Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s právním řádem Anglie a Walesu a zkoumá možnosti propojení online mimosoudního řešení sporů se soudními mechanismy. Samostatnou kapitolou jsou i konkrétní možnosti online mimosoudního řešení sporů a jejich podrobný rozbor – unijní režim pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online, rozhodování sporů o generická doménová jména nejvyššího řádu a případ eBay a rozhodování sporů prostřednictvím uzavřeného a komplexního online mimosoudního řešení sporů. Jednou z hlavních výzkumných otázek, kterou monografie řeší, je pak představení a analýza jednotlivých parametrů, které jsou zásadní pro vhodné fungování systémů poskytujících online řešení sporů.
autor: Pavel Loutocký vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-752-5

Cena: 385 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. XIII
1. Úvod - str. 1
1.1 Cíle monografie - str. 3
2. Problém s řešením sporů na internetu a vymahatelností práva - str. 5
2.1 Alternativní mechanismy jako pragmatický přístup k řešení sporů v online prostředí - str. 7
3. Online dispute resolution (online řešení sporů) - str. 17
3.1 Definice online dispute resolution - str. 19
3.2 Metody online dispute resolution - str. 25
3.2.1 Online negociace - str. 26
3.2.2 Online mediace - str. 27
3.2.3 Online rozhodčí řízení - str. 28
3.2.4 Nezávazné (kvazi-závazné) online rozhodčí řízení - str. 29
3.2.5 Soudní rozhodování (v rámci ovlivnění ODR) - str. 31
3.3 Charakter sporů typicky řešených v rámci online dispute resolution - str. 33
3.4 Efektivní napojení na definiční autoritu jako podmínka pro funkčnost online dispute resolution - str. 36
3.5 Privátní donucovací mechanismy jako klíčový aspekt vymahatelnosti v rámci nezávazných forem online dispute resolution - str. 40
3.5.1 Nepřímé donucovací (samovymahatelné) mechanismy - str. 41
3.5.2 Přímé donucovací (samovymahatelné) mechanismy - str. 43
3.6 Dílčí závěr - str. 45
4. Identifikace klíčových parametrů pro nastavení funkčního modelu mimosoudního online dispute resolution - str. 47
5. Právní rámec mimosoudních forem online dispute resolution dle české a anglické právní úpravy - str. 51
5.1 Online dispute resolution v české právní úpravě - str. 52
5.1.1 Právní úprava online vyjednávání (negociace) mezi stranami - str. 55
5.1.2 Právní úprava online mediace - str. 58
5.1.3 Právní úprava online rozhodčího řízení - str. 61
5.1.4 Zhodnocení české právní úpravy - str. 68
5.2 Online dispute resolution v právu Anglie a Walesu - str. 69
5.2.1 Právní úprava online vyjednávání (negociace) mezi stranami - str. 72
5.2.2 Právní úprava online mediace - str. 74
5.2.3 Právní úprava online rozhodčího řízení - str.  76
5.2.4 Zhodnocení anglické právní úpravy - str. 82
5.3 Exkurz do mezinárodní úpravy online dispute resolution - str. 83
5.4 Dílčí závěr - str.  86
6. Vybraná řešení online dispute resolution a jejich zhodnocení - str. 89
6.1 Unijní režim pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online - str. 89
6.1.1 Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů - str. 92
6.1.2 Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line - str. 95
6.1.3 Zhodnocení unijního spotřebitelského online dispute resolution - str. 97
6.1.4 Implementace unijního režimu online dispute resolution do českého právního řádu - str. 105
6.1.5 Implementace unijního režimu online dispute resolution do právního řádu Anglie a Walesu - str. 110
6.1.6 Dílčí závěr - str. 116
6.2 Rozhodování sporů o generická doménová jména nejvyššího řádu - str. 120
6.2.1 UDRP jako praktický příklad legis informaticae - str. 121
6.2.2 Zhodnocení rozhodování sporů o doménová jména - str. 126
6.2.3 Dílčí závěr - str. 133
6.3 eBay a rozhodování sporů prostřednictvím uzavřeného a komplexního online dispute resolution - str. 137
6.3.1 Funkční propojení online dispute resolution s reputačním systémem a přímými donucovacími mechanismy - str. 138
6.3.2 Zhodnocení řešení poskytnutého aukčním domem eBay - str. 146
6.3.3 Dílčí závěr - str. 151
7. Online dispute resolution jako inspirace (asistence) pro soudobou justici a úvahy nad online soudy  - str. 155
7.1 Nedostatek efektivity státních rozhodovacích mechanismů při využívání moderních technologií - str. 156
7.2 Hledání ideálního schématu propojení online dispute resolution a soudního rozhodování (online soudy) - str. 158
7.3 Dílčí závěr - str. 164
Závěr - str. 165
Summary - str. 175
Obrazová příloha - str. 179
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 187
Věcný rejstřík- str. 215

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.