Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty související s vlastnickým právem v souvislosti s veřejným užíváním.

Monografie se pomocí metod analýzy, indukce abstrakce snaží ověřit stanovené hypotézy. Ve vztahu k právním normám a jejich výkladu jsou užity prostředky interpretace práva, zejména gramatického a systematického výkladu práva, opomenut není ani výklad teleologický.

autor: Aleš Mácha; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 27. 6. 2022, 160 stran
ISBN: 978-80-7552-855-1

Cena: 385 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str.  VII
Seznam použitých zkratek - str.  IX
Předmluva - str. XI
1 Obecná charakteristika a ústavní základy - str.  1
1.1 Obecná charakteristika - str.  1
1.2 Ústavní zakotvení - str.  4
1.3 Veřejné užívání jako omezení vlastnického práva - str.  6
1.3.1 Veřejné užívání jako sociální funkce vlastnictví - str.  9
1.3.2 Dobrovolné omezení vlastnického práva- str.  14
1.3.3 Užívaní veřejného prostranství - str.  17
2 Předmět veřejného užívání - str.  25
2.1 Obecné vymezení - str.  25
2.2 Veřejné věci - str.  26
2.3 Veřejný statek - str.  31
2.3.1 Ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k veřejnému statku - str.  34
2.3.2 Vydržení služebnosti mající charakter veřejného statku - str.  39
2.4 Veřejné věci v platném právu - str.  43
2.5 Právní povaha veřejných věcí - str.  46
2.6 Vlastnictví veřejných věcí - str.  54
3 Vznik veřejného užívání a veřejných věcí - str.  61
3.1 Obecná východiska - str.  61
3.2 Druhy věnovacích aktů - str.  63
3.3 Zákon, podzákonný právní předpis a vnitřní předpis - str.  65
3.3.1 Věnování zákonem - str.  65
3.3.2 Věnování podzákonným právním předpisem nebo vnitřním předpisem - str.  68
3.4 Správní akt - str.  70
3.4.1 Věnování konstitutivním správním aktem - str.  71
3.4.2 Deklaratorní správní akt - str.  74
3.5 Věnování vlastníkem - str.  78
3.5.1 Forma věnování - str.  79
3.5.2 Obsah věnování - str.  83
3.6 Veřejná prostranství - str.  84
3.6.1 Definice veřejného prostranství - str.  85
3.6.2 Vznik veřejného prostranství - str.  86
4 Obsah a druhy veřejného užívání - str.  93
4.1 Obsah veřejného užívání - str.  93
4.2 Druhy veřejného užívání - str.  97
4.3 Obecné užívání - str.  99
4.3.1 Obecné užívání pozemních komunikací - str.  101
4.3.2 Obecné užívání vod - str.  105
4.3.3 Přístup do krajiny - str.  106
4.3.4 Obecné užívání lesa - str.  107
4.3.5 Obecné užívání ovzduší - str.  109
4.4 Zvláštní užívání - str.  110
4.5 Správní užívání - str.  114
4.6 Institucionální užívání - str.  116
5 Vztahy mezi vlastníkem a uživatelem - str.  121
5.1 Veřejné užívání jako subjektivní právo? - str.  122
5.1.1 Subjektivní právo - str.  122
5.1.2 Vynutitelnost obecného užívání - str.  124
5.2 Ochrana veřejného užívání - str.  129
5.3 Soukromoprávní vztahy mezi uživatelem a vlastníkem veřejné věci - str.  130
Bibliografie - str.  139
Věcný rejstřík - str.  145

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.