Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který vychází poprvé. Komentář k zákonu o Sbírce reaguje na zásadní změnu ve vyhlašování právních předpisů obcí, krajů a některých správních úřadů (s lokální územní působností).

Právní stav komentáře je k 1. 1. 2022.

autoři: Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 5. 2022, 368 stran
ISBN: 978-80-7676-302-9

Cena: 780 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Jednotlivá ustanovení zpracovali - str. XI
Úvod - str. XIII
Předmluva ke čtvrtému vydání - str. XV
Zákon o obcích (Obecní zřízení)
§ 1–146 Část první Obecní zřízení - str. 1
§ 1–34a Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1–15 Díl 1 Postavení obcí - str. 1
§ 16–17 Díl 2 Občané obce - str. 37
§ 18–26a Díl 3 Území obce a jeho změny - str. 43
§ 27–34a Díl 4 Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí - str. 66
§ 35–60 Hlava II Samostatná působnost obce - str. 82
§ 35–37 Díl 1 - str. 82
§ 38–45 Díl 2 Hospodaření obce - str. 91
§ 46–54 Díl 3 Spolupráce mezi obcemi - str. 109
§ 55 Díl 4 Spolupráce s obcemi jiných států - str. 118
§ 56–59 Díl 5 nadpis vypuštěn - str. 119
§ 60 Díl 6 Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum - str. 119
§ 61–66e Hlava III Přenesená působnost - str. 121
§ 67–116 Hlava IV Orgány obce - str. 144
§ 67–83 Díl 1 Zastupitelstvo obce - str. 144
§ 84–98 Díl 2 Pravomoc zastupitelstva obce - str. 188
§ 99–102a Díl 3 Rada obce - str. 219
§ 103–108 Díl 4 Starosta - str. 233
§ 109–116 Díl 5 Obecní úřad - str. 242
§ 117–122 Hlava V Orgány zastupitelstva obce a rady obce - str. 250
§ 123–128 Hlava VI Dozor - str. 261
§ 123–124a Díl 1 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - str. 262
§ 125–126 Díl 2 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - str. 272
§ 127–127a Díl 3 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst - str. 275
 § 128 Díl 4 Společná ustanovení k dozoru - str. 278
§ 129–129c Hlava VII Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti - str. 281
§ 130–146 Hlava VIII Statutární města - str. 287
§ 147–152 Část druhá Ustanovení společná a přechodná - str. 310
§ 15 3–155 Část třetí Závěrečná ustanovení - str. 320
Příloha - str. 322
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých  správních úřadů
§ 1 Úvodní ustanovení - str. 323
§ 2 Vyhlášení právního předpisu - str. 327
§ 3 Informování o vyhlášení právního předpisu - str. 331
§ 4 Platnost a účinnost právního předpisu - str. 333
§ 5 Opravy nesprávností - str. 337
§ 6 Číslování právních předpisů - str. 340
§ 7 Nahlížení do Sbírky právních předpisů - str. 340
§ 8 Zveřejňování aktů ve Sbírce právních předpisů - str. 341
§ 9 Přechodná ustanovení - str. 345
§ 10 Účinnost - str. 347
O autorech - str. 348 
Věcný rejstřík - str. 349

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Hynek Pečínka - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ... pokračování

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ... pokračování

Cena: 315 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.