Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže - Komentář

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže - Komentář

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů.

Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou je také zavedení pravidla, že náhrada škody má zohledňovat tzv. časovou újmu peněz. Odlišně od občanského zákoníku je upravena problematika promlčení, kdy zákon zavádí pětiletou promlčecí lhůtu pro uplatnění práva na náhradu škody, která počíná běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla mj. o omezování hospodářské soutěže, nejdříve však ode dne, kdy došlo k ukončení takového protiprávního jednání. Zákon se dále snaží usnadnit cestu k získání náhrady za způsobenou škodu tím, že specificky upravuje problematiku zpřístupnění důkazních prostředků, a snaží se tak překlenout informační asymetrii, která v praxi významným způsobem ztěžuje uplatňování těchto nároků.

Komentář je prvním uceleným výkladem nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení s využitím relevantní judikatury.

autoři: Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jan Valdhans; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 3. 2018, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-056-4

Cena: 580 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str. X
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XIII
Úvodní slovo - str. XIV
Zákon č. 143/2001 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
§ 1–36 Část první náhrada škody v oblasti hospodářské soutěže - str. 1
§ 1–2 Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení některých pojmů  - str. 16
§ 3–9 Hlava II Zvláštní ustanovení o náhradě škody  promlčení - str. 26
§ 3 Domněnka vzniku škody v důsledku kartelu - str. 26
§ 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 34
§ 5 Společná a nerozdílná odpovědnost - str. 56
§ 6 Výjimky pro spolupracujícího škůdce - str. 69
§ 7 Výjimky pro malé a střední podnikatele - str. 74
§ 8 Výjimky pro vyrovnavší spoluškůdce - str. 78
§ 9 Zvláštní ustanovení o promlčení - str. 84
§ 10–33 Hlava III Zvláštní ustanovení o řízení - str. 91
§ 10–24 Díl 1 Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku - str. 91
§ 10 Zpřístupnění důkazního prostředku před zahájením řízení  - str. 91
§ 11 Průběh řízení - str. 109
§ 12 Jistota - str. 115
§ 13 Řízení o náhradě škody a újmy ze zpřístupnění dokumentů - str. 120
§ 14 Obsah rozhodnutí, rozhodné skutečnosti - str. 125
§ 15 Informace podléhající absolutní ochraně - str. 130
§ 16 Zpřístupnění dokumentů ze správního spisu - str. 136
§ 17 Nepřímé zpřístupnění dokumentu - str. 141
§ 18 Návrh podaný po zahájení meritorního řízení - str. 146
§ 19 Postup po vyhovění návrhu na zpřístupnění - str. 149
§ 20 Pokuta za maření zpřístupnění - str. 151
§ 21 Pokuta za porušení uložené povinnosti mlčenlivosti - str. 154
§ 22 Obecné ustanovení o pokutách - str. 156
§ 23 Zastavení řízení - str. 158
§ 24 Vykonatelnost usnesení o pokutě - str. 160
§ 25–33 Díl 2 Náhrada škody a nároky škůdců zavázaných společně a nerozdílně - str. 160
§ 25–32 Oddíl 1 Řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže - str. 160
§ 25 Příslušnost  - str. 160
§ 26 Přerušení řízení - str. 167
§ 27 Rozhodnutí jiného příslušného orgánu  - str. 168
§ 28 Domněnka prokázání a rozhodnutí o nepřípustnosti - str. 172
§ 29 Přenesení navýšení ceny  - str. 174
§ 30 Nepřímý odběratel a přenesení navýšení ceny - str. 178
§ 31 Nepřípustné důkazy  - str. 188
§ 32 Náhrada nákladů řízení - str. 191
§ 33 Oddíl 2 Řízení o nárocích škůdců zavázaných k náhradě škody společně a nerozdílně  - str. 192
§ 33 Příslušnost soudu - str. 192
§ 34–36 Hlava IV Společná a přechodná ustanovení - str. 193
§ 34 Subsidiární užití občanského soudního řádu - str. 193
§ 35 Vyloučení exekuce - str. 194
§ 36 Přechodné ustanovení  - str. 194
§ 37 Část druhá - str. 197
§ 37 Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže - str. 197
§ 38 Část třetí Účinnost - str. 202
§ 38 Účinnost - str.  202
Seznam použité literatury  - str. 203
Věcný rejstřík - str. 207
O autorech - str. 210

Další nabídka k tématu

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

David Raus, Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, podstatně rozšířené vydání komentáře zákona o ochraně hospodářské soutěže reflektuje všechny změny, k nimž v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od vydání prvního došlo. Jde o změny vyplývající zejména ze zákona č. 293/2016 Sb., který např. zavedl podrobnější ...

Cena: 1 299 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.