Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obecní policii - Komentář

Zákon o obecní policii - Komentář

Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republice, právy a povinnostmi strážníků s návaznými pravomocemi uvedené v jiných právních předpisech. Komentář vychází z bohaté zkušenosti autora z činnosti obecních a městských policií, které jako konzultant zakládal či restrukturalizoval, zkušeností právníka a bezpečnostního analytika, který se zaměřuje na místní záležitosti veřejného pořádku, vnitřní správu, správní trestání či důkazní právo.

Výklad je vždy opřen o teoretický základ, na který navazuje prakticko-metodologický komentář jednotlivých ustanovení s řadou praktických příkladů z praxe. Pro přehlednost komentáře je u některých paragrafů rozčleněn výklad do jednotlivých kapitol. Institut obecní policie je v komentáři rovněž zasazen do vztahů k mnoha právním předpisům jako je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); ústavní zákon o bezpečnosti České republiky; krizový zákon; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a spousta dalších.

Autor cituje zásadní platnou judikaturu vztahující se k obecní policii přímo nebo analogicky od bezpečnostních sborů – zejména Policie ČR apod. V komentáři jsou rovněž uvedena zásadní stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, veřejného ochránce práv dotýkající se činnosti strážníků. V několika případech se v komentáři objevují i vzájemně protikladná stanoviska ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy nebo neurčité pojmy, která autor nejen představí, ale podává i možnosti co nejjednoduššího a zákonného řešení, případně odůvodňuje, které ze stanovisek by mělo být aplikováno, případně jakým způsobem.

Publikace je určena především pro strážníky, ale i řídící pracovníky, starosty či zastupitele, kterým ze zákona o obecní policii podléhají. Velmi užitečným zdrojem informací bude pro správní soudy, pracovněprávní soudy, advokáty, správní orgány, studenty či širokou veřejnost.

autor: Patrik Šebesta vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 5. 2018, 296 stran
ISBN: 978-80-7552-455-3

Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. X
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
§ 1 Vymezení a postavení obecní policie, místní působnost  - str. 1
§ 1a Zaměstnanci obecní policie]  - str. 35
§ 2 Věcná působnost obecní policie]  - str. 38
§ 3 Řízení obecní policie - str.  63
§ 3a Veřejnoprávní smlouvy s obcí, která nezřídila obecní policii - str. 69
§ 3b Veřejnoprávní smlouvy s obcí, kde je vyhlášen krizový stav nebo kde je pořádána veřejná akce s větším počtem osob  - str. 71
§ 3c Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám - str. 87
§ 4[Předpoklady pro pracovní poměr strážníka  - str. 105
§ 4a Bezúhonnost - str. 109
§ 4b Spolehlivost - str. 112
§ 4c Zdravotní způsobilost - str. 117
§ 4d Odborná způsobilost čekatele - str. 119
§ 4e Odborná způsobilost strážníka - str. 126
§ 4f Osvědčení  - str. 128
§ 4g Přezkoumání odborné způsobilosti strážníka - str. 130
§ 4h Zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky ministerstva vnitra - str. 131
§ 5 Odnětí a zánik platnosti osvědčení  - str. 131
§ 5a Převedení strážníka na jinou práci - str. 135
§ 6 Povinnosti strážníka při provedení úkonů nebo zákroků - str. 137
§ 7 Povinnost provést zákrok nebo úkon  - str. 145
§ 8 Výjimka z povinnosti provedení úkonu nebo zákroku - str. 149
§ 9 Prokazování příslušnosti strážníka k obecní policii - str. 151
§ 10 Oznamovací povinnost strážníků  - str. 157
§ 11 Oprávnění požadovat vysvětlení - str. 163
§ 11a Zjišťování údajů z informačních systémů obecní policií] - str. 173
§ 12 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti  - str. 177
§ 12a Věcná a osobní pomoc obecní policii  - str. 181
§ 13 Oprávnění předvést osobu - str. 182
§ 14 Oprávnění odebrat zbraň  - str. 185
§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa - str. 189
§ 16 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor - str. 191
§ 17 Oprávnění odejmout věc  - str. 194
§ 17a Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla - str. 196
§ 17b Doprava osoby do zdravotnického zařízení nebo pod vlivem alkoholu do záchytné stanice - str. 203
§ 17c Oprávnění ke vstupu - str. 204
§ 18 Donucovací prostředky - str. 209
§ 18a Použití pout a technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla - str. 210
§ 19 Použití psa  - str. 223
§ 20 Použití služební zbraně - str. 225
§ 21 Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně  - str. 235
§ 22 Zvláštní omezení - str. 237
§ 23 Vyrozumění Policie České republiky - str. 238
§ 24 Náhrada škody - str. 239
§ 24a Zpracování osobních údajů obecní policií - str. 241
§ 24b Pořizování obrazových a zvukových záznamů  - str. 244
§ 25 Oznamovací povinnost policie o trestném činu strážníka - str. 251
§ 26 Povinnost mlčenlivosti - str. 252
§ 26a Působnost krajského úřadu - str. 255
§ 26b Vyloučení kontrolního řádu pro obecní policii  - str. 258
§ 27 Působnost ministerstva - str. 259
§ 27a Přestupek obce proti zákonu o obecní policii  - str. 261
§ 28 Přestupky proti zákonu o obecní policii - str. 262
§ 28a Společná ustanovení k přestupkům - str. 264
§ 28b zrušen - str. 264
§ 29 Účinnost - str. 266
Literatura - str. 269
Věcný rejstřík - str. 273
O autorovi  - str.  279

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Vetešník, Jemelka - C. H. Beck

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních předpisů vztahujících se k činnosti ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.