Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty související s vlastnickým právem v souvislosti s veřejným užíváním.

Monografie se pomocí metod analýzy, indukce abstrakce snaží ověřit stanovené hypotézy. Ve vztahu k právním normám a jejich výkladu jsou užity prostředky interpretace práva, zejména gramatického a systematického výkladu práva, opomenut není ani výklad teleologický.

autor: Aleš Mácha; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 27. 6. 2022, 160 stran
ISBN: 978-80-7552-855-1

Cena: 385 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str.  VII
Seznam použitých zkratek - str.  IX
Předmluva - str. XI
1 Obecná charakteristika a ústavní základy - str.  1
1.1 Obecná charakteristika - str.  1
1.2 Ústavní zakotvení - str.  4
1.3 Veřejné užívání jako omezení vlastnického práva - str.  6
1.3.1 Veřejné užívání jako sociální funkce vlastnictví - str.  9
1.3.2 Dobrovolné omezení vlastnického práva- str.  14
1.3.3 Užívaní veřejného prostranství - str.  17
2 Předmět veřejného užívání - str.  25
2.1 Obecné vymezení - str.  25
2.2 Veřejné věci - str.  26
2.3 Veřejný statek - str.  31
2.3.1 Ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k veřejnému statku - str.  34
2.3.2 Vydržení služebnosti mající charakter veřejného statku - str.  39
2.4 Veřejné věci v platném právu - str.  43
2.5 Právní povaha veřejných věcí - str.  46
2.6 Vlastnictví veřejných věcí - str.  54
3 Vznik veřejného užívání a veřejných věcí - str.  61
3.1 Obecná východiska - str.  61
3.2 Druhy věnovacích aktů - str.  63
3.3 Zákon, podzákonný právní předpis a vnitřní předpis - str.  65
3.3.1 Věnování zákonem - str.  65
3.3.2 Věnování podzákonným právním předpisem nebo vnitřním předpisem - str.  68
3.4 Správní akt - str.  70
3.4.1 Věnování konstitutivním správním aktem - str.  71
3.4.2 Deklaratorní správní akt - str.  74
3.5 Věnování vlastníkem - str.  78
3.5.1 Forma věnování - str.  79
3.5.2 Obsah věnování - str.  83
3.6 Veřejná prostranství - str.  84
3.6.1 Definice veřejného prostranství - str.  85
3.6.2 Vznik veřejného prostranství - str.  86
4 Obsah a druhy veřejného užívání - str.  93
4.1 Obsah veřejného užívání - str.  93
4.2 Druhy veřejného užívání - str.  97
4.3 Obecné užívání - str.  99
4.3.1 Obecné užívání pozemních komunikací - str.  101
4.3.2 Obecné užívání vod - str.  105
4.3.3 Přístup do krajiny - str.  106
4.3.4 Obecné užívání lesa - str.  107
4.3.5 Obecné užívání ovzduší - str.  109
4.4 Zvláštní užívání - str.  110
4.5 Správní užívání - str.  114
4.6 Institucionální užívání - str.  116
5 Vztahy mezi vlastníkem a uživatelem - str.  121
5.1 Veřejné užívání jako subjektivní právo? - str.  122
5.1.1 Subjektivní právo - str.  122
5.1.2 Vynutitelnost obecného užívání - str.  124
5.2 Ochrana veřejného užívání - str.  129
5.3 Soukromoprávní vztahy mezi uživatelem a vlastníkem veřejné věci - str.  130
Bibliografie - str.  139
Věcný rejstřík - str.  145

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.