Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veřejná podpora v Evropské unii

Veřejná podpora v Evropské unii

Z obsahu : - Úvod (pojednání o principech ochrany hospodářské soutěže v EU, existence vnitřního trhu apod.). - Pojem „veřejná podpora“ (vymezení podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES), jednotlivé definiční znaky veřejné podpory. - Smysl regulace veřejné podpory. - Individuální a skupinové výjimky (články 87 odst. 2 a 3 Smlouvy ES, uvedení příkladů konkrétních oblastí pokrytých jednotlivými výjimkami). - Postavení Evropské komise v procesu poskytování veřejné podpory (stručné pojednání o řízení před Evropskou komisí). - Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory, práva třetích stran (konkurentů příjemce veřejné podpory, podnikatelských asociací a svazů) v řízení o veřejné podpoře. - Přílohy (Seznam předpisů v oblasti veřejné podpory, seznam důležitých internetových odkazů, seznam použitých rozhodnutí).
autor: JUDr. Michael Kincl; vydal: BOVA POLYGON, podle stavu k 1. 3. 2004, 148 stran

Cena: 145 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Úvod - str. 9

II. Pojem "veřejná podpora" - str. 13

1. Opatření ze strany státu nebo státních prostředků - str. 14

2. Výhoda určitému podniku či odvětví výroby - str. 17

3. Hrozba narušením či narušení soutěže - str. 19

4. Dotčení obchodu mezi členskými státy EU - str. 21

5. Jednoduchý návod - str. 23

6. Co je třeba mít na paměti - str. 24

III. Smysl regulace veřejné podpory - str. 28

IV. Nejčastější formy veřejné podpory - str. 31

1. Daňové úlevy - str. 31

2. Prodej pozemků za zvýhodněnou cenu - str. 33

3. Navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci - str. 35

4. Kapitalizace pohledávek - str. 38

5. Dotace - str. 40

6. Odkupy nebonitních pohledávek - str. 41

7. Úvěr - str. 42

8. Státní záruky - str. 44

9. Prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění - str. 47

10. Privatizace - str. 48

V. Výjimky při poskytování veřejné podpory - str. 55

1. Obecné výjimky - str. 56

2. Individuální výjimky - str. 61

VI. Postavení Evropské komise v procesu poskytování veřejné podpory v EU - str. 72

1. Řízení ve věcech notifikované veřejné podpory - str. 74

2. Řízení o nezákonné veřejné podpoře - str. 83

3. Řízení v případech nezužití veřejné podpory - str. 89

4. Řízení týkající se existujících programů veřejné podpory - str. 90

5. Soudní přezkum rozhodnutí Evropské komise - str. 92

VII. Práva a povinnosti vyplývající z řízení o veřejné podpoře - str. 99

1. Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory - str. 99

2. Povinnosti Evropské komise - str. 101

3. Oprávnění třetích stran - str. 102

VIII. Současné trendy v oblasti veřejné podpory v rámci EU - str. 105

IX. Změny v poskytování veřejné podpory po vstupu ČR do EU - str. 110

1. Historický exkurz - str. 110

2. Situace po vstupu do EU str. 112

X. Závěr - str. 124

 

Další nabídka k tématu

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Michal Tomášek, Václav Šmejkal a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z ...

Cena: 3 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

David Sehnálek - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.