Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom.

Komentář je určen jak představitelům veřejné správy, odpovědným příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR, poskytovatelům zdravotnické záchranné služby a Policii ČR, tak ale i dalším členům ostatních složek integrovaného záchranného systému (obecní policie, Armáda ČR, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby a dalším).

autor: Aleš Zpěvák; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 6. 2019, 164 stran
ISBN: 978-80-7598-199-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. VII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. X
Úvod - str. XVI
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
§ 1–22 Část první - str. 1
§ 1–2 Hlava I Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 5
§ 3–5 Hlava II Integrovaný záchranný systém - str. 11
§ 3 Použití integrovaného záchranného systému - str. 11
§ 4 Složky integrovaného záchranného systému - str. 13
§ 5 Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému - str. 20
§ 6–18 Hlava III Postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací - str. 26
§ 6 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady - str. 26
§ 7 Ministerstvo vnitra - str. 29
§ 8 Ministerstvo zdravotnictví - str. 39
§ 9 Ministerstvo dopravy a spojů - str. 41
§ 10 Orgány kraje - str. 44
§ 11 Hejtman - str. 50
§12 Obecní úřad obce s rozšířenou působností - str. 54
§ 13 Starosta obce s rozšířenou působností - str. 57
§ 14 Komunikace hejtmana a starosty obce s rozšířenou působností s Ministerstvem vnitra - str. 60
§ 15 Orgány obce - str. 63
§ 16 Práva a povinnosti starosty obce při provádění záchranných a likvidačních prací - str. 67
§ 17 Prověřovací cvičení a taktické cvičení - str. 68
§ 18 Komunikace složek integrovaného záchranného systému - str. 72
§ 19–22 Hlava IV Organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu - str. 77
§ 19 Velitel zásahu - str. 77
§ 20 Oprávnění vyžadovat pomoc - str. 82
§ 21 Plánovaná pomoc na vyžádání - str. 88
§ 22 Ostatní pomoc - str. 92
§ 23–35a Část druhá Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech - str. 95
§ 23–25 Hlava I Právnické osoby a podnikající fyzické osoby a fyzické osoby - str. 95
§ 23 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob a fyzických osob - str. 95
§ 24 Povinnost právnické a podnikající fyzické osoby jako vlastníka, správce či uživatele technických zařízení a budov - str. 101
§ 25 Fyzické osoby  - str. 108
§ 26 Hlava II Výjimky  - str. 113
§ 26 Výjimky z povinnosti poskytnout osobní a věcné pomoci  - str. 113
§ 27–31 Hlava III Kontrola, přestupky, náhrada a finanční zabezpečení  - str. 116
§ 27 Kontrola - str. 116
§ 28 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 118
§ 28a Přestupky fyzických osob - str. 121
§ 28b Společná ustanovení k přestupkům - str. 123
§ 29 Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci - str. 124
§ 30 Náhrada škody - str. 127
§31 Finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému  - str. 130
§ 32–35a Hlava IV Ustanovení společná a závěrečná - str. 133
§ 32 Hromadné informační prostředky - str. 133
§ 33 Vztah k zvláštním právním předpisům - str. 134
§ 34 Zvláštní případy - str. 135
§ 35 Zmocňovací ustanovení - str. 136
§ 35a Přenesená působnost - str. 137
§ 36–37 Část třetí - str. 139
§ 36 Hlava I Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy české republiky  - str. 139
§ 36 - str. 139
§ 37 Hlava II Zrušena - str. 140
§ 37 zrušen - str. 140
§ 38 Část čtvrtá Účinnost  - str. 140
§ 38 Účinnost - str. 140
Literatura - str. 141
Věcný rejstřík - str. 142

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ...

Cena: 173 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.