Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k udržitelnému rozvoji při rozhodování v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jedná se o procesní předpis, od kterého se očekává zrychlení a zjednodušení dosavadního roztříštěného posuzování stavebních a jiných záměrů, ale také jeho zkvalitnění ve smyslu komplexnosti posouzení.

Autoři jsou odborníky Ministerstva životní prostředí, kteří se na přípravě komentovaných předpisů podíleli.

Komentář je určen jak pracovníkům orgánů ochrany životního prostředí a stavebních úřadů, tak i stavebníkům, advokátům a dalším zástupcům odborné i laické veřejnosti.

autoři: Pavel Chlíbek, Vladimír Mana, Eva Mazancová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2024, 284 stran
ISBN: 978-80-7676-848-2

Cena: 539 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo o autorech - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. XI
Úvod - str. XIII
Komentář k jednotlivým ustanovením zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku - str. 1 až 60
Komentář k jednotlivým ustanovením zákona č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku - str. 61
Vybraná ustanovení zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích - str. 61
Vybraná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - str. 66
Vybraná ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu - str. 111
Vybraná ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - str. 128
Vybraná ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) - str. 138
Vybraná ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - str. 197
Vybraná ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů - str.231
Vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - str. 233
Vybraná ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - str. 234
Vybraná ustanovení zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) - str. 246
Vybraná ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - str. 252
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 263

Další nabídka k tématu

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Miloš Tuháček, Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jednotné environmentální stanovisko představuje jednotný podklad pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro řízení navazující na proces posouzení vlivů na životní prostředí, a to k vyhodnocení ... pokračování

Cena: 556 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.