Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o cenách - Komentář

Zákon o cenách - Komentář

Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice. 

Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu centrálně-byrokraticky určovaných cen jednotných na celém území státu a v přechodu k cenám smluvním, vznikajícím výlučně na základě dohody prodávajícího a kupujícího. Zákon o cenách sice i nadále umožňuje příslušným orgánům veřejné moci regulovat cenu určitých výrobků, výkonů, prací a služeb („zboží“), ovšem pouze ve vymezených případech a za splnění zákonem stanovených podmínek.

Důležitou roli hraje zákon o cenách i z hlediska právního zakotvení tzv. nepřímé regulace cen, když zakazuje zneužití výhodnějšího hospodářského postavení prodávajícího nebo kupujícího k tomu, aby vyžádal vyšší (nebo kupující nižší) cenu než cenu obvyklou. Tímto způsobem je možné postihnout spekulativní jednání na trhu se zbožím, které nepodléhá některé z přímých forem regulace cen.

Vedle problematiky regulace cen upravuje zákon o cenách komplexně i cenovou evidenci, cenové informace, cenovou kontrolu a související přestupky. Zákon o cenách má významný praktický dopad i z toho důvodu, že upravuje povinnosti prodávajícího při označování zboží cenami.

Komentář podává kompletní výklad zákona o cenách ve vzájemných souvislostech s jinými právními předpisy, zejména pak se zákonem o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a s jinými zvláštními cenovými předpisy. Jedná se o problematiku, která je i přes svoji důležitost v odborné literatuře opomíjená. V rámci výkladu k jednotlivým ustanovením zákona o cenách autoři čerpali zejména ze svých dlouholetých pracovních zkušeností s praktickou aplikací tohoto zákona. Velký důraz byl kladen i na shromáždění související judikatury správních soudů, která je kvůli relativní stručnosti zákona o cenách pro výklad mnohých důležitých pojmů v něm obsažených zcela klíčová.

autoři: Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 9. 11. 2021, 100 stran
ISBN: 978-80-7676-199-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Abecední seznam užitých zkratek - str. VII
O autorech - str. X
Předmluva - str. XI
Zákon o cenách
§ 1–2 Část I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Sjednávání ceny - str. 10
§ 3–10a Část II Regulace cen - str. 23
§ 3 Regulace cen - str. 23
§ 4 Způsoby regulace cen - str. 26
§ 5 Úředně stanovené ceny - str. 27
§ 6 Věcné usměrňování cen - str. 30
§ 7 [Toleranční lhůta] - str. 34
§ 8 zrušen - str. 36
§ 9 Cenové moratorium - str. 36
§ 10 Seznam zboží s regulovanými cenami - str. 37
§ 10a Cenový věstník - str. 41
§ 11–13a Část III Cenová evidence a cenové informace - str. 43
§ 11 Cenová evidence - str. 43
§ 12 Cenové informace - str. 44
§ 13 Označování zboží cenami - str. 46
§ 13a Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří - str. 55
§ 14 Část IV Cenová kontrola - str. 57
§ 14 Cenová kontrola - str. 57
§ 15–18 Část V Přestupky - str. 65
§ 15 zrušen - str. 65
§ 16 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob - str. 65
§ 17 Společná ustanovení k přestupkům - str. 76
§ 17a Přehled provedených cenových kontrol - str. 77
§ 18 [Právo na vydání nepřiměřeného majetkového prospěchu] - str. 78
§ 19–22 Část VI Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 81
§ 19 Přechodná ustanovení - str. 81
§ 20 Zmocňovací ustanovení - str. 81
§ 21 Zrušovací ustanovení - str. 82
§ 22 Účinnost - str. 82
Vybraná ustanovení novel - str. 83
Přechodná ustanovení - str. 83
Rejstřík - str. 8

Další nabídka k tématu

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.