Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu.

Oblast pracovnělékařských služeb představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, kdo je v pozici zaměstnance, pracovního či praktického lékaře či osobou odpovědnou u zaměstnavatele za zajištění systému pracovnělékařských prohlídek.

Publikace si klade za cíl přiblížit a osvětlit problematiku poskytování pracovnělékařských služeb širokému spektru uživatelů: od právníků, přes lékaře, personalisty, studenty vysokých škol až po zájemce o tuto problematiku z řad široké veřejnosti.


autor: Ivo Krýsa; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 8. 2020, 168 stran
ISBN: 978-80-7598-794-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  IX
Předmluva - str. XI
VYHLÁŠKA č. 79/2013 Sb., O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA č. 373/2011 Sb., O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, (VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH A NĚKTERÝCH DRUZÍCH POSUDKOVÉ PÉČE)
§ 1 Úvodní ustanovení - str. 1
§ 2 Obsah pracovnělékařských služeb - str.  5
§ 3 Písemná smlouva, pravidelný dohled na pracovišti - str. 11
§ 4 Rozsah pracovnělékařských služeb - str. 14
§ 5 Dokumentace o pracovnělékařských službách - str. 17
§ 6 Účel lékařských prohlídek  - str. 20
§ 7 Požadavky na obsah lékařských prohlídek - str. 24
§ 8 Lékařské prohlídky ke vzdělání nebo v průběhu vzdělávání - str. 32
§ 9 Druhy pracovnělékařských prohlídek - str. 35
§ 10 Vstupní prohlídka pravá a nepravá - str. 36
§ 11 Periodická prohlídka - str. 40
§ 12 Mimořádná prohlídka - str. 45
§ 13 Výstupní prohlídka  - str. 50
§ 14 Následná prohlídka - str. 53
§ 15 Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci - str. 56
§ 15a Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání - str. 59
§ 16 Náležitosti lékařského posudku ke vzdělávání - str. 61
§ 17 Náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci  - str. 63
§ 17a Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky - str. 70
§ 18 Přechodná ustanovení - str. 72
§ 19 Zrušovací ustanovení  - str. 72
§ 20 Účinnost  - str. 72
Příloha 1 Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb . . . . . 74
Příloha 2 Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky - str. 79
Vysvětlení některých pojmů a použitých zkratek - str. 79
I. RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK - str. 80
1. Chemické faktory (obecně) - str. 80
2. Chemické faktory (vybrané)  - str. 82
3. Fyzikální faktory - str. 120
4. Faktory fyzické zátěže - str.  126
5. Faktory psychosenzorické zátěže - str. 128
6. Škodliviny působící profesionální nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice - str. 129
7. Fyzikální, chemické nebo biologické faktory, které způsobují kožní nemoci  - str. 133
8. Biologické faktory - str. 135
II. RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ - str. 137
1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující
poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob  - str. 137
2. Činnosti epidemiologicky závažné  - str. 137
3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů - str. 138
4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků - str. 138
5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby - str. 139
6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům - str. 140
7. Nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu - str. 140
8. Práce v hlubinných dolech - str. 141
9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu - str. 142
10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů  - str. 143
11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí - str. 143
12. Hlasová zátěž - str. 144
13. Noční práce - str. 145
14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb - str. 145
Seznam použitých zdrojů - str. 153
Slovo o autorovi - str. 154

Další nabídka k tématu

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, reaguje na změny provedené novelou č. 11/2024 Sb. s účinností k 31. 1. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Jakub Tomšej - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu ... pokračování

Cena: 275 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.