Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o mediaci - Komentář

Zákon o mediaci - Komentář

Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda.

V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl původní úmysl zákonodárce, a zároveň i text vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (včetně krátkého úvodního komentáře). Dále zde najdou srovnávací texty k řádům a pravidlům, jež přijaly vybrané významné mezinárodní instituce zabývající se mediací a zároveň pojednání k etickým kodexům. V závěru komentáře pak čtenáři najdou praktické vzory – jak procesního charakteru ve vazbě na propojení mediace a soudního řízení, tak také vzory vhodné přímo pro činnost mediátorů.

autoři: Tomáš Horáček, Martin Svatoš, Miloš Olík; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 23. 1. 2019, 376 stran
ISBN: 978-80-7478-698-3

Cena: 850 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech  - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Seznam příloh - str. XIX
Předmluva - str. XX
Autorství komentářů - str. XXII
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
§ 1-29 Část první Mediace
- str. 1
§ 1-12 Hlava 1 Výkon mediace - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Základní pojmy - str. 17
§ 3 Základní ustanovení - str. 29
§ 4 Zahájení mediace - str. 49
§ 5 Odmítnutí mediace - str. 65
§ 6 Ukončení mediace - str. 72
§ 7 Mediační dohoda - str. 83
§ 8 Výkon činnosti mediátora - str. 100
§ 9 Povinnost mlčenlivosti mediátora - str. 140
§ 10 Odměna a náhrada nákladů mediátora - str. 112
§ 11 Označení mediátora - str. 137
§ 12 Doručování - str. 140
§ 13-24 Hlava II Organizace mediace - str. 147
§ 13 Dohled nad činností mediátora - str. 147
§ 14 Oprávnění vykonávat činnost mediátora - str. 150
§ 15 Seznam - str. 154
§ 16 Podmínky zápisu - str. 158
§ 17 Žádost o zápis - str. 177
§ 18 Změny zapsaných údajů - str. 169
§ 19 Hostující mediátor - str. 171
§ 20 Žádost o zápis - str. 177
§ 21 Pozastavení oprávnění - str. 181
§ 22 Zánik oprávnění - str. 185
§ 23 Zkouška mediátora - str. 192
§ 24 Působnost ministerstva - str. 200
§ 25-27 Hlava III Přestupky
§ 25 Přestupky fyzických osob - str. 204
§ 26 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 208
§ 27 Společná ustanovení k přestupkům - str. 212
§ 28-29 Hlava IV Vztah k právu Evropské unie - str. 216
§ 28 Vztah k právu EU - str. 216
§ 29 Běh promlčecích a prekluzivních lhůt - str. 221
§ 30-31 Část druhá Změna občanského soudního řádu - str. 227
§ 30 Změna občanského soudního řádu - str. 227
§ 31 Přechodné ustanovení - str. 229
§ 32 Část třetí Změna občanského zákoníku - str. 249
§ 32 Změna občanského zákoníku - str. 249
§ 33 Část čtvrtá Změna obchodního zákoníku - str. 251
§ 33 Změna obchodního zákoníku - str. 251
§ 34 Část pátá Změna notářského řádu - str.  255
§ 34 Změna notářského řádu - str.  255
§ 35 Část šestá Změna zákona o advokacii - str. 257
§ 35 Změna zákona o advokacii - str. 257
§ 36 Část sedmá Změna živnostenského zákona  - str. 265
§ 36 Změna živnostenského zákona  - str. 265
§ 37 Část osmá Změna zákona o soudních poplatcích - str. 273
§ 37 Změna zákona o soudních poplatcích - str. 273
§ 38 Část devátá Změna zákona o správních poplatcích - str. 279
§ 38 Změna zákona o správních poplatcích - str. 279
§ 39 Část desátá Účinnost - str. 281
§ 39 Nabytí účinnosti - str. 281
Přílohy - str. 283
Seznam citované literatury - str. 347
Rejstřík - str. 352


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Lunka Holá, Martina Urbanová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.