Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základní práva

Základní práva

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv.
Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a standardy přezkumu případných omezení.
Prostor je pak věnován i samotnému právnímu zakotvení v pozitivním právu a s tím související vymahatelnosti základních práv, jakož i vnitrostátnímu, mezinárodnímu a evropskému mechanismu právní ochrany. Speciální prostor je věnován ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.
V dalších částech se práce podrobně a strukturovaně věnuje jednotlivým základním právům, počínaje obecným zákazem diskriminace a právem národnostních menšin, přes jednotlivá osobní, politická a hospodářská a sociální práva, až po právo na právní ochranu (spravedlivý proces).
Kniha bude sloužit jednak jako učební pomůcka, jednak jako praktický průvodce pro každého, kdo se s problematikou základních práv setkává, zejména ve své profesní praxi.
autor: Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2016, 608 stran
ISBN: 978-80-7502-128-1

Cena: 750 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Úvod do teorie základních práv - str. 25
1. Terminologické vymezení - str. 25
2. Původ, ideové zdroje a historický vývoj - str. 30
3. Univerzalita práv versus kulturní diversita - str. 38
4. Obsahové klasifikace základních práv - str. 41
5. Formy působení základních práv - str. 47
6. Negativní a pozitivní závazky - str. 59
7. Nositelé a adresáti základních práv - str. 62
8. Základní povinnosti - str. 72
II. Interpretace a aplikace základních práv. Omezování základních práv - str. 75
1. Pravidla a principy - základní práva absolutní a relativní - str. 75
2. Specifika interpretace základních práv - str. 78
3. Omezování základních práv a soudní přezkum omezení - str. 86
4. Zákaz derogace některých práv - limity při odstoupení od mezinárodních závazků - str. 114
5. Lidskoprávní aspekty výkladu podústavního práva - str. 115
III. Právní zakotvení základních práv a systémy jejich ochrany - str. 119
1. Vnitrostátní systém ochrany základních práv - str. 119
2. Mezinárodní systémy ochrany lidských práv - str. 136
3. Kontrolní mechanismus Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - str. 146
4. Ochrana základních práv na úrovni Evropské unie - str. 165
IV. Zákaz diskriminace. Práva příslušníků národnostních menšin - str. 171
1. Rovnost - str. 171
2. Zákaz diskriminace - str. 185
3. Práva příslušníků národnostních menšin - str. 207
V. Osobní práva - str. 217
1. Úvod - str. 217
2. Právo na život - str. 223
3. Zákaz otroctví a nevolnictví, způsobilost k právům, zákaz nucených prací a služeb - str. 241
4. Právo na nedotknutelnost osoby a zákaz mučení, nelidského a ponižujícího zacházení - str. 251
5. Osobní svoboda a bezpečnost - str. 266
6. Právo na ochranu soukromí - str. 283
7. Vlastnictví - str. 310
8. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby - str. 327
9. Svoboda pohybu a pobytu - str. 360
VI. Politická práva - str. 367
1. Význam politických práv a jejich ochrany pro demokracii - str. 367
2. Svoboda projevu a právo na informace - str. 376
3. Právo shromažďovací - str. 405
4. Právo sdružovací - str. 418
5. právo podílet se na správě veřejných věcí - str. 435
6. Právo petiční - str. 458
7. Právo na odpor - str. 463
VII. Hospodářská, sociální a kulturní práva - str. 467
1. Úvod - str. 467
2. Důležitost sociálních práv - str. 469
3. Charakteristika sociálních práv - str. 471
4. Údajná jiná podstata sociálních práv - str. 474
5. Soudní přezkum - str. 477
6. Právo na práci a související práva hospodářská - str. 481
7. Právo na sociální zabezpečení - str. 492
8. Právo na zdraví - str. 496
9. Právo na přiměřenou životní úroveň - str. 500
10. Právo na vzdělání - str. 502
11. Právo na přístup ke kulturnímu bohatství - str. 505
12. Právo na příznivé životní prostředí - str. 507
VIII. Procesní práva - právo na právní ochranu - str. 509
1. Pojem práva na spravedlivý proces a jeho význam - str. 509
2. Působnost práva na spravedlivý proces v Listině a Úmluvě - str. 511
3. Soudy a soudci - str. 519
4. Řízení - str. 532

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Do publikace jsou již také promítnuty menší ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Filip Horák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republice

Martin Madej - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní práva, jejichž pravý obsah se vytváří až ...

Cena: 410 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Evropská úmluva o lidských právech

Evropská úmluva o lidských právech

Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek - C. H. Beck

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních ...

Cena: 3 730 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.