Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s právním řádem Anglie a Walesu a zkoumá možnosti propojení online mimosoudního řešení sporů se soudními mechanismy. Samostatnou kapitolou jsou i konkrétní možnosti online mimosoudního řešení sporů a jejich podrobný rozbor – unijní režim pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online, rozhodování sporů o generická doménová jména nejvyššího řádu a případ eBay a rozhodování sporů prostřednictvím uzavřeného a komplexního online mimosoudního řešení sporů. Jednou z hlavních výzkumných otázek, kterou monografie řeší, je pak představení a analýza jednotlivých parametrů, které jsou zásadní pro vhodné fungování systémů poskytujících online řešení sporů.

autor: Pavel Loutocký; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 7. 2020, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-752-5

Cena: 425 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. XIII
1. Úvod - str. 1
1.1 Cíle monografie - str. 3
2. Problém s řešením sporů na internetu a vymahatelností práva - str. 5
2.1 Alternativní mechanismy jako pragmatický přístup k řešení sporů v online prostředí - str. 7
3. Online dispute resolution (online řešení sporů) - str. 17
3.1 Definice online dispute resolution - str. 19
3.2 Metody online dispute resolution - str. 25
3.2.1 Online negociace - str. 26
3.2.2 Online mediace - str. 27
3.2.3 Online rozhodčí řízení - str. 28
3.2.4 Nezávazné (kvazi-závazné) online rozhodčí řízení - str. 29
3.2.5 Soudní rozhodování (v rámci ovlivnění ODR) - str. 31
3.3 Charakter sporů typicky řešených v rámci online dispute resolution - str. 33
3.4 Efektivní napojení na definiční autoritu jako podmínka pro funkčnost online dispute resolution - str. 36
3.5 Privátní donucovací mechanismy jako klíčový aspekt vymahatelnosti v rámci nezávazných forem online dispute resolution - str. 40
3.5.1 Nepřímé donucovací (samovymahatelné) mechanismy - str. 41
3.5.2 Přímé donucovací (samovymahatelné) mechanismy - str. 43
3.6 Dílčí závěr - str. 45
4. Identifikace klíčových parametrů pro nastavení funkčního modelu mimosoudního online dispute resolution - str. 47
5. Právní rámec mimosoudních forem online dispute resolution dle české a anglické právní úpravy - str. 51
5.1 Online dispute resolution v české právní úpravě - str. 52
5.1.1 Právní úprava online vyjednávání (negociace) mezi stranami - str. 55
5.1.2 Právní úprava online mediace - str. 58
5.1.3 Právní úprava online rozhodčího řízení - str. 61
5.1.4 Zhodnocení české právní úpravy - str. 68
5.2 Online dispute resolution v právu Anglie a Walesu - str. 69
5.2.1 Právní úprava online vyjednávání (negociace) mezi stranami - str. 72
5.2.2 Právní úprava online mediace - str. 74
5.2.3 Právní úprava online rozhodčího řízení - str.  76
5.2.4 Zhodnocení anglické právní úpravy - str. 82
5.3 Exkurz do mezinárodní úpravy online dispute resolution - str. 83
5.4 Dílčí závěr - str.  86
6. Vybraná řešení online dispute resolution a jejich zhodnocení - str. 89
6.1 Unijní režim pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online - str. 89
6.1.1 Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů - str. 92
6.1.2 Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line - str. 95
6.1.3 Zhodnocení unijního spotřebitelského online dispute resolution - str. 97
6.1.4 Implementace unijního režimu online dispute resolution do českého právního řádu - str. 105
6.1.5 Implementace unijního režimu online dispute resolution do právního řádu Anglie a Walesu - str. 110
6.1.6 Dílčí závěr - str. 116
6.2 Rozhodování sporů o generická doménová jména nejvyššího řádu - str. 120
6.2.1 UDRP jako praktický příklad legis informaticae - str. 121
6.2.2 Zhodnocení rozhodování sporů o doménová jména - str. 126
6.2.3 Dílčí závěr - str. 133
6.3 eBay a rozhodování sporů prostřednictvím uzavřeného a komplexního online dispute resolution - str. 137
6.3.1 Funkční propojení online dispute resolution s reputačním systémem a přímými donucovacími mechanismy - str. 138
6.3.2 Zhodnocení řešení poskytnutého aukčním domem eBay - str. 146
6.3.3 Dílčí závěr - str. 151
7. Online dispute resolution jako inspirace (asistence) pro soudobou justici a úvahy nad online soudy  - str. 155
7.1 Nedostatek efektivity státních rozhodovacích mechanismů při využívání moderních technologií - str. 156
7.2 Hledání ideálního schématu propojení online dispute resolution a soudního rozhodování (online soudy) - str. 158
7.3 Dílčí závěr - str. 164
Závěr - str. 165
Summary - str. 175
Obrazová příloha - str. 179
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 187
Věcný rejstřík- str. 215

Další nabídka k tématu

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.