Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným komentářem, ve kterém autoři upozorňují na specifika daného vzoru a uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací. 
autor: Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 5. 2017, 200 stran
ISBN: 978-80-7552-418-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

VZOR 1 Předžalobní výzva k plnění peněžité pohledávky s upozorněním na následné rozhodčí řízení - str. 1
VZOR 2 Návrh na zahájení rozhodčího řízení ve spojení s rozhodčí žalobou (na peněžité plnění) – a to za situace, kdy dosud není uzavřena rozhodčí smlouva - str. 4
VZOR 3 Smlouva o rozhodci – s určením konkrétního rozhodce - str. 9
VZOR 4 Smlouva o rozhodci – určení orgánu (subjektu) pro jmenování spolu s určením okruhu rozhodců - str. 13
VZOR 5 Smlouva o rozhodci – určení stálého rozhodčího soudu - str. 17
VZOR 6 Návrh na konání rozhodčího řízení (při absenci rozhodčí smlouvy) - str. 21
VZOR 7 Žádost o vyjádření, zda bylo zahájeno rozhodčí řízení u primárně určeného rozhodce dle rozhodčí smlouvy - str. 26
VZOR 8 Odpověď na žádost o vyjádření (viz vzor 27 – Žádost o vyjádření, zda bylo zahájeno rozhodčí řízení u primárně určeného rozhodce dle rozhodčí smlouvy) - str. 29
VZOR 9 Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením rozhodčího řízení (rozhodce ad hoc) - str. 32
VZOR 10 Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením rozhodčího řízení (stálý rozhodčí soud) - str. 37
VZOR 11 Rozhodčí žaloba (na peněžité plnění) − k jednomu rozhodci určenému v rozhodčí smlouvě - str. 42
VZOR 12 Rozhodčí žaloba (na peněžité plnění) – ke stálému rozhodčímu soudu - str. 47
VZOR 13 Návrh na jmenování rozhodce soudem - str. 52
VZOR 14 Souhlas rozhodce se svým jmenováním obecním soudem - str. 54
VZOR 15 Přijetí funkce rozhodce a nařízení ústního jednání ve věci - str. 57
VZOR 16 Jmenování rozhodce žalovaným spolu s oznámením o převzetí právního zastoupení - str. 60
VZOR 17 Jmenování rozhodce žalovanou stranou spolu s námitkou podjatosti rozhodce jmenovaného žalobcem - str. 63
VZOR 18 Rozhodnutí Rozhodčího soudu o nepodjatosti rozhodce - str. 66
VZOR 19 Zvolení předsedajícího rozhodce - str. 70
VZOR 20 Návrh na nařízení předběžného opatření po zahájení rozhodčího řízení (rozhodce ad hoc) - str. 73
VZOR 21 Návrh na nařízení předběžného opatření po zahájení rozhodčího řízení (stálý rozhodčí soud) - str. 78
VZOR 22 Výzva k úhradě poplatku za rozhodčí řízení - str. 83
VZOR 23 Zastavení rozhodčího řízení ještě před zaplacením poplatku - str. 86
VZOR 24 Výzva rozhodce k doplnění plné moci - str. 89
VZOR 25 Záznam telefonické komunikace (volající účastník) - str. 93
VZOR 26 Záznam telefonické komunikace (volající rozhodce) - str. 95
VZOR 27 Zápis ze schůzky - str. 97
VZOR 28 Záznam rozhodce o předložení originálů listin - str. 99
VZOR 29 Prodloužení lhůty pro vyjádření - str. 102
VZOR 30 Zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty - str. 105
VZOR 31 Usnesení o možnosti nahlédnout do spisu - str. 108
VZOR 32 Zápis o umožnění nahlížení do spisu - str. 111
VZOR 33 Poplatek za vzájemný návrh - str. 114
VZOR 34 Poplatek za protižalobu z jiného nároku - str. 117
VZOR 35 Výzva k úhradě poplatku z důvodu dožádání soudu - str. 120
VZOR 36 Poskytnutí lhůty pro jednání o smíru - str. 123
VZOR 37 Přerušení řízení pro smrt jednoho žalovaného - str. 125
VZOR 38 Pokračování v přerušeném řízení - str. 127
VZOR 39 Oznámení o konaném ústním jednání  - str. 129
VZOR 40 Zápis z ústního jednání s koncentrací - str. 132
VZOR 41 Usnesení o zastavení rozhodčího řízení bez náhrady nákladů řízení - str. 135
VZOR 42 Rozhodčí nález o zastavení rozhodčího řízení s náhradou nákladů řízení - str. 138
VZOR 43 Rozhodčí nález – schválení smíru - str. 141
VZOR 44 Rozhodčí nález obecný, rozhodčí senát (tři rozhodci) - str. 145
VZOR 45 Připojení doložky právní moci a vykonatelnosti k vydanému rozhodčímu nálezu - str. 152
VZOR 46 Rozhodčí nález rozhodcem nepodepsaný pro jiný právní názor - str. 155
VZOR 47 Rozhodčí nález nepodepsaný z jiného důvodu - str. 162
VZOR 48 Protižaloba podaná až po vydání rozhodčího nálezu – sdělení rozhodce - str. 169
VZOR 49 Odpověď na žádost Policie České republiky - str. 171

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.