Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního stavu k 1. říjnu 2017.

Přestože zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu byl přijat již v roce 1993, komentář k tomuto zákonu vychází vůbec poprvé. Zákon o NKÚ přitom patří mezi zákony provádějící Ústavu České republiky, neboť na základě jejího čl. 97 odst. 3 stanoví postavení a působnost NKÚ, jeho organizační strukturu a další podrobnosti jeho činnosti.

Lze proto jen přivítat, že kolektiv autorů prvního komentáře k zákonu o NKÚ je tvořen osobnostmi působícími jak uvnitř, tak vně NKÚ: autory jsou současný prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala, ředitelka odboru právního NKÚ Mgr. Tereza Koucká Höfferová, vedoucí oddělení legislativních agend a dokumentace odboru právního NKÚ JUDr. Jiří Krůta, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu a současně člen Kárné komory NKÚ JUDr. František Púry, Ph.D. a soudce Ústavního soudu JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

autoři: Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 186 stran
ISBN: 978-80-7552-740-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Autoři komentáře - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIII
Předmluva - str. XXI
ZÁKON O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU
§ 1  ČÁST PRVNÍ – Úvodní ustanovení  - str. 1
§ 1 (Úvodní ustanovení) - str. 1
§ 2–6  ČÁST DRUHÁ – Postavení a působnost Úřadu - str. 4
§ 2  (Postavení NKÚ) - str. 4
§ 3 (Působnost NKÚ) - str. 11
§ 4 (Kontrolní činnost) - str. 27
§ 4a (Přístup k údajům) - str. 34
§ 5 (Stanoviska NKÚ) - str. 37
§ 6 (Stanoviska k návrhům právních předpisů) - str. 39
§ 7–15 ČÁST TŘETÍ – Organizace Úřadu - str. 40
§ 7 Orgány Úřadu - str. 40
§ 8 (Prezident NKÚ) - str. 41
§ 9 (Viceprezident NKÚ- str. 44
§ 10 (Prezident NKÚ a viceprezident NKÚ) - str. 45
§ 11 (Člen NKÚ) - str. 51
§ 12 (Členové NKÚ) - str. 52
§ 13 Kolegium Úřadu - str. 57
§ 14 Senáty Úřadu - str. 60
§ 15 Kontroloři - str. 62
§ 16–31 ČÁST ČTVRTÁ – Činnost Úřadu - str. 64
§ 16 Mezinárodní spolupráce - str. 64
§ 17 Plán kontrolní činnosti- str. 65
§ 18 Výroční zpráva - str. 69
§ 19 (Kontrolní řád) - str. 70
§ 20 (Podjatost) - str. 74
§ 21 (Oprávnění kontrolujících) - str. 77
§ 22 (Povinnosti kontrolujících) - str. 86
§ 23 (Povinnost mlčenlivosti) - str. 90
§ 24 (Součinnost kontrolované osoby) - str. 93
§ 25 (Kontrolní protokol) - str. 95
§ 26 (Seznámení s kontrolním protokolem)  - str. 98
§ 27 (Námitky a odvolání) - str. 100
§ 28 (Pokuta) - str. 105
§ 29 (Náklady NKÚ) - str. 108
§ 30 (Informační povinnost) - str. 109
§ 31 (Zákon o kontrole) - str. 113
§ 32–33 ČÁST PÁTÁ – Financování a hospodaření Úřadu - str. 115
§ 32 Financování Úřadu - str. 115
§ 33 Hospodaření s rozpočtovou kapitolou Úřadu - str. 118
§ 34–48 ČÁST ŠESTÁ – Společná ustanovení - str. 123
§ 34 (Kárně odpovědné osoby) - str. 123
§ 35 (Kárné provinění) - str. 124
§ 36 (Zánik kárné odpovědnosti) - str. 128
§ 37 (Kárná komora NKÚ) - str. 129
§ 38 (Složení Kárné komory NKÚ) - str. 129
§ 39 (Kárné řízení) - str. 132
§ 40 (Jednání Kárné komory NKÚ) - str. 134
§ 41 (Vyrozumění o zahájení kárného řízení) - str. 136
§ 42 (Činnost Kárné komory NKÚ) - str. 137
§ 43 (Vyhotovení a doručení rozhodnutí a odvolání proti němu) - str. 143
§ 44 Kárné opatření - str. 148
§ 45 Věstník Úřadu - str. 149
§ 46 (Platy prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ) - str. 151
§ 47 (Náhrada za výkon funkce v Kárné komoře NKÚ) - str. 153
§ 48 (Použití zákoníku práce) - str. 154
§ 49–52 ČÁST SEDMÁ – Přechodná a závěrečná ustanovení- str. 156
§ 49 (První svolání Kolegia NKÚ) - str. 156
§ 50 (Zrušovací ustanovení ústředních kontrolních   orgánů státu) - str. 156
§ 51 (Zrušovací ustanovení) - str. 157 § 52 (Účinnost) - str. 158
Věcný rejstřík - str. 160

Další nabídka k tématu

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.