Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021.

Blíže k obsahu publikace

Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou letech nedošlo k výrazným změnám, nebylo nutné jak pro rok 2019, tak i pro rok 2020 publikace vydávat. Znovu vydat Vnitřní směrnice pro podnikatele jsme se, na základě požadavků účetních pracovníků, rozhodli vydat až nyní. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací.

Součástí publikace je program s databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize

Součástí knihy je program ke stažení, který obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny nejen k seznámení se s nimi, ale zejména k editaci pro potřeby dané účetní jednotky. Směrnice se mohou v dodaném programu upravovat s možností exportu do pdf. Program je ke stažení také na stránkách anag.cz. Licence je určena pro použití na jednom zařízení.

autor: Hana Kovalíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 5. 2021, 464 stran
ISBN: 978-80-7554-323-3

Cena: 599 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam vnitřních směrnic - str. 16
Směrnice č. 1
Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 20
Směrnice č. 2
Oběh účetních dokladů - str. 43
Směrnice č. 3
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 52
Směrnice č. 4
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 55
Směrnice č. 5
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 58
Směrnice č. 6
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 62
Směrnice č. 7
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 69
Směrnice č. 8
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 74
Směrnice č. 9
Účtový rozvrh - str. 78
Směrnice č. 10
Zásoby - oceňování, evidence, účtování - str. 92
Směrnice č. 11
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 104
Směrnice č. 12
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování, odpisový plán - str. 110
Směrnice č. 13
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 128
Směrnice č. 14
Oceňování majetku a závazků - str. 137
Směrnice č. 15
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 140
Směrnice č. 16
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 147
Směrnice č. 17
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 151
Směrnice č. 18
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 159
Směrnice č. 19
Pokladna, pokladní operace - str. 168
Směrnice č. 20
Pracovní cesty, cestovní výdaje - tuzemská pracovní cesta - str. 183
Směrnice č. 21
Pracovní cesty, cestovní výdaje - zahraniční pracovní cesta - str. 196
Směrnice č. 22
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 215
Směrnice č. 23
Opravné daňové doklady k poskytnutým slevám a bonusům - str. 224
Směrnice č. 24
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 233
Směrnice č. 25
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 238
Směrnice č. 26
Inventarizace majetku a závazků - str. 249
Směrnice č. 27
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 262
Směrnice č. 28
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 290
Směrnice č. 29
Výzkum a vývoj - str. 305
Směrnice č. 30
Platební karty - str. 324
Směrnice č. 31
Podrozvahová evidence - str. 328
Směrnice č. 32
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 332
Směrnice č. 33
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 335
Směrnice č. 34
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 339
Směrnice č. 35
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 345
Směrnice č. 36
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 359
Směrnice č. 37
Tvorba fondů ze zisku - str. 365
Směrnice č. 38
Postup při poskytování bezúplatného plnění (dary) - str. 370
Směrnice č. 39
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 375
Směrnice č. 40
Likvidace proexpirovaných léků - str. 377
Směrnice č. 41
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 380
Směrnice č. 42
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2021 - str. 386
Směrnice č. 43
Poskytování peněžitého příspěvku na stravování, tzv. stravenkový paušál - str. 400
Příklady účtování nejčastějších účetních operací (k vybraným směrnicím) - str. 410
Příklady používaných formulářů - str. 416
O autore - str. 462
Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.