Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který vychází poprvé. Komentář k zákonu o Sbírce reaguje na zásadní změnu ve vyhlašování právních předpisů obcí, krajů a některých správních úřadů (s lokální územní působností).

Právní stav komentáře je k 1. 1. 2022.
autoři: Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 5. 2022, 368 stran
ISBN: 978-80-7676-302-9

Cena: 780 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Jednotlivá ustanovení zpracovali - str. XI
Úvod - str. XIII
Předmluva ke čtvrtému vydání - str. XV
Zákon o obcích (Obecní zřízení)
§ 1–146 Část první Obecní zřízení - str. 1
§ 1–34a Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1–15 Díl 1 Postavení obcí - str. 1
§ 16–17 Díl 2 Občané obce - str. 37
§ 18–26a Díl 3 Území obce a jeho změny - str. 43
§ 27–34a Díl 4 Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí - str. 66
§ 35–60 Hlava II Samostatná působnost obce - str. 82
§ 35–37 Díl 1 - str. 82
§ 38–45 Díl 2 Hospodaření obce - str. 91
§ 46–54 Díl 3 Spolupráce mezi obcemi - str. 109
§ 55 Díl 4 Spolupráce s obcemi jiných států - str. 118
§ 56–59 Díl 5 nadpis vypuštěn - str. 119
§ 60 Díl 6 Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum - str. 119
§ 61–66e Hlava III Přenesená působnost - str. 121
§ 67–116 Hlava IV Orgány obce - str. 144
§ 67–83 Díl 1 Zastupitelstvo obce - str. 144
§ 84–98 Díl 2 Pravomoc zastupitelstva obce - str. 188
§ 99–102a Díl 3 Rada obce - str. 219
§ 103–108 Díl 4 Starosta - str. 233
§ 109–116 Díl 5 Obecní úřad - str. 242
§ 117–122 Hlava V Orgány zastupitelstva obce a rady obce - str. 250
§ 123–128 Hlava VI Dozor - str. 261
§ 123–124a Díl 1 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - str. 262
§ 125–126 Díl 2 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - str. 272
§ 127–127a Díl 3 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst - str. 275
 § 128 Díl 4 Společná ustanovení k dozoru - str. 278
§ 129–129c Hlava VII Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti - str. 281
§ 130–146 Hlava VIII Statutární města - str. 287
§ 147–152 Část druhá Ustanovení společná a přechodná - str. 310
§ 15 3–155 Část třetí Závěrečná ustanovení - str. 320
Příloha - str. 322
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých  správních úřadů
§ 1 Úvodní ustanovení - str. 323
§ 2 Vyhlášení právního předpisu - str. 327
§ 3 Informování o vyhlášení právního předpisu - str. 331
§ 4 Platnost a účinnost právního předpisu - str. 333
§ 5 Opravy nesprávností - str. 337
§ 6 Číslování právních předpisů - str. 340
§ 7 Nahlížení do Sbírky právních předpisů - str. 340
§ 8 Zveřejňování aktů ve Sbírce právních předpisů - str. 341
§ 9 Přechodná ustanovení - str. 345
§ 10 Účinnost - str. 347
O autorech - str. 348 
Věcný rejstřík - str. 349

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop - C. H. Beck

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.