Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci pozitivních norem a pomáhá dobře uchopit předmětnou problematiku a využít potenciál, který zásady i principy umožňují.

Monografie se opírá o rozsáhlou literaturu a judikaturu.

autor: Kateřina Burešová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 9. 2023, 188 stran
ISBN: 978-80-7676-560-3

Cena: 440 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Úvod - str. XI
1 Základní pojmy - str. 1
1.1 Veřejné zadávání - str. 1
1.2 Veřejná zakázka - str. 2
1.3 Zadavatel - str. 4
1.4 Dodavatel - str. 5
1.5 Účastník zadávacího řízení - str. 6
2 Veřejné zadávání v systému práva - str. 7
2.1 Zařazení oboru veřejného zadávání do systému práva - str. 7
3 Principy a zásady - str. 15
3.1 Evropská unie a principy – obecná východiska - str. 18
4 Historický exkurz - str. 21
4.1 Veřejné zadávání na území České republiky - str. 22
4.2 Veřejné zadávání v období Československé republiky - str. 23
4.3 Zadávání veřejných zakázek v období socialistického Československa - str. 24
4.4 Právní úprava zadávání veřejných zakázek po roce 1989 - str. 25
5 Historie zadávání veřejných zakázek v Evropské unii - str. 33
5.1 Bariéry soutěžního prostředí - str. 34
5.2 Jednotný vnitřní trh - str. 35
5.3 Unijní právo a veřejné zadávání - str. 37
5.4 Zadávací směrnice - str. 39
6 Cíle regulace veřejného zadávání - str. 45
6.1 Obecně k cílům veřejného zadávání - str. 45
6.2 Nákupní a nenákupní cíle - str. 48
6.2.1 Kvalita a cena plnění - str. 49
6.2.2 Časové hledisko - str. 49
6.2.3 Finanční a technické riziko - str. 49
6.2.4 Soutěžní prostředí - str. 50
6.2.5 Zachování integrity - str. 50
6.3 Ekonomické cíle - str. 51
6.4 Sociální cíle - str. 51
6.4.1 Životní prostředí, udržitelnost - str. 52
6.4.2 Mezinárodní vztahy - str. 52
6.5 Politické, ekonomické a mezinárodní cíle - str. 52
7 Východiska současného zadávání veřejných zakázek - str. 55
7.1 Články 28 a 34 SFEU - str. 55
7.2 Články 49 a 56 SFEU - str. 56
7.3 Článek 106 SFEU - str. 57
7.4 Článek 107 SFEU - str. 58
7.4.1 Veřejná podpora - str. 58
7.5 Články 101 a 102 SFEU - str. 60
7.6 Články 3 a 4 SFEU - str. 61
8 Dohoda o veřejných zakázkách - str. 63
8.1 Světová obchodní organizace a Dohoda o veřejných zakázkách - str. 63
8.2 Cíle a principy Dohody o veřejných zakázkách - str. 66
8.3 Účinky Dohody o veřejných zakázkách v České republice - str. 69
9 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - str. 71
9.1 OECD a veřejné zadávání - str. 71
9.2 Odpovědné veřejné zadávání podle OECD - str. 74
10 Zásady veřejného zadávání - str. 77
10.1 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace - str. 77
10.2 Zásada transparentnosti - str. 83
10.3 Zásada přiměřenosti - str. 90
10.4 Zásady odpovědného veřejného zadávání - str. 96
10.4.1 Udržitelné veřejné zadávání - str. 98
10.4.2 Sociálně odpovědné zadávání - str. 99
10.4.3 Zásady odpovědného veřejného zadávání - str. 100
11 Principy veřejného zadávání - str. 107
11.1 Princip soutěžního prostředí / hospodářské soutěže - str. 107
11.2 Principy hospodárnosti, efektivity a účelnosti - str. 113
11.3 Integrita - str. 117
11.4 Princip výběru nejvhodnější nabídky - str. 119
11.5 Value for money - str. 123
11.6 Prevence protiprávního jednání - str. 125
11.7 Princip odpovědnosti - str. 126
11.8 Princip národního zacházení - str. 128
11.9 Principy soukromoprávní - str. 130
11.9.1 Zásada autonomie vůle - str. 131
11.9.2 Zásada dispozitivity - str. 138
11.9.3 Neminem leadere - str. 139
11.9.4 Ochrana slabší strany - str. 140
11.9.5 Pacta sund servanda - str. 141
11.9.6 Princip poctivosti - str. 142
11.10 Zásada přezkumného mechanismu - str. 143
Závěr - str. 147
Seznam použitých zdrojů - str. 155
Seznam judikatury - str. 167 
Věcný rejstřík - str. 171

Další nabídka k tématu

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ... pokračování

Cena: 570 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ... pokračování

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.