46–48 HLAVA XI Vztahy k zahraničí  - str. 534
§ 46 Zastupování  - str. 534
§ 47 Náležitosti a podmínky žádosti o mezinárodní  zápis  - str. 537
§ 48 Mezinárodní ochranná známka – účinky,  námitky  - str. 542
§ 49–51 HLAVA XII Ochranná známka podle práva evropských  společenství o ochranné známce Společenství  - str. 544
§ 49 Podání přihlášky ochranné známky Společenství k Úřadu průmyslového vlastnictví  - str. 544
§ 50 Přeměna na přihlášku národní ochranné  známky  - str. 545
§ 51 Možné omezení rozšíření účinků ochranných  známek EU  - str. 549
§ 51a HLAVA XIII Přestupky  - str. 553
§ 51a Přestupky  - str. 553
§ 52–54 HLAVA XIV Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací  - str. 557
§ 52 Přechodná ustanovení  - str. 557
§ 53 Zmocňovací ustanovení  - str. 564
§ 54 Zrušovací ustanovení  - str. 564
§ 55 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o soudech a soudcích  - str. 565
§ 56 ČÁST TŘETÍ  Účinnost  - str. 567
O autorech  - str. 568
Literatura  - str. 570
Věcný rejstřík  - str. 575

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde ...

Cena: 897 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.