Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci.

Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí možná řešení výkladových problémů v praxi. To vše v reakci na novelizační zákon č. 64/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 7. 2017.

Komentář je pomůckou především pro samotné insolvenční správce, ale využijí jej také insolvenční soudy.

autor: Antonín Stanislav, Jan Kozák vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 240 stran
ISBN: 978-80-7552-826-1

Cena: 450 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři  - str. XIII
Předmluva - str.  XVI
ZÁKON č. 312/2006 Sb., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH
§ 1–41 ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI - str. 1
§ 1–2a HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy  - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů  - str. 9
§ 2a Citlivá činnost  - str. 13
§ 3–15  HLAVA DRUHÁ Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního  správce - str. 18
§ 3  Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce - str. 18
§  4  Návrh fyzické osoby - str. 22
§ 5   Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti - str. 29
§ 5a Sídlo a provozovna insolvenčního správce - str. 34
§ 6 Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby - str. 51
§ 6a  Další návrh fyzické osoby - str. 60
§ 7  Bezúhonnost - str. 61
§ 8   Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti - str. 66
§ 8a  Okamžik vzniku povolení insolvenčního správce - str. 70
§ 8b   Vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti - str. 72
§ 9   Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce - str. 73
§ 10   Důvody pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce  - str. 78
§ 11   Důsledky pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce - str. 83
§ 12   Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce  - str. 85
§ 13  Zrušení povolení nebo zvláštního povolení - str. 88
§ 13a  Personální a materiální vybavení insolvenčního správce - str. 110
§ 14  Informační povinnost insolvenčního správce  - str. 114
§ 15  Informační povinnost ministerstva - str. 119
§ 16–22 HLAVA TŘETÍ Seznam  - str. 122
§ 16  Obsah seznamu insolvenčních správců - str. 122
§ 17  Členění a obsah seznamu - str. 124
§ 18  Údaje zapisované do seznamu - str. 132
§ 19  Údaj identifikující insolvenčního správce - str. 133
§ 20   Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce - str. 137
§ 21   Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce - str. 138
§ 22   Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce - str. 141
§ 23–26  HLAVA ČTVRTÁ Vzdělávání insolvenčních správců - str. 146
§ 23  Povinnost vzdělávání pro insolvenčního správce - str. 146
§ 24 Zkouška insolvenčního správce - str. 147
§ 25 zrušen  - str. 150
§ 26 Zvláštní zkouška insolvenčního správce - str. 150
§ 27–35 HLAVA PÁTÁ Hostující insolvenční správce - str. 152
§ 27  Zápis hostujícího správce do seznamu  - str. 152
§ 28  Zápis zahraniční společnosti do seznamu správců - str. 154
§ 29  Zápis do seznamu - str. 155
§ 30  Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce  - str. 157
§ 31  Doložení usazení hostujícího správce  - str. 157
§ 32   Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce  - str. 158
§ 33   Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce  - str. 160
§ 34   Rozhodnutí ministerstva o zániku práva hostujícího správce dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce - str. 161
§ 34a  Personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce  - str. 162
§ 35   Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce  - str. 164
§ 36–37 HLAVA ŠESTÁ Dohled - str. 168
§ 36 Dohled ministerstva nad insolvenčními správci - str. 168
§ 36a  Informační povinnost soudů a jiných orgánů vůči ministerstvu - str. 176
§ 36b Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 177
§ 36c Řízení o přestupcích - str. 193
§ 37 Oprávnění ministerstva k vydání vyhlášek - str. 198
§ 38–41 HLAVA SEDMÁ Společná ustanovení  - str. 200
§ 38  Výjimky z působnosti zákona - str. 200
§ 39  Oprávnění ministerstva k určení limitu pojistného - str. 202
§ 39a Zmocňovací ustanovení - str. 203
§ 40  Přechodné ustanovení - str. 206
§ 41  Přechodné ustanovení pro fyzické osoby - str. 207
§ 42  ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH  POPLATCÍCH  - str. 209
§ 42  Změna zákona o správních poplatcích - str. 209
§ 43 ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ADVOKACII - str. 210
§ 43  Změna zákona o advokacii - str. 210
§ 44  ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DAŇOVÉM   PORADENSTVÍ A O KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY - str. 211
§ 44   Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky - str. 211
§ 45  ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚPADKU  A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ  INSOLVENČNÍ ZÁKON  - str. 212
§ 45  Změna insolvenčního zákona - str. 212
§ 46 ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST - str. 213
§ 46  Účinnost - str. 213
Seznam použité literatury - str. 214
Věcný rejstřík - str. 215
Slovo o autorech  - str. 235

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1411 - Insolvence

ÚZ č. 1411 - Insolvence

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů: insolvenční zákon po několika menších novelách (vč. budoucích změn od května a července 2021), dále aktuální znění zákona o insolvenčních správcích a 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek vč. podstatně novelizované ...

Cena: 119 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.