Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice. 
Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik nabídkové povinnosti apod. Autoři v knize zevrubně pojednávají též o otázkách souvisejících právních oborů, jako jsou otázky práva korporátního či smluvního nebo regulace kapitálových trhů. Krom toho v komentáři zmiňují důležité historické či komparativní souvislosti úpravy nabídek převzetí.

Komentář je praktickou příručkou pro laickou i odbornou veřejnost.

autor: Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka, Josef Kotásek, Libor Němec a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 8. 2012, 708 stran
ISBN: 978-80-7357-888-6

Cena: 1 254 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. XI
Úvod - str.  XII
Zákon č. 104/2008 Sb. ze dne 19. března 2008 o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) - str. 1
§ 1–64 ČÁST PRVNÍ NABÍDKY PŘEVZETÍ - str. 1
§ 1–4 HLAVA I Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů  - str. 8
§ 3 Zásady nabídky převzetí - str. 34
§ 4 (Zastření nabídky) - str. 45
§ 5–7 HLAVA II Nabídka převzetí se zahraničním prvkem  - str. 46
§ 5 (Kolizní normy pro nabídky převzetí v rámci EHP - str. 46
§ 6 (Evropský pas pro nabídku převzetí) - str. . 61
§ 7 (Uveřejnění zahraniční nabídky převzetí)  - str. 66
§ 8–34 HLAVA III Nabídka převzetí  - str. 70
§ 8 Ochrana vnitřních informací a ochrana před deformacemi trhu - str. 70
§ 9 (Komunikace mezi navrhovatelem a cílovou společností, ochrana informací)  - str. 84
§ 10 Nabídkový dokument - str. 87
§ 11 Další náležitosti nabídkového dokumentu - str. 136
§ 12 Oznámení nabídky převzetí - str. 138
§ 13 Učinění nabídky převzetí  - str. 144
§ 14 Informování zaměstnanců  - str. 174
§ 15 Povinnost neutrality orgánů cílové společnosti  - str. 183
§ 16 Stanovisko orgánů cílové společnosti  - str. 216
§ 17 Omezení oprávnění nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry papíry cílové společnosti  navrhovatelem a dalšími osobami - str.  244
§ 18 Následky porušení zákazu nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry cílové společnosti  - str. 256
§ 19 Povinnosti osob zájmově zúčastněných na nabídce převzetí - str. 259
§ 20 Protiplnění při nabídce převzetí - str. 261
§ 21 Částečná nabídka převzetí - str. 265
§ 22 Podmíněná nabídka převzetí  - str. 269
§ 23 Změna a odvolání nabídky převzetí - str. 271
§ 24 Doba závaznosti nabídky převzetí - str. 278
§ 25 Vznik smlouvy - str. 285
§ 26 Oznámení uzavření smlouvy - str. 291
§ 27 Odstoupení od smlouvy  - str. 295
§ 28 Způsob oznámení - str. 298
§ 29 Ochranná lhůta - str. 298
§ 30 Zákaz nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí - str. 305
§ 31 Uveřejnění výsledků nabídky převzetí - str. 310
§ 32 Pravidlo průlomu - str. 311
§ 33 Odškodnění při průlomu  - str. 339
§ 34 Pravidlo rovných podmínek - str. 351
§ 35–45 HLAVA IV Povinná nabídka převzetí - str. 359
§ 35 Nabídková povinnost  - str. 359
§ 36 Nabídková povinnost skupiny spolupracujících osob . . . . . . 379
§ 37 Přičítaná hlasovací práva  - str. 391
§ 38 Nezapočítávaná hlasovací práva  - str. 401
§ 39 Výjimky z nabídkové povinnosti - str.  407
§ 40 Dočasné nabytí - str. 422
§ 41 Ostatní případy zániku nabídkové povinnosti  - str. 428
§ 42 Zvláštnosti při povinné nabídce převzetí - str. 432
§ 43 Protiplnění při povinné nabídce převzetí - str. 438
§ 44 Změna výše protiplnění Českou národní bankou - str. 451
§ 45 Snížení výše protiplnění při odvracení úpadku - str. 460
§ 46–48 HLAVA V Konkurenční nabídka převzetí - str. 462
§ 46 (Konkurenční nabídky) - str. 462
§ 47 (Pravidla souběhu) - str.  466
§ 48 (Odstoupení akceptantů konkurenční nabídky od smlouvy)  - str. 470
§ 49 HLAVA VI Dodatečná nabídková povinnost - str. 471
§ 49 (Právo sell-out)  - str. 471
§ 50–53 HLAVA VII Následky porušení povinnosti při nabídce převzetí - str. 476
§ 50 Žaloba pro nesplnění nabídkové povinnosti - str. 476
§ 51 Odpovědnost za nabídku převzetí  - str. 488
§ 52 Žaloba na dorovnání - str. 508
§ 53 Pozastavení hlasovacích práv - str. 515
§ 54–56 HLAVA VIII Zvláštní ustanovení pro řízení před Českou národní bankou  - str. 521
§ 54 (Zvláštní ustanovení o řízení) - str. 521
§ 55 (Procesní speciality)  - str. 526
§ 56 (Žádost o souhlas) - str. 529
§ 57–63 HLAVA IX Dohled - str. 532
§ 57–60 Díl 1 Předmět a nástroje dohledu a opatření k nápravě - str. 532
§ 57 Předmět dohledu - str. 532
§ 58 Nástroje dohledu - str. 535
§ 59 Společné ustanovení - str. 538
§ 60 Opatření k nápravě  - str. 540
§ 61–63 Díl 2 Správní delikty  - str. 542
§ 61 Přestupky - str. 542
§ 62 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob  - str. 553
§ 63 Společná ustanovení ke správním deliktům - str. 563
§ 64 HLAVA X Přechodná ustanovení  - str. 570
§ 64 (Přechodná ustanovení) - str. 570
§ 65–66 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU  - str. 572
§ 65 (Změna obchodního zákoníku) - str. 572
§ 66 Přechodná ustanovení  - str. 578
§ 67 ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU A O ZMĚNĚ DALŠÍCH ZÁKONŮ  - str. 581
§ 67 (Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu) - str. 581
§ 68 ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU. - str. 583
§ 68 (Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu) - str. 583
§ 69 ČÁST PÁTÁ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU - str. 585
§ 69 (Změna občanského soudního řádu)  - str. 585
§ 70 ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST - str. 587
§ 70 (Účinnost)  - str. 587
Seznam použité literatury - str. 589
Seznam použitých právních předpisů - str. 591
Přílohy
Česká národní banka: Časté dotazy  - str. 593
Komise pro cenné papíry: Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL) - str. 612
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/25/ES - str. 634
Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council  - str. 647
Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates - str. 660
O autorech - str.  675
Rejstřík - str. 677

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.