Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s právním řádem Anglie a Walesu a zkoumá možnosti propojení online mimosoudního řešení sporů se soudními mechanismy. Samostatnou kapitolou jsou i konkrétní možnosti online mimosoudního řešení sporů a jejich podrobný rozbor – unijní režim pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online, rozhodování sporů o generická doménová jména nejvyššího řádu a případ eBay a rozhodování sporů prostřednictvím uzavřeného a komplexního online mimosoudního řešení sporů. Jednou z hlavních výzkumných otázek, kterou monografie řeší, je pak představení a analýza jednotlivých parametrů, které jsou zásadní pro vhodné fungování systémů poskytujících online řešení sporů.
autor: Pavel Loutocký; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-752-5

Cena: 425 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. XIII
1. Úvod - str. 1
1.1 Cíle monografie - str. 3
2. Problém s řešením sporů na internetu a vymahatelností práva - str. 5
2.1 Alternativní mechanismy jako pragmatický přístup k řešení sporů v online prostředí - str. 7
3. Online dispute resolution (online řešení sporů) - str. 17
3.1 Definice online dispute resolution - str. 19
3.2 Metody online dispute resolution - str. 25
3.2.1 Online negociace - str. 26
3.2.2 Online mediace - str. 27
3.2.3 Online rozhodčí řízení - str. 28
3.2.4 Nezávazné (kvazi-závazné) online rozhodčí řízení - str. 29
3.2.5 Soudní rozhodování (v rámci ovlivnění ODR) - str. 31
3.3 Charakter sporů typicky řešených v rámci online dispute resolution - str. 33
3.4 Efektivní napojení na definiční autoritu jako podmínka pro funkčnost online dispute resolution - str. 36
3.5 Privátní donucovací mechanismy jako klíčový aspekt vymahatelnosti v rámci nezávazných forem online dispute resolution - str. 40
3.5.1 Nepřímé donucovací (samovymahatelné) mechanismy - str. 41
3.5.2 Přímé donucovací (samovymahatelné) mechanismy - str. 43
3.6 Dílčí závěr - str. 45
4. Identifikace klíčových parametrů pro nastavení funkčního modelu mimosoudního online dispute resolution - str. 47
5. Právní rámec mimosoudních forem online dispute resolution dle české a anglické právní úpravy - str. 51
5.1 Online dispute resolution v české právní úpravě - str. 52
5.1.1 Právní úprava online vyjednávání (negociace) mezi stranami - str. 55
5.1.2 Právní úprava online mediace - str. 58
5.1.3 Právní úprava online rozhodčího řízení - str. 61
5.1.4 Zhodnocení české právní úpravy - str. 68
5.2 Online dispute resolution v právu Anglie a Walesu - str. 69
5.2.1 Právní úprava online vyjednávání (negociace) mezi stranami - str. 72
5.2.2 Právní úprava online mediace - str. 74
5.2.3 Právní úprava online rozhodčího řízení - str.  76
5.2.4 Zhodnocení anglické právní úpravy - str. 82
5.3 Exkurz do mezinárodní úpravy online dispute resolution - str. 83
5.4 Dílčí závěr - str.  86
6. Vybraná řešení online dispute resolution a jejich zhodnocení - str. 89
6.1 Unijní režim pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online - str. 89
6.1.1 Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů - str. 92
6.1.2 Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line - str. 95
6.1.3 Zhodnocení unijního spotřebitelského online dispute resolution - str. 97
6.1.4 Implementace unijního režimu online dispute resolution do českého právního řádu - str. 105
6.1.5 Implementace unijního režimu online dispute resolution do právního řádu Anglie a Walesu - str. 110
6.1.6 Dílčí závěr - str. 116
6.2 Rozhodování sporů o generická doménová jména nejvyššího řádu - str. 120
6.2.1 UDRP jako praktický příklad legis informaticae - str. 121
6.2.2 Zhodnocení rozhodování sporů o doménová jména - str. 126
6.2.3 Dílčí závěr - str. 133
6.3 eBay a rozhodování sporů prostřednictvím uzavřeného a komplexního online dispute resolution - str. 137
6.3.1 Funkční propojení online dispute resolution s reputačním systémem a přímými donucovacími mechanismy - str. 138
6.3.2 Zhodnocení řešení poskytnutého aukčním domem eBay - str. 146
6.3.3 Dílčí závěr - str. 151
7. Online dispute resolution jako inspirace (asistence) pro soudobou justici a úvahy nad online soudy  - str. 155
7.1 Nedostatek efektivity státních rozhodovacích mechanismů při využívání moderních technologií - str. 156
7.2 Hledání ideálního schématu propojení online dispute resolution a soudního rozhodování (online soudy) - str. 158
7.3 Dílčí závěr - str. 164
Závěr - str. 165
Summary - str. 175
Obrazová příloha - str. 179
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 187
Věcný rejstřík- str. 215

Další nabídka k tématu

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 765 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.