Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů (č. 171/2023 Sb.) přichází v první komentované podobě.

Tzv. whistleblowing představuje v české právní úpravě zcela nový institut. Neexistuje k němu česká (a často ani zahraniční) judikatura, literatura ani metodiky či rozhodnutí regulátorů. Autoři přesto podávají velmi jasný a praktický návod, jak nastavit vnitřní pravidla a systémy organizací a připravit se na nové povinnosti, které zákon o ochraně oznamovatelů přináší. Vycházejí přitom ze svých praktických zkušeností, získaných během bezmála dvou desetiletí při zavádění a fungování různých typů compliance programů.

Nové povinnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů se dotknou široké palety povinných subjektů – od obchodních společností až po samosprávu. Komentář však rozptýlí všechny důvody k možným obavám – autoři ze svých zkušeností považují institut ochrany oznamovatelů především za příležitost ke zlepšení firemní kultury, zlepšení komunikace se zaměstnanci a příležitost pro zlepšení firemního řízení prostřednictvím zavedení compliance management systému.

autoři: Michal Nulíček, Anna Cervanová, František Nonnemann, Magdaléna Kráľová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 8. 2023, 248 stran
ISBN: 978-80-7676-738-6

Cena: 545 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Poděkování - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. X
Zákon o ochraně oznamovatelů
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 6) - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Oznámení - str. 15
§ 3 Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informace, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje - str. 27
§ 4 Odvetná opatření - str. 37
§ 5 Právo na přiměřené zadostiučinění - str. 46
§ 6 Vzdání se ochrany před odvetným opatřením - str. 48
Část druhá Oznamování a postup po učinění oznámení (§ 7 až 21) - str. 51
Hlava I Ochrana oznamovatele (§ 7)- str. 51
§ 7 Ochrana oznamovatele a způsoby podávání oznámení - str. 51
Hlava II Vnitřní oznamovací systém (§ 8 až 12) - str. 71
§ 8 Zavedení vnitřního oznamovacího systému - str. 71
§ 9 Povinnosti povinného subjektu - str. 88
§ 10 Příslušná osoba - str. 102
§ 11 Činnost příslušné osoby - str. 108
§ 12 Postup příslušné osoby po podání oznámení - str. 120
Hlava III Působnost ministerstva (§ 13 až 18) - str. 131
Díl 1 Základní ustanovení (§ 13 až 15) - str. 131
§ 13 Pověření zaměstnanci v ministerstvu - str. 131
§ 14 Působnost ministerstva - str. 133
§ 15 Informace poskytované na internetových stránkách - str. 137
Díl 2 Oznámení (§ 16 až 18) - str. 142
§ 16 Přijetí oznámení - str. 142
§ 17 Posouzení oznámení - str. 145
§ 18 Společné ustanovení - str. 152
Hlava IV  Společná ustanovení pro vnitřní oznamovací systém a ministerstvo (§ 19 až 21) - str. 155
§ 19 Zaznamenávání ústně podaných oznámení - str. 155
§ 20 Zákaz poskytnutí údajů - str. 159
§ 21 Evidence a uchovávání oznámení - str. 167
Část třetí Kontrola (§ 22) - str. 173
§ 22 Kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů - str. 173
Část čtvrtá Přestupky (§ 23 až 28) - str. 177
§ 23 Vědomě nepravdivé oznámení - str. 179
§ 24 Přestupky příslušných osob - str. 182
§ 25 Přestupky pověřených zaměstnanců - str. 182
§ 26 Přestupky povinných subjektů - str. 187
§ 27 Přestupky dalších osob - str. 191
§ 28 Příslušnost k projednávání přestupků - str. 194
Část pátá Ustanovení přechodné a závěrečné (§ 29 až 30) - str. 195
§ 29 Přechodné ustanovení - str. 195
§ 30 Účinnost - str. 195
Příloha č. 1: Komentář k vybraným částem změnového zákona - str. 196
Příloha č. 2: Whistleblowing a zpracování osobních údajů - str. 213
Slovo o autorech - str. 238

Další nabídka k tématu

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Barbora Vlachová, Matěj Dědina, Markéta Flanderková Šlejharová, Kateřina Šveřepová - C. H. Beck

Pojem whistleblowing (dle angl. hvízdat na píšťalku) se začal používat zhruba od 70. let 20. století pro situace, kdy obvykle zaměstnanci upozorní na ilegální či neetické jednání svého zaměstnavatele, nebo na pracovišti obecně. Vzhledem k tomu, že oznamovatelé, označovaní jako ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.