Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018.

Blíže k obsahu publikace

Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací.

Editovatelné vzory jako příloha na CD

Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny nejen k seznámení se s nimi, ale zejména k editaci pro potřeby dané účetní jednotky.

autor: Hana Kovalíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2018, 456 stran
ISBN: 978-80-7554-141-3

Cena: 599 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam vnitřních směrnic - str. 26
Směrnice č. 1
Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 30
Směrnice č. 2
Oběh účetních dokladů - str. 53
Směrnice č. 3
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 62
Směrnice č. 4
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 65
Směrnice č. 5
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 68
Směrnice č. 6
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 72
Směrnice č. 7
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 79
Směrnice č. 8
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 84
Směrnice č. 9
Účtový rozvrh - str. 88
Směrnice č. 10
Zásoby – oceňování, evidence, účtování - str. 102
Směrnice č. 11
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 114
Směrnice č. 12
Hmotný a nehmotný majetek – oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování; odpisový plán - str. 120
Směrnice č. 13
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 136
Směrnice č. 14
Oceňování majetku a závazků - str. 145
Směrnice č. 15
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 148
Směrnice č. 16
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 155
Směrnice č. 17
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 159
Směrnice č. 18
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 167
Směrnice č. 19
Pokladna, pokladní operace - str. 176
Směrnice č. 20
Pracovní cesty, cestovní výdaje – tuzemská pracovní cesta - str. 191
Směrnice č. 21
Pracovní cesty, cestovní výdaje – zahraniční pracovní cesta - str. 204
Směrnice č. 22
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 223
Směrnice č. 23
Opravné daňové doklady ke slevám a bonusům - str. 228
Směrnice č. 24
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 236
Směrnice č. 25
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 241
Směrnice č. 26
Inventarizace majetku a závazků - str. 251
Směrnice č. 27
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 264
Směrnice č. 28
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 292
Směrnice č. 29
Výzkum a vývoj - str. 307
Směrnice č. 30
Platební karty - str. 326
Směrnice č. 31
Podrozvahová evidence - str. 330
Směrnice č. 32
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 334
Směrnice č. 33
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 337
Směrnice č. 34
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 341
Směrnice č. 35
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 347
Směrnice č. 36
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 361
Směrnice č. 37
Tvorba fondů ze zisku - str. 367
Směrnice č. 38
Postup při poskytování darů (bezúplatné plnění) - str. 372
Směrnice č. 39
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 377
Směrnice č. 40
Likvidace proexpirovaných léků- str. 379
Směrnice č. 41
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 382
Směrnice č. 42
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2018 - str. 388
Příklady účtování nejčastějších účetních operací (k vybraným směrnicím) - str. 402
Příklady používaných formulářů - str. 408
O autorce - str. 455

Další nabídka k tématu

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.