Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v České republice je zákon o ochraně ovzduší. Komentář od doktorky Pavly Bejčkové je detailním průvodcem národní úpravou ochrany ovzduší, který zároveň zohledňuje mezinárodní a evropskou právní úpravu a rovněž čtenáře seznamuje s relevantní judikaturou.

Komentář je určen zejména úředníkům vykonávajícím státní správu na úseku ochrany životního prostředí a na úseku stavebního řádu, podnikovým ekologům a další odborné právní i neprávní veřejnosti, jejíž činnost se dotýká ochrany ovzduší.


autor: Pavla Bejčková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 1. 2018, 310 stran
ISBN: 978-80-7552-911-4

Cena: 725 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XI
Předmluva - str. XV
Úvod - str. XVII
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
§ 1–2 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět a účel úpravy, působnost zákona - str. 1
§ 2 Definice pojmů - str. 5
§ 3–7 Část druhá Znečištění a znečišťování - str. 19
§ 3 Přípustná úroveň znečištění - str. 19
§ 4 Přípustná úroveň znečišťování - str. 23
§ 5 Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění - str. 34
§ 6 Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování - str. 37
§ 7 Informační systém kvality ovzduší - str. 43
§ 8–15 Část třetí Nástroje ke snižování úrovní znečištění a znečišťování - str. 45
§ 8 Národní program snižování emisí České republiky - str. 45
§ 9 Programy zlepšování kvality ovzduší - str. 48
§ 10 Smogová situace - str. 55
§ 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší - str. 59
§ 12 Předpoklady vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu, obsah - str. 77
§ 13 Změna a zánik povolení provozu - str. 85
§ 14 Nízkoemisní zóny - str. 88
§ 15 Poplatek za znečišťování - str. 96
§ 16–21 Část čtvrtá Povinnosti osob a kritéria udržitelnosti biopaliv - str. 105
§ 16 Povinnosti osob - str. 105
§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje - str. 114
§ 18 Povinnosti osob nakládajících s vybranými výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky - str. 129
§ 19 Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok - str. 131
§ 19a Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku - str. 141
§ 19b Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku - str. 144
§ 19c Jistota - str. 146
§ 19d Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok - str. 149
§ 19e Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok - str. 150
§ 20 Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot - str. 151
§ 21 Kritéria udržitelnosti biopaliv - str. 157
§ 22–26 Část pátá Opatření k nápravě a přestupky - str. 167
§ 22 Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje - str. 167
§ 23 Přestupky fyzických osob - str. 171
§ 24 Společné ustanovení k přestupkům fyzických osob - str. 175
§ 25 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 176
§ 26 Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících fyzických osob - str. 192
§ 27–36 Část šestá Výkon státní správy a činnosti na podporu výkonu státní správy - str. 197
§ 27 Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti
na úseku ochrany ovzduší - str. 197
§ 28 Legitimace kontrolních orgánů při výkonu kontrolní činnosti - str. 200
§ 29 Součinnost a povinnosti kontrolních orgánů - str. 201
§ 30 Zpřístupňování informací - str. 203
§ 31 Poskytování údajů - str. 206
§ 32 Autorizace - str. 207
§ 33 Udělování a odebírání autorizací - str. 213
§ 33a Informační systém autorizovaných osob - str. 215
§ 34 Povinnosti autorizovaných osob - str. 216
§ 35 Pověřená osoba, smlouva o pověření - str. 220
§ 36 Pověření právnické osoby kontrolní činností - str.  221
§ 37–39 Část sedmá Přechodné režimy pro spalovací stacionární zdroje - str. 225
§ 37 Přechodný národní plán - str. 225
§ 38 Spalovací stacionární zdroje s omezenou životností - str. 230
§ 39 Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií - str. 232
§ 40–43 Část osmá Společná, přechodná a zrušovací ustanovení - str. 235
§ 40 Společná ustanovení - str. 235
§ 41 Přechodná ustanovení - str. 240
§ 42 Přechodná ustanovení - str. 249
§ 43 Zrušovací ustanovení - str. 250
§ 44 Část devátá Účinnost - str. 255
§ 44 Účinnost - str. 255
Příloha 1 - str. 257
Příloha 2 - str. 260
Příloha 3 - str. 274
Příloha 4 - str. 276
Příloha 5 - str.  280
Příloha 6 - str. 282
Příloha 7 - str. 286
Příloha 8 - str. 288
Příloha 9 - str. 291
Příloha 10 - str. 293
Příloha 11 - str. 298
Vybraná ustanovení novel - str. 300
Literatura - str. 301
Věcný rejstřík - str. 305
O autorce - str. 306

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.