Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem.

Blíže k obsahu publikace
V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Na konci knihy jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují.

Zdarma program s databází všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize
Součástí knihy je program ke stažení, který obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny nejen k seznámení se s nimi, ale zejména k editaci pro potřeby dané účetní jednotky. Směrnice se mohou v dodaném programu upravovat s možností exportu do formátu PDF. Program je ke stažení na stránkách anag.cz. Licence je určena pro použití na jednom zařízení s operačním systémem Windows.
autor: Hana Koválíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 5. 2023, 528 stran
ISBN: 978-80-7554-392-9

Cena: 729 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam vnitřních směrnic - str. 18
Směrnice č. 1
Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 22
Směrnice č. 2
Oběh účetních dokladů - str. 46
Směrnice č. 3
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 59
Směrnice č. 4
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 63
Směrnice č. 5
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 66
Směrnice č. 6
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 71
Směrnice č. 7
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 80
Směrnice č. 8
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 86
Směrnice č. 9
Účtový rozvrh - str. 91
Směrnice č. 10
Zásoby - oceňování, evidence, účtování - str. 108
Směrnice č. 11
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 120
Směrnice č. 12
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování, odpisový plán - str. 127
Směrnice č. 13
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 145
Směrnice č. 14
Oceňování majetku a závazků - str. 154
Směrnice č. 15
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 158
Směrnice č. 16
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 166
Směrnice č. 17
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 171
Směrnice č. 18
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 179
Směrnice č. 19
Pokladna, pokladní operace - str. 189
Směrnice č. 20
Pracovní cesty, cestovní výdaje - tuzemská pracovní cesta - str. 205
Směrnice č. 21
Pracovní cesty, cestovní výdaje - zahraniční pracovní cesta - str. 218
Směrnice č. 22
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 238
Směrnice č. 23
Opravné daňové doklady k poskytnutým slevám a bonusům - str. 246
Směrnice č. 24
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 254
Směrnice č. 25
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 260
Směrnice č. 26
Inventarizace majetku a závazků - str. 271
Směrnice č. 27
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 285
Směrnice č. 28
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 312
Směrnice č. 29
Výzkum a vývoj - str. 327
Směrnice č. 30
Platební karty - str. 345
Směrnice č. 31
Podrozvahová evidence - str. 350
Směrnice č. 32
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 357
Směrnice č. 33
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 362
Směrnice č. 34
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 366
Směrnice č. 35
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 372
Směrnice č. 36
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 386
Směrnice č. 37
Tvorba fondů ze zisku - str. 392
Směrnice č. 38
Postup při poskytování bezúplatného plnění (dary) - str. 397
Směrnice č. 39
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 403
Směrnice č. 40
Likvidace léků po expiraci - str. 407
Směrnice č. 41
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 411
Směrnice č. 42
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2023 - str. 416
Směrnice č. 43
Poskytování peněžitého příspěvku na stravování, tzv. stravenkový paušál - str. 429
Směrnice č. 44
Metodik účetnictví - str. 438
Směrnice č. 45
Vzdělávání zaměstnanců - str. 443
Směrnice č. 46
Stanovení kalkulace prodejní ceny - str. 449
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu  k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - str. 457
Příklady účtování nejčastějších účetních operací (k vybraným směrnicím) - str. 472
Příklady používaných formulářů - str. 478
O autorce - str. 524

Další nabídka k tématu

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.