Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

Druhé, podstatně rozšířené vydání komentáře zákona o ochraně hospodářské soutěže reflektuje všechny změny, k nimž v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od vydání prvního došlo.

Jde o změny vyplývající zejména ze zákona č. 293/2016 Sb., který např. zavedl podrobnější úpravu zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů – v této souvislosti byl novelizován i prováděcí předpis týkající se návrhu na povolení spojení soutěžitelů (vyhláška č. 294/2016 Sb.); v oblasti dozoru nad orgány veřejné správy došlo k vyjasnění možného narušení soutěže orgánem veřejné správy, na který má tato úprava dopadat; byla zavedena možnost podání žaloby proti neohlášenému místnímu šetření či diskreční pravomoc ÚOHS při rozhodování o zákazu účasti na veřejných zakázkách (tzv. blacklisting) účastníkům kartelů ve výběrových řízeních.

Stěžejním dále bylo přijetí zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, který vstoupil v účinnost k 1. 9. 2017. Jeho hlavním smyslem je zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů

Právní úpravy se v neposlední řadě dotkl i nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Autoři komentáře tedy reagují nejen na změny v oblasti právní úpravy, ale i na změny plynoucí z vývoje rozhodovací praxe ÚOHS, související judikatury soudů, ale podávají výklad i k příslušné úpravě unijního soutěžního práva. Byla zachována původní struktura komentáře, kdy komentář obsahuje komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže.

Právní stav je k 1. 1. 2019.

autoři: David Raus, Andrea Oršulová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 9. 2019, 680 stran
ISBN: 978-80-7598-447-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Úvod - str. XIII
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
§ 1–28 Část první Ochrana hospodářské soutěže
- str. 1
§ 1–2 Hlava I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Úvodní ustanovení - str. 1
§ 2 Vymezení některých pojmů - str. 37
§ 3–9 Hlava II Dohody narušující soutěž - str. 71
§ 3 Zákaz dohod narušujících soutěž - str. 71
§ 4 Blokové výjimky - str. 143
§ 5 Horizontální a vertikální dohody  - str. 158
§ 6 zrušen  - str. 165
§ 7 Rozhodnutí ve věcech dohod narušujících soutěž  - str. 165
§ 8 zrušen - str. 182
§ 9 zrušen  - str. 182
§ 10–11 Hlava III Dominantní postavení a jeho zneužívání - str. 182
§ 10 Dominantní postavení - str. 182
§ 11 Zákaz zneužívání dominantního postavení a rozhodnutí ve věcech zneužívání dominantního postavení - str. 208
§ 12–19 Hlava IV Spojování soutěžitelů - str. 278
§ 12 Vymezení pojmů - str. 278
§ 13 Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu - str. 308
§ 14 Výpočet obratu - str. 317
§ 15 Zahájení řízení - str. 324
§ 16 Průběh řízení - str. 333
§ 16a Zjednodušené řízení o povolení spojení - str. 346
§ 17 Posuzování spojení  - str. 350
§ 18 Odklad uskutečňování spojení - str. 382
§ 19 Zrušení rozhodnutí o povolení spojení - str. 396
§ 19a Hlava IVa Dozor nad orgány veřejné správy - str. 400
§ 19a Zákaz narušování soutěže orgány veřejné správy - str. 400
§ 20–20a Hlava V Úřad - str. 406
§ 20 Pravomoc Úřadu - str. 406
§ 20a Pravomoc Úřadu při aplikaci SFEU - str. 421
§ 21–21i Hlava VI Řízení u úřadu - str. 429
§ 21 Zahájení řízení - str. 429
§ 21a Účastníci řízení - str. 435
§ 21b Sdělení výhradv44
§ 21c Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj - str. 449
§ 21ca Zpřístupnění informací obsažených ve spise  - str. 456
§ 21d Důkazní břemeno - str. 457
§ 21e Povinnost poskytovat podklady a informace  - str. 465
§ 21f Šetření na místě v obchodních prostorách - str. 469
§ 21g Šetření na místě v jiných než obchodních prostorách - str. 481
§ 21h Řízení s unijním prvkem  - str. 484
§ 21i Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 494
§ 22–23 Hlava VII Přestupky - str. 495
§ 22 Přestupky - str. 495
§ 22a Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob - str. 499
§ 22aa Přestupky orgánů veřejné správy - str. 507
§ 22b Společná ustanovení k přestupkům - str. 508
§ 22ba Upuštění od uložení pokuty a snížení pokuty - str. 516
§ 22c Pořádková pokuta - str. 527
§ 23 Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby - str. 529
§ 24 Hlava VIII Povinnost mlčenlivosti a zachování obchodního tajemství - str. 530
§ 24 Povinnosti osob v pracovněprávním a obdobném poměru - str. 530
§ 25 Hlava IX Zrušena  - str. 533
§ 25 zrušen - str. 533
§ 25a–28 Hlava X Společná, zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení - str. 533
§ 25a Užití správního řádu - str. 533
§ 25b Nepoužití kontrolního řádu  - str. 535
§ 26 Zmocňovací ustanovení - str. 536
§ 27 Přechodná ustanovení - str. 536
§ 28 Zrušovací ustanovení - str. 537
§ 29 Část druhá Změna zákona č. 286/1993 Sb. - str. 538
§ 29 - str. 538
§ 30 Část třetí Změna zákona č. 132/2000 Sb.  - str. 539
§ 30  - str. 539
§ 31 Část čtvrtá Účinnost - str. 540
§ 31 - str. 540
Výchozí a základní související literatura  - str. 541
Přehled základních citovaných rozhodnutí - str. 548
Přílohy - str. 565
Srovnávací tabulka - str. 565
Zákon č. 136/2001 Z.z. - str. 569
Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 - str. 600
Nařízení Rady (ES) č. 139/2004  - str. 623
Vyhláška č. 294/2016 Sb. - str. 648
Věcný rejstřík - str. 661
O autorech - str. 665

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek včetně všech prováděcích předpisů; dále je zde kompletní soubor předpisů z oblasti ochrany hospodářské soutěže, veřejné podpory, registru ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.