Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato stále relativně nová právní úprava tedy platí již více než osm let. Za tu dobu se již řada případů trestně stíhaných právnických osob dostala k Nejvyššímu soudu nebo dokonce i Ústavnímu soudu.

Vzhledem k dostupným statistikám Nejvyššího státního zastupitelství každým rokem narůstá počet případů, kdy jsou stíhány a následně často i odsouzeny právě právnické osoby. V důsledku tohoto vývoje postupem času narůstá i nová judikatura na všech soudních úrovních. Ruku v ruce s tím pak citovaný zákon zaměstnává čím dál více všechny zainteresované, ať už jsou to advokáti v postavení obhájců nebo zmocněnců poškozených či státní zástupci, policisté nebo samotní soudci.

Z důvodu narůstající judikatury autoři sestavili tuto drobnou publikaci. Jejím cílem bylo sepsat známou existující soudní judikaturu případů trestní odpovědnosti právnických osob a doplnit je o autorské poznámky.

Publikace by měla sloužit jako praktický rádce a pomocník právě všem uvedeným právním profesím, které v praxi trestní odpovědnost právnických osob řeší. Věříme, že zaujme i odbornou veřejnost z akademické sféry či jiné zájemce o tuto právní tematiku.

Právní stav publikace je k 1. 6. 2020.


autoři: Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 8. 2020, 68 stran
ISBN: 978-80-7598-771-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech - str. VII
Předmluva  - str. VIII
Seznam použitých zkratek - str. IX
ZÁKON č. 418/2011 Sb., O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM
§ 1–6 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení
- str. 1
§ 1 Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům - str. 1
§ 2 Místní působnost - str.  3
§ 3 Zásada personality - str. 3
§ 4 Zásada univerzality - str. 3
§ 5 Působnost stanovená mezinárodní smlouvou - str. 4
§ 6 Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin - str. 4
§ 7–13 ČÁST DRUHÁ Základy trestní odpovědnosti právnických osob - str. 5
§ 7 Trestné činy - str. 5
§ 8 Trestní odpovědnost právnické osoby - str. 5
§ 9 Pachatel, spolupachatel a účastník  - str. 20
§ 10 Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby  - str. 22
§ 11 Účinná lítost - str. 23
§ 12 Promlčení trestní odpovědnosti - str. 25
§ 13 Vyloučení z promlčení - str. 25
§ 14–27 ČÁST TŘETÍ Tresty a ochranná opatření - str. 27
§ 14–15 HLAVA I Obecná ustanovení - str. 27
§ 14 Přiměřenost trestu a ochranného opatření - str. 27
§ 15 Druhy trestů a ochranných opatření  - str. 29
§ 16–23 HLAVA II Ukládání jednotlivých druhů trestů - str. 30
§ 16 Zrušení právnické osoby - str. 30
§ 17 Propadnutí majetkuv32
§ 18 Peněžitý trest  - str. 32
§ 19 Propadnutí věci - str. 33
§ 20 Zákaz činnosti - str. 34
§ 20a Zákaz držení a chovu zvířat - str. 35
§ 21 Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži - str. 35
§ 22 Zákaz přijímání dotací a subvencí - str. 35
§ 23 Uveřejnění rozsudku - str. 36
§ 24–25 HLAVA III Zánik výkonu trestu - str. 39
§ 24 Promlčení výkonu trestu - str. 39
§ 25 Vyloučení z promlčení - str. 39
§ 26–26a HLAVA IV Ochranná opatření - str. 40
§ 26 Zabrání věci - str. 40
§ 26a Zabrání části majetku - str. 40
§ 27 HLAVA V Zánik účinků odsouzení  - str. 41
§ 27 Zánik účinků odsouzení - str. 41
§ 28–41 ČÁST ČTVRTÁ Zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám - str. 43
§ 28 zrušen - str. 43
§ 29 Místní příslušnost - str. 43
§ 30 Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání - str. 43
§ 31 Společné řízení - str. 44
§ 32 Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - str. 45
§ 33 Zajišťovací opatření - str. 46
§ 33a Přerušení trestního stíhání proti právnické osobě  - str. 46
§ 34 Úkony právnické osoby - str. 47
§ 35 Obhájce - str. 53
§ 36 Předvolání, předvedení a pořádková pokuta - str. 53
§ 37 Výslech a závěrečná řeč v hlavním líčení a ve veřejném zasedání - str. 53
§ 38 Výkon trestu zrušení právnické osoby - str. 54
§ 39 Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži  - str. 54
§ 40 Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí - str. 54
§ 41 Výkon trestu uveřejnění rozsudku  - str. 54
§ 42–47 ČÁST PÁTÁ Zvláštní ustanovení o řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - str. 55
§ 42 Dožádání - str. 55
§ 43 zrušen  - str. 55
§ 44 zrušen - str. 55
§ 45 zrušen  - str. 55
§ 46 zrušen - str. 55
§ 47 zrušen - str. 55
§ 48 ČÁST ŠESTÁ Účinnost - str. 57
§ 48 Účinnost - str. 57

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.