Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem.

Blíže k obsahu publikace
V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Na konci knihy jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují.

Zdarma program s databází všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize
Součástí knihy je program ke stažení, který obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny nejen k seznámení se s nimi, ale zejména k editaci pro potřeby dané účetní jednotky. Směrnice se mohou v dodaném programu upravovat s možností exportu do formátu PDF. Program je ke stažení na stránkách anag.cz. Licence je určena pro použití na jednom zařízení s operačním systémem Windows.

autor: Hana Koválíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 5. 2023, 528 stran
ISBN: 978-80-7554-392-9

Cena: 729 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam vnitřních směrnic - str. 18
Směrnice č. 1
Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 22
Směrnice č. 2
Oběh účetních dokladů - str. 46
Směrnice č. 3
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 59
Směrnice č. 4
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 63
Směrnice č. 5
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 66
Směrnice č. 6
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 71
Směrnice č. 7
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 80
Směrnice č. 8
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 86
Směrnice č. 9
Účtový rozvrh - str. 91
Směrnice č. 10
Zásoby - oceňování, evidence, účtování - str. 108
Směrnice č. 11
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 120
Směrnice č. 12
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování, odpisový plán - str. 127
Směrnice č. 13
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 145
Směrnice č. 14
Oceňování majetku a závazků - str. 154
Směrnice č. 15
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 158
Směrnice č. 16
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 166
Směrnice č. 17
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 171
Směrnice č. 18
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 179
Směrnice č. 19
Pokladna, pokladní operace - str. 189
Směrnice č. 20
Pracovní cesty, cestovní výdaje - tuzemská pracovní cesta - str. 205
Směrnice č. 21
Pracovní cesty, cestovní výdaje - zahraniční pracovní cesta - str. 218
Směrnice č. 22
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 238
Směrnice č. 23
Opravné daňové doklady k poskytnutým slevám a bonusům - str. 246
Směrnice č. 24
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 254
Směrnice č. 25
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 260
Směrnice č. 26
Inventarizace majetku a závazků - str. 271
Směrnice č. 27
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 285
Směrnice č. 28
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 312
Směrnice č. 29
Výzkum a vývoj - str. 327
Směrnice č. 30
Platební karty - str. 345
Směrnice č. 31
Podrozvahová evidence - str. 350
Směrnice č. 32
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 357
Směrnice č. 33
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 362
Směrnice č. 34
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 366
Směrnice č. 35
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 372
Směrnice č. 36
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 386
Směrnice č. 37
Tvorba fondů ze zisku - str. 392
Směrnice č. 38
Postup při poskytování bezúplatného plnění (dary) - str. 397
Směrnice č. 39
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 403
Směrnice č. 40
Likvidace léků po expiraci - str. 407
Směrnice č. 41
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 411
Směrnice č. 42
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2023 - str. 416
Směrnice č. 43
Poskytování peněžitého příspěvku na stravování, tzv. stravenkový paušál - str. 429
Směrnice č. 44
Metodik účetnictví - str. 438
Směrnice č. 45
Vzdělávání zaměstnanců - str. 443
Směrnice č. 46
Stanovení kalkulace prodejní ceny - str. 449
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu  k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - str. 457
Příklady účtování nejčastějších účetních operací (k vybraným směrnicím) - str. 472
Příklady používaných formulářů - str. 478
O autorce - str. 524

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.