Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Jednotné environmentální stanovisko představuje jednotný podklad pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro řízení navazující na proces posouzení vlivů na životní prostředí, a to k vyhodnocení vlivů záměru na vybrané složky životního prostředí a na životní prostředí jako celek. Integruje vyjádření, závazná stanoviska (ve „složkových“ předpisech práva životního prostředí označovaná i jako souhlasy, stanoviska apod.), ale i některá správní rozhodnutí vydávaná podle složkových právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Praktický komentář k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku:

- přináší výklad zákona praktickou formou s příklady pro snadnější pochopení nového předpisu;

- komentuje kompletní změnový zákon č. 149/2023 Sb., který je nedílnou součástí výkladu institutu jednotného environmentálního stanoviska;

- propojuje procesní předpis s předpisy hmotněprávními;

- svou věcností cílí především na čtenáře bez právního vzdělání.

Praktický komentář je určen jak úředníkům na obcích a další odborné veřejnosti, tak i laické veřejnosti, která má o danou problematiku zájem.

autoři: Miloš Tuháček, Jitka Jelínková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2024, 260 stran
ISBN: 978-80-7676-851-2

Cena: 556 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah - str. V
Seznam zkratek - str. IX
Úvod - str. XI
Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku
§ 1 Předmět a účel úpravy - str. 1
§ 2 Jednotné environmentální stanovisko - str. 3
§ 3 Žádost - str. 16
§ 4 Vyjádření správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů - str. 26
§ 5 Lhůty - str. 30
§ 6 Náležitosti jednotného environmentálního stanoviska - str. 42
§ 7 Platnost jednotného environmentálního stanoviska - str. 50
§ 8 Změna okolností rozhodných pro vydání jednotného environmentálního stanoviska - str. 53
§ 9 Předběžná konzultace - str. 60
§ 10 Zveřejňování dokumentů - str. 62
§ 11 Výkon státní správy - str. 64
§ 12 Ministerstvo - str. 66
§ 13 Ministerstvo zemědělství - str. 69
§ 14 Krajské úřady - str. 71
§ 15 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - str. 75
§ 16 Újezdní úřady - str. 76
§ 17 Přestupky - str. 76
§ 18 Společná ustanovení - str. 81
§ 19 Přechodná ustanovení - str. 85
§ 20 Účinnost - str. 88
Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku
Část první Změna zákona o geologických pracích - str. 91
Čl. I - str. 91
Část druhá Změna zákona o ochraně přírody a krajiny - str. 95
Čl. II - str. 95
Část třetí Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu - str. 141
Čl. III - str. 141
Čl. IV Přechodné ustanovení - str. 143
Část čtvrtá Změna lesního zákona - str. 147
Čl. V - str. 147
Část pátá Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - str. 153
Čl. VI - str. 153
Čl. VII Přechodná ustanovení - str. 180
Část šestá Změna vodního zákona - str. 199
Čl. VIII - str. 199
Část sedmá Změna zákona o pohřebnictví - str. 211
Čl. IX - str. 211
Část osmá Změna zákona o správních poplatcích - str. 213
Čl. X - str. 213
Část devátá Změna zákona o ochraně ovzduší - str. 215
Čl. XI - str. 215
Část desátá Změna zákona o prevenci závažných havárií - str. 225
Čl. XII - str. 225
Část jedenáctá Změna zákona o odpadech - str. 231
Čl. XIII - str. 231
Část dvanáctá Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona - str. 239
Čl. XIV - str. 239
Část třináctá Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti 
invazních nepůvodních druhů - str. 241
Čl. XV - str. 241
Část čtrnáctá Účinnost - str. 243
Čl. XVI - str. 243
Použitá literatura a zdroje - str. 245
O autorech - str. 247

Další nabídka k tématu

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Pavel Chlíbek, Vladimír Mana, Eva Mazancová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.