Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minimální pozornost.

Cílem této publikace je deskripce základních institutů organizace veřejné správy v zemích Visegradské čtyřky včetně otázek státní služby. Snahou autorů bylo zachovat jednotnou strukturu kapitol, věnovaných jednotlivým státům, s ohledem na specifika jednotlivých zemí. Jsou zde popsány hlavní znaky veřejné správy vybraných zemí a struktura orgánů veřejné moci. Pozornost je také věnována systémům uspořádání místní správy a samosprávy. Text nevyčerpává problematiku veřejné správy řešených zemí, ale vytváří předpoklady pro další rozvoj získaných poznatků.

Publikace je určena odborníkům ve veřejné správě, ale může být i cenným informačním zdrojem pro zájemce z řad širší veřejnosti a studentů vysokých škol.


autoři: Vladimir Novotný, Karel Klíma, Kristína Karáliková, Ladislav Dudor; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 9. 2017, 192 stran
ISBN: 978-80-7502-215-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvodem - str. 9
Česká republika
- str. 12
1. Základní informace o státu - str. 12
2. Systém veřejné správy - str. 12
2.1. Organizace státní správy - str. 13
2.2. Nezávislé správní orgány - str. 15
3. Zájmová veřejná samospráva - str. 16
4. Organizace regionální a místní státní správy - str. 18
4.1. Specializovaná místní správa - str. 18
4.2. Organizace veřejné samosprávy - str. 22
4.3. Občané obce - str. 27
4.4. Správní území obcí - str. 27
5. Státní služba - str. 29
5.1. Právní úprava státní služby - str. 31
5.2. Pracovní vztahy úředníků územní samosprávy - str. 35
6. Veřejná správa vykonávaná jinými subjekty - str. 40
7. Kontrola veřejné správy  - str. 42
7.1. Druhy kontrol ve veřejné správě - str. 42
7.2. Kontrola vykonávaná veřejnou správou - str. 42
7.3. Kontrola prováděná subjekty stojícími mimo veřejnou správu - str. 44
Maďarsko - str. 51
1. Základné informácie o štáte  - str. 51
2. Prezident Maďarska - str. 52
3. Parlament  - str. 54
4. Vláda (Kormány) - str. 55
5. Súdy (bíróságok)  - str. 56
6. Systém verejnej správy - str. 57
7. Organizácia štátnej správy - str. 59
7.1. Organizácia ústrednej štátnej správy - str. 60
7.2. Vláda Maďarska a jej orgány- str. 60
7.3. Ministerstvá - str.  61
7.4. „Ústredné“ vládne úrady (kormányhivatalok)  - str. 63
7.5. Ústredné úrady (központi hivatalok) - str. 64
 7.6. Autonómne orgány štátnej správy (autonóm államigazgatási szervek) - str. 65
7.7. Nezávislé regulačné orgány (önálló szabályzó szervek) - str. 65
7.8. Ústredné riaditeľstvá verejno-poriadkových orgánov a Vojenská národno-bezpečnostná služba (rendvédelmi szervek országos parancsnokságai és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) - str. 66
7.9. Organizácia regionálnej a miestnej štátnej správy - str. 67
7.10. Miestne vládne úrady - str. 67
7.11. Špecializovaná miestna správa - str. 70
8. Organizácia verejnej samosprávy - str. 71
8.1. Územná verejná samospráva - str. 71
8.2. Úlohy štátnej správy  - str. 76
8.3. Orgány územnej samosprávy - str. 77
9. Orgány župy - str. 86
9.1. Župné zastupiteľstvo  - str. 86
9.2. Župan - str. 87
9.3. Komisie župného zastupiteľstva - str. 87
9.4. Župný úrad - str. 87
9.5. Hlavný notár župy - str. 87
10. Záujmová verejná samospráva  - str. 88
11. Štátna služba  - str. 91
12. Pracovné vzťahy úradníkov územnej samosprávy - str. 97
13. Verejná správa vykonávaná inými subjektmi - str. 97
14. Kontrola verejnej správy - str. 98
14.1. Vláda - str. 99
14.2.  - str. 99
14.3. Štátny kontrolný úrad (Állami Számvevőszék) - str. 100
14.4. Verejný ochranca práva (Alapvető jogok biztosa – Ombudsman) - str. 100
14.5. Prokuratúra (Magyar Köztársaság Ügyészsége)  - str. 101
14.6. Súdy (bíróságok) - str. 102 1
4.7. Ústavný súd (Alkotmánybíróság) - str. 103
Polská republika - str. 105
1. Úvodem k systému veřejné správy v Polské republice  - str. 105
2. Systém veřejné správy Polské republiky - str. 105
2.1. Parlamentní forma vlády jako základ systému polské veřejné správy  - str. 105
2.2. Přímá demokracie v systému veřejné správy Polské republiky - str. 106
3. Organizace státní správy Polské republiky - str. 108
3.1. Organizace ústřední státní správy - str. 108
3.2. Regionální organizace státu a místní státní správa - str. 118
4. Organizace veřejnoprávní samosprávy - str. 121
4.1. Územní veřejnoprávní samospráva  - str. 121
4.2. Nestátní veřejnoprávní samospráva - str. 129
5. Pojetí státní (veřejné) služby v Polské republice - str. 131
6. Veřejná správa a mimořádné stavy - str. 132
7. Kontrola veřejné správy v systému Polské republiky - str. 133
7.1. Kontrolní funkce parlamentu - str. 133
7.2. Kontrola prováděná zvláštními (nezávislými) správními orgány - str. 134
7.3. Kontrolní úloha správního soudnictví - str. 135
8. Charakter správního řízení v Polské republice - str. 135
Slovenská republika - str. 137
1. Základné informácie o štáte - str. 137
2. Systém verejnej správy - str. 141
3. Organizácia štátnej správy - str. 149
4. Organizácia samosprávy - str. 161
5. Štátna služba - str. 170
6. Pracovné vzťahy úradníkov územnej samosprávy - str. 173
7. Kontrola verejnej správy  - str. 174 Literatura - str. 178
Anotace - str. 188
Summary - str. 189

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o zákon o odpadech s účinností od 1. 10. 2022, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o GMO a řadu dalších ...

Cena: 437 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.