Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze jen obtížně vyznat, nadto si protiřečí, a nejsou definitivní. Je tak snadné upadnout do skepse, že spravedlnost neexistuje, a pokud existuje, nelze ji poznat.

Právní monografie Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti tuto skepsi řeší nečekaným způsobem. Ukazuje, že konkrétní obsah spravedlnosti je třeba hledat v jejím spojení se státem. Je to stát, který – prostřednictvím práva – vybere z mnohých variant spravedlnosti jednu, kterou následně prosazuje. Předpokladem tohoto řešení je právě skepse – nemůžeme poznat absolutní spravedlnost, a musíme se proto spokojit se spravedlností relativní, závislou na konkrétním čase a místě. Pojem spravedlnosti je tedy živý, vyvíjí se. V tomto ohledu monografie ukazuje, jak zvláště výhodné je soudobé uspořádání demokratického právního státu. To totiž umožňuje, aby se na výsledné podobě spravedlnosti podílel každý. Zároveň se však ukazuje, že v globalizovaném světě se role státu proměňuje a i na spravedlnost jsou kladeny nové požadavky. Monografie tyto proměny analyzuje a zkoumá. Formuluje nové výzvy a varuje před nežádoucími tendencemi, které se v té souvislosti objevují. To, že totiž spravedlnost máme tady a teď neznamená, že tu bude vždy.

autor: Martin Koloušek; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 8. 2022, 170 stran
ISBN: 978-80-7676-288-6

Cena: 440 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Věnování - str. V
Úvod - str. IX
A. Geneze a vývoj pojmu spravedlnosti - str. 1
1 Spravedlnost jako norma a jako vlastnost - str. 1
2 Účel spravedlnosti - str. 5
3 Zdroj spravedlnosti - str. 7
3.1 Transcendentně-metafyzické zdroje spravedlnosti - str. 7
3.2 Imanentně-fyzické zdroje spravedlnosti - str. 9
4 Stručný přehled vybraných historických názorů na spravedlnost - str. 13
4.1 Řečtí sofisté a Sókratés - str. 14
4.2 Platónův idealismus a Aristotelův realismus - str. 16
4.3 Immanuel Kant - str. 20
4.4 Novověcí myslitelé empirismu a utilitarismu a spravedlnost jako výsledek nedostatku - str. 22
4.5 Stručný přehled soudobých názorů na spravedlnost - str. 24
5 Vybrané principy spravedlnosti - str. 28
6 Odmítnutí spravedlnosti: spravedlnost jako negativní hodnota - str. 30
7 Shrnutí k vymezení pojmu spravedlnosti - str. 33
B. Geneze a vývoj pojmu státu - str. 35
1 Pojem státu a jeho povaha, forma a prvky, členění států - str. 35
1.1 Terminus technicus stát - str. 35
1.2  Pojem státu - str. 37
2  Původ státu - str. 40
2.1 Stát jako přirozený a jako umělý útvar - str. 40
2.2 Legitimita státu a důvody jeho existence - str. 42
2.3 Účel státu - str. 57
2.4 Vznik a zánik státu - str. 60
3 Moderní stát - str. 61
4 Vybrané problémy vyplývající z teoretického pohledu na stát - str. 66
4.1 Rozlišení mezi pojmy forma státu a forma vlády - str. 66
4.2 K problematice vztahu státu a práva - str. 73
4.3 K otázce suverenity - str. 76
4.4  K rozporům mezi demokratickým a právním prvkem demokratického právního státu - str. 79
5 Závěrečné poznámky k pojmu státu - str. 83
C. Vztah spravedlnosti a státu - str. 85
1 Co je skutečné, to je spravedlivé - str. 85
1.1 Otázka po spravedlnosti jako otázka po společenském řádu - str. 87
1.2 Co je skutečné, to je rozumné - str. 90
1.3 Co je skutečné, to je spravedlivé - str. 92
2 Ke sporu iusnaturalismu a iuspozitivismu. Poznámka ke vztahu práva a neprávních normativních systémů - str. 101
D. Ke změnám moderního státu - str. 111
1 Možnosti a limity moderního státu - str. 111
1.2 Možnosti moderního státu - str. 112
1.3 Limity moderního státu - str. 113
2 Vnější vlivy působící na stát - str. 121
2.1 K otázce mezinárodních vztahů a mezinárodního práva - str. 122
2.2 Problém globalizace - str. 123
2.3 K proměně pojmu suverenity - str. 125
2.4 Proměna státních hranic - str. 127
2.5 K pluralismu států a právních řádů - str. 129
E. Ke změnám spravedlnosti v kontextu proměn státu - str. 133
1 Proměna pojmu spravedlnosti - str. 133
1.1  Univerzální spravedlnost v odkazu Johna Rawlse - str. 134
1.3 Vybrané problémy globální spravedlnosti - str. 139
2 Proměna uplatnění spravedlnosti - str. 143
2.1 Spravedlnost uvnitř státu - str. 143
2.2 Spravedlnost mezi státy - str. 144
Závěr - str. 145
Epilog: neveselé perspektivy spravedlnosti? - str. 147
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 151
Rejstřík - str. 161

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ... pokračování

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Kristina Blažková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.