Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obalech - Komentář

Zákon o obalech - Komentář

Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a působnosti správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném a při využití odpadu z obalů, poplatkům, ochranným opatřením a přestupkům.

Účelem zákona o obalech je chránit životní prostředí, jeho text tak v dnešní době bojující se stále větším zahlcením odpady a souvisejícími problémy stále více nabývá na důležitosti.

autoři: Ladislav Trylč, Petr Petržílek; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 9. 2019, 134 stran
ISBN: 978-80-7598-476-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XI
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
§ 1–52 Část první Zákon o obalech - str. 1
§ 1–2 Hlava I Základní ustanovení  - str. 1
§ 1 Účel a předmět zákona - str. 1
§ 2 Základní pojmy - str. 4
§ 3–15a Hlava II Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů - str. 15
§ 3 Prevence  - str. 15
§ 4 Podmínky uvádění obalů na trh  - str. 17
§ 5 nadpis vypuštěn - str. 21
Způsoby prokazování plnění požadavků na složení obalů - str. 21
§ 6 Označování obalů  - str. 23
§ 7 Opakovaně použitelné obaly - str. 24
§ 8 Vratné obaly - str. 26
§ 9 Vratné zálohované obaly - str. 27
§ 10 Zpětný odběr - str. 32
§ 11 zrušen - str. 35
§ 12 Využití odpadu z obalů - str. 35
§ 13 Způsoby plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů - str. 37
§ 14 Seznam osob - str. 41
§ 15 Evidence - str. 44
§ 15a Liberační podmínky z plnění povinností zpětného odběru a využití - str. 45
§ 16–29 Hlava III Autorizovaná obalová společnost - str. 47
§ 16 Autorizovaná obalová společnost - str. 47
§ 17 Autorizace k zajišťování sdruženého plnění  - str. 48
§ 18 Povinnosti akcionářů autorizované společnosti  - str. 57
§ 19 Střet zájmů  - str. 59
§ 20 Některá omezení autorizované společnosti  - str.  60
§ 21 Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění - str. 65
§ 22 Další činnost autorizované společnosti - str. 68
 § 23 Evidenční a informační povinnosti  - str. 69
§ 24 Kontrola činnosti autorizované společnosti - str. 70
§ 25 Změna rozhodnutí o autorizaci - str. 72
§ 26 Zrušení rozhodnutí o autorizaci  - str. 73
§ 27 Omezení účastníků řízení o změně a zrušení rozhodnutí o autorizaci  - str. 74
§ 28 Zánik rozhodnutí o autorizaci - str. 75
§ 29 Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci - str. 76
§ 30 Hlava IV registrační a evidenční poplatky - str. 77
§ 30 Registrační a evidenční poplatky - str.  77
§ 31–42 Hlava V Výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů - str. 79
§ 31 Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů - str. 79
§ 31a Informace poskytované Policií České republiky orgánům státní správy - str. 80
§ 32 Ministerstvo životního prostředí - str. 81
§ 33 Ministerstvo průmyslu a obchodu - str. 83
§ 34 Ministerstvo zemědělství - str. 83
§ 35 Krajské hygienické stanice  - str. 84
§ 36 Česká obchodní inspekce - str. 84
§ 37 Státní zemědělská a potravinářská inspekce  - str. 86
§ 38 Státní ústav pro kontrolu léčiv - str. 86
§ 39 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - str. 87
§ 40 Česká inspekce životního prostředí - str. 87
§ 41 Celní úřady - str. 89
§ 41a Informace poskytované kontrolním orgánům ze strany Generálního ředitelství cel  - str. 89
§ 42 Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů - str. 90
§ 43–46 Hlava VI Ochranná opatření, opatření k nápravě a přestupky - str.  91
§ 43 Ochranná opatření a opatření k nápravě - str. 91
§ 44  nadpis vypuštěn - str.  93
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 93
§ 45  Výše pokut  - str. 96
§ 46  Společná ustanovení týkající se přestupků a pokut  - str.  97
§ 47–51a Hlava VII Ustanovení společná, zmocňovací a přechodná  - str. 99
§ 47  zrušen - str. 99
§ 48  Podmínky pro vedení evidence a využití u kompozitních obalů - str. 99
§ 49  Vztah ke správnímu řádu - str. 100
§ 50  Zmocňovací ustanovení  - str. 101
§ 51  Přechodná ustanovení - str. 101
§ 51a Změna kompetence posuzování v pochybnostech - str. 102
§ 52 Část druhá Změna zákona o ochraně spotřebitele - str. 103
§ 52 Změna zákona o ochraně spotřebitele - str. 103
§ 53 Část třetí Změna živnostenského zákona - str. 105
§ 53 Změna živnostenského zákona  - str. 105
§ 54 Část čtvrtá Změna zákona o odpadech - str. 107
§ 54 Změna zákona o odpadech  - str. 107
§ 55 Část pátá Zrušena  - str. 108
§ 55 zrušen  - str. 108
§ 56 Část šestá Účinnost  - str. 108
§ 56 Účinnost - str. 108
Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.: Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal - str. 109
Příloha č. 2 k zákonu č. 477/2001 Sb.: Systémy zajištění opakovaného použití obalů - str. 113
Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.: Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu - str. 115
Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb.: Zrušena - str. 117
Příloha č. 5 k zákonu č. 477/2001 Sb.: Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů - str. 118
Rejstřík - str. 120

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o zákon o odpadech s účinností od 1. 10. 2022, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o GMO a řadu dalších ...

Cena: 437 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.