Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. 
Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha přibližuje historii vzniku peněz, jejich funkci a charakteristiku a vývoj používání peněz na našem území. Čtenář se seznámí také s počátky bankovnictví a s vývojem bankovní soustavy na území dnešní České republiky. Vysvětlen je význam centrálního bankovnictví a specifika centrálních bank. Další kapitoly jsou zaměřeny postupně na měnovou politiku a její cíle, na řízení a strukturu obchodních bank, na hospodaření bank a také na rizika v bankovnictví. Podstatná část knihy je věnována bankovním produktům a problematice platebního styku. Nechybí ani kapitoly pojednávající o dokumentárních platbách, o používání šeků a směnek a dalších moderních zdrojů financování. Zařazena je rovněž kapitola o regulaci a dohledu v bankovním sektoru. Závěrečné kapitoly pak přibližují současné trendy v bankovnictví a stále aktuální a přitažlivou problematiku bankovních podvodů. 
Text již plně zohledňuje nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, platný od prosince 2016. 
Základní kapitoly:
1. Peníze
2. Používání peněz na našem území
3. Historie vzniku bank, charakteristika a funkce bank, bankovní systémy
4. Význam postavení a činnost centrálních bank
5. Měnová politika, měnověpolitické cíle a nástroje centrální banky
6. Řízení a struktura obchodních bank
7. Hospodaření bank
8. Rizika v bankovnictví
9. Bankovní produkty
10. Pasivní bankovní produkty
11. Aktivní obchody bank
12. Platební styk
13. Dokumentární platby
14. Šeky a směnky
15. Další zdroje financování
16. Regulace a dohled v bankovním sektoru
17. Současné trendy v bankovním sektoru
18. Bankovní podvody
Kniha je primárně určena studentům vysokých škol ekonomického zaměření, ale řadu cenných informací a zajímavostí zde naleznou i ostatní zájemci o tuto atraktivní oblast podnikání.
autor: Liběna Kantnerová vydal: C. H. Beck, podle stavu k 23. 9. 2016, 232 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Peníze - str. 1
1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika  - str. 1
1.2 Funkce peněz - str. 4
1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz - str. 5
1.4 Úroková míra - str. 12
Kontrolní otázky - str. 15
2. Používání peněz na našem území - str. 17
2.1 Denárová měna (950–1300) - str. 17
2.2 Grošová měna (1300–1547) - str. 18
2.3 Tolarové období (1526–1857) - str. 18
2.4 Období konvenční měny (1750 –1857) - str. 19
2.5 Rakouské mince zlatníkové a korunové měny (1857–1918) - str. 20
2.6 Československá platidla po roce 1918 - str. 20
2.7 Peníze v období Protektorátu Čechy a Morava - str. 22
2.8 Měnová reforma z roku 1953 - str. 23
2.9 Vývoj po roce 1989 - str. 24
Kontrolní otázky - str. 26
3. Historie vzniku bank, charakteristika a funkce bank, bankovní systémy - str. 27
3.1 Počátky bankovnictví - str. 27
3.2 Základní charakteristika bank - str. 29
3.2.1 Banka jako finanční zprostředkovatel - str. 29
3.2.2 Právní rámec fungování bank - str. 32
3.3 Základní typy bank - str. 33
3.4 Banky jako součást finančního trhu - str. 34
3.5 Vývoj bankovní soustavy na území České republiky - str. 36
Kontrolní otázky - str. 40
4. Význam, postavení a činnost centrálních bank - str. 41
4.1 Funkce centrálních bank - str. 42
4.2 Samostatnost a nezávislost centrálních bank - str. 44
4.3 Česká národní banka (ČNB)  - str. 46
4.4 Evropská centrální banka - str. 48
Kontrolní otázky - str. 49
5. Měnová politika, měnověpolitické cíle a nástroje centrální banky - str. 51
5.1 Měnová a cenová stabilita - str. 51
5.2 Nástroje měnové politiky - str. 53
5.2.1 Diskontní politika - str. 53
5.2.2 Operace na volném trhu - str. 54
5.2.3 Devizové intervence - str. 56
5.3 Doplňující informace – související pojmy - str. 57
Kontrolní otázky - str. 57
6. Řízení a struktura obchodních bank - str. 59
6.1 Řízení bank - str. 59
6.2 Organizační struktura a řízení banky - str. 61
6.2.1 Organizační jednotky a jejich řízení - str. 61
6.2.2 Statutární orgány banky (akciové společnosti) - str. 63
6.3 Vybrané pojmy - str. 65
Kontrolní otázky - str. 66
7. Hospodaření bank - str. 67
7.1 Rozvaha obchodní banky - str. 67
7.2 Aktiva banky - str. 68
7.3 Pasiva banky - str. 69
7.4 Podrozvaha banky - str. 70
7.5 Výkaz zisků a ztrát - str. 70
7.6 Finanční ukazatele - str. 71
Kontrolní otázky - str. 72
8. Rizika v bankovnictví - str. 73
8.1 Riziko - str. 73
8.2 Základní dělení rizik - str. 74
8.2.1 Systémové (systemické) riziko - str. 74
8.2.2 Jedinečné (specifické) riziko - str. 74
8.3 Další druhy bankovních rizik - str. 75
8.3.1 Úvěrové (dlužnické) riziko - str. 75
8.3.2 Kapitálové riziko (riziko nesolventnosti) - str. 76
8.3.3 Likvidní riziko - str. 77
8.3.4 Tržní riziko - str. 78
8.3.5 Provozní (operační) riziko - str. 79
Kontrolní otázky - str. 82
9. Bankovní produkty - str. 83
9.1 Charakteristické rysy bankovních produktů - str. 83
9.2 Systematizace bankovních produktů - str. 84
9.2.1 Podle odrazu v bilanci banky - str. 84
9.2.2 Podle funkce (účelu) - str. 84
9.2.3 Investiční bankovnictví - str. 85
9.3 Cena bankovních produktů - str. 87
9.4 Bankovní účet - str. 87
9.4.1 Otevření a vedení účtu - str. 87
9.4.2 Druhy bankovních účtů - str. 90
Kontrolní otázky - str. 92
10. Pasivní bankovní produkty - str. 93
10.1 Netermínované vklady (vklady na požádání) – běžné účty - str. 94
10.2 Termínované vklady - str. 94
10.3 Spořicí účty - str. 95
10.4 Úsporné vklady - str. 96
10.5 Vkladové listy - str. 97
10.6 Bankovní dluhopisy - str. 97
10.7 Hypoteční zástavní listy - str. 98
10.8 Depozitní směnka - str. 99
Kontrolní otázky - str. 100
11. Aktivní obchody bank - str. 101
11.1 Úvěry a půjčky - str. 101
11.1.1 Úročení úvěrů - str. 101
11.1.2 Klasifikace úvěrů - str. 102
11.1.3 Zajištění úvěrů - str. 102
11.1.4 Právní úprava - str. 103
11.2 Úvěrové obchody - str. 104
11.2.1 Krátkodobé úvěry - str. 104
11.2.2 Střednědobé úvěry - str. 109
11.2.3 Dlouhodobé úvěry - str. 110
11.3 Stavební spoření - str. 110
11.3.1 Státní podpora - str. 111
11.3.2 Fáze spoření - str. 111
11.3.3 Fáze úvěru - str. 112
11.5 Zajištění návratnosti poskytnutých úvěrů - str. 117
11.6 Důležitý pojem – RPSN - str. 118
Kontrolní otázky - str. 120
12. Platební styk - str. 121
12.1 Hotovostní a bezhotovostní platební styk - str. 122
12.2 Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu - str. 124
12.3 Zahraniční platební příkaz (payment order, platby vyšlé) - str. 125
12.4 Úloha ČNB v platebním styku - str. 127
12.4.1 CERTIS - str. 128
12.4.2 SWIFT - str. 129
12.5 Platební systémy v EU - str. 130
12.6 Platební karty – specifický nástroj platebního styku - str. 131
12.6.1 Historie platebních karet a bankomatů - str. 131
12.6.2 Klasifikace platebních karet - str. 132
12.7 Elektronické bankovnictví - str. 135
12.8 Vybrané pojmy platebního styku - str. 136
Kontrolní otázky - str. 137
13. Dokumentární platby - str. 139
13.1 Příprava a průběh kontraktů - str. 140
13.2 Dokumenty používané při dokumentárních platbách - str. 140
13.3 Dodací podmínky - str. 143
13.4 Dokumentární inkaso - str. 145
13.5 Dokumentární akreditiv - str. 148
Kontrolní otázky - str. 153
14. Šeky a směnky - str.  155
14.1 Šeky - str. 155
14.1.1 Právní rámec - str. 155
14.1.2 Druhy šeků - str. 156
14.1.3 Proplácení šeků - str. 160
14.2 Směnky - str. 161
14.2.1 Právní rámec - str. 161
14.2.2 Druhy směnek - str. 162
14.2.3 Splatnost a převod směnky - str.  163
Kontrolní otázky  - str. 164
15. Další zdroje financování - str. 165
15.1 Leasing - str. 165
15.2 Faktoring - str.  . 167
15.3 Forfaiting  - str. 170
15.4 Franchising - str. 172
15.5 Další moderní formy financovánív173
15.5.1 Finanční deriváty - str. 173
15.5.2 Tooling - str. 173
15.5.3 Cash pooling - str. 173
Kontrolní otázky - str. 175
16. Regulace a dohled v bankovním sektoru - str. 177
16.1 Způsoby dohledu a metody hodnocení bank - str. 177
16.2 Vývoj regulace a dohledu na našem území, úloha ČNB - str. 179
16.3 Basilejský koncept kapitálové přiměřenosti - str. 180
Kontrolní otázky - str. 183
17. Současné trendy v bankovním sektoru - str. 185
Kontrolní otázky - str. 188
18. Bankovní podvody - str. 189
18.1 Nové formy podvodů - str. 190
18.2 Nejčastější formy podvodů - str. 194
18.3 Člověk – nejslabší článek bezpečnostních systémů - str. 197
Kontrolní otázky - str. 198

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.