Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o mediaci - Komentář

Zákon o mediaci - Komentář

Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda.

V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl původní úmysl zákonodárce, a zároveň i text vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (včetně krátkého úvodního komentáře). Dále zde najdou srovnávací texty k řádům a pravidlům, jež přijaly vybrané významné mezinárodní instituce zabývající se mediací a zároveň pojednání k etickým kodexům. V závěru komentáře pak čtenáři najdou praktické vzory – jak procesního charakteru ve vazbě na propojení mediace a soudního řízení, tak také vzory vhodné přímo pro činnost mediátorů.

autoři: Tomáš Horáček, Martin Svatoš, Miloš Olík; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 23. 1. 2019, 376 stran
ISBN: 978-80-7478-698-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech  - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Seznam příloh - str. XIX
Předmluva - str. XX
Autorství komentářů - str. XXII
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
§ 1-29 Část první Mediace
- str. 1
§ 1-12 Hlava 1 Výkon mediace - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Základní pojmy - str. 17
§ 3 Základní ustanovení - str. 29
§ 4 Zahájení mediace - str. 49
§ 5 Odmítnutí mediace - str. 65
§ 6 Ukončení mediace - str. 72
§ 7 Mediační dohoda - str. 83
§ 8 Výkon činnosti mediátora - str. 100
§ 9 Povinnost mlčenlivosti mediátora - str. 140
§ 10 Odměna a náhrada nákladů mediátora - str. 112
§ 11 Označení mediátora - str. 137
§ 12 Doručování - str. 140
§ 13-24 Hlava II Organizace mediace - str. 147
§ 13 Dohled nad činností mediátora - str. 147
§ 14 Oprávnění vykonávat činnost mediátora - str. 150
§ 15 Seznam - str. 154
§ 16 Podmínky zápisu - str. 158
§ 17 Žádost o zápis - str. 177
§ 18 Změny zapsaných údajů - str. 169
§ 19 Hostující mediátor - str. 171
§ 20 Žádost o zápis - str. 177
§ 21 Pozastavení oprávnění - str. 181
§ 22 Zánik oprávnění - str. 185
§ 23 Zkouška mediátora - str. 192
§ 24 Působnost ministerstva - str. 200
§ 25-27 Hlava III Přestupky
§ 25 Přestupky fyzických osob - str. 204
§ 26 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 208
§ 27 Společná ustanovení k přestupkům - str. 212
§ 28-29 Hlava IV Vztah k právu Evropské unie - str. 216
§ 28 Vztah k právu EU - str. 216
§ 29 Běh promlčecích a prekluzivních lhůt - str. 221
§ 30-31 Část druhá Změna občanského soudního řádu - str. 227
§ 30 Změna občanského soudního řádu - str. 227
§ 31 Přechodné ustanovení - str. 229
§ 32 Část třetí Změna občanského zákoníku - str. 249
§ 32 Změna občanského zákoníku - str. 249
§ 33 Část čtvrtá Změna obchodního zákoníku - str. 251
§ 33 Změna obchodního zákoníku - str. 251
§ 34 Část pátá Změna notářského řádu - str.  255
§ 34 Změna notářského řádu - str.  255
§ 35 Část šestá Změna zákona o advokacii - str. 257
§ 35 Změna zákona o advokacii - str. 257
§ 36 Část sedmá Změna živnostenského zákona  - str. 265
§ 36 Změna živnostenského zákona  - str. 265
§ 37 Část osmá Změna zákona o soudních poplatcích - str. 273
§ 37 Změna zákona o soudních poplatcích - str. 273
§ 38 Část devátá Změna zákona o správních poplatcích - str. 279
§ 38 Změna zákona o správních poplatcích - str. 279
§ 39 Část desátá Účinnost - str. 281
§ 39 Nabytí účinnosti - str. 281
Přílohy - str. 283
Seznam citované literatury - str. 347
Rejstřík - str. 352


Další nabídka k tématu

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček, Veronika vrábel Porteš, Tereza Hanajová - Wolters Kluwer, a. s.

Vychází druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání publikace Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Rukověť tak nyní poskytuje komplexní studijní materiál k přípravě na zkoušku ...

Cena: 680 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.