Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021.

Blíže k obsahu publikace

Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou letech nedošlo k výrazným změnám, nebylo nutné jak pro rok 2019, tak i pro rok 2020 publikace vydávat. Znovu vydat Vnitřní směrnice pro podnikatele jsme se, na základě požadavků účetních pracovníků, rozhodli vydat až nyní. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací.

Součástí publikace je program s databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize

Součástí knihy je program ke stažení, který obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny nejen k seznámení se s nimi, ale zejména k editaci pro potřeby dané účetní jednotky. Směrnice se mohou v dodaném programu upravovat s možností exportu do pdf. Program je ke stažení také na stránkách anag.cz. Licence je určena pro použití na jednom zařízení.

autor: Hana Kovalíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 5. 2021, 464 stran
ISBN: 978-80-7554-323-3

Cena: 599 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam vnitřních směrnic - str. 16
Směrnice č. 1
Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 20
Směrnice č. 2
Oběh účetních dokladů - str. 43
Směrnice č. 3
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 52
Směrnice č. 4
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 55
Směrnice č. 5
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 58
Směrnice č. 6
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 62
Směrnice č. 7
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 69
Směrnice č. 8
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 74
Směrnice č. 9
Účtový rozvrh - str. 78
Směrnice č. 10
Zásoby - oceňování, evidence, účtování - str. 92
Směrnice č. 11
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 104
Směrnice č. 12
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování, odpisový plán - str. 110
Směrnice č. 13
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 128
Směrnice č. 14
Oceňování majetku a závazků - str. 137
Směrnice č. 15
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 140
Směrnice č. 16
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 147
Směrnice č. 17
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 151
Směrnice č. 18
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 159
Směrnice č. 19
Pokladna, pokladní operace - str. 168
Směrnice č. 20
Pracovní cesty, cestovní výdaje - tuzemská pracovní cesta - str. 183
Směrnice č. 21
Pracovní cesty, cestovní výdaje - zahraniční pracovní cesta - str. 196
Směrnice č. 22
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 215
Směrnice č. 23
Opravné daňové doklady k poskytnutým slevám a bonusům - str. 224
Směrnice č. 24
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 233
Směrnice č. 25
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 238
Směrnice č. 26
Inventarizace majetku a závazků - str. 249
Směrnice č. 27
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 262
Směrnice č. 28
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 290
Směrnice č. 29
Výzkum a vývoj - str. 305
Směrnice č. 30
Platební karty - str. 324
Směrnice č. 31
Podrozvahová evidence - str. 328
Směrnice č. 32
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 332
Směrnice č. 33
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 335
Směrnice č. 34
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 339
Směrnice č. 35
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 345
Směrnice č. 36
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 359
Směrnice č. 37
Tvorba fondů ze zisku - str. 365
Směrnice č. 38
Postup při poskytování bezúplatného plnění (dary) - str. 370
Směrnice č. 39
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 375
Směrnice č. 40
Likvidace proexpirovaných léků - str. 377
Směrnice č. 41
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 380
Směrnice č. 42
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2021 - str. 386
Směrnice č. 43
Poskytování peněžitého příspěvku na stravování, tzv. stravenkový paušál - str. 400
Příklady účtování nejčastějších účetních operací (k vybraným směrnicím) - str. 410
Příklady používaných formulářů - str. 416
O autore - str. 462
Další nabídka k tématu

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.