Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2007

Znění účinné od 1. 1. 2007 do 31.12.2008.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 201/2005 Sb.,
o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 563/2006 Sb.

Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:

* * * * *

§ 2

V dokladu pro statistické účely se uvádějí údaje stanovené v příloze č. 1, i když nedosahují statistický práh3). Pro stanovení výše statistického prahu se používá směnný kurz určený podle přímo použitelného předpisu Společenství4) k výpočtu celní hodnoty.

* * * * *

§ 5

(1) Výkazy pro Intrastat se předávají celnímu úřadu9). Výkazy pro Intrastat se předávají písemně na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, na tiskopisech vyhotovených výpočetní technikou, odpovídají-li předepsaným vzorům, nebo na tiskopisech, které jsou čitelnou fotokopií originálních tiskopisů.

(2) Výkazy pro Intrastat lze celním úřadům předávat též elektronicky způsobem a za podmínek stanovených celním úřadem. Pro obsah a vyjádření statistických údajů uváděných do výkazů předávaných elektronicky platí obdobně ustanovení přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) Výkazy pro Intrastat na předepsaných tiskopisech předává zpravodajská jednotka nebo její zástupce celnímu úřadu tak, aby je obdržel nejpozději do 10. pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období. Elektronicky předávané výkazy pro Intrastat se odesílají nejpozději 12. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Kopii výkazu předaného celnímu úřadu zpravodajská jednotka uchovává 2 roky od ukončení lhůty k jeho předání celnímu úřadu. Stejná lhůta platí i pro datové soubory výkazů pro Intrastat předávané elektronicky.

* * * * *


 Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 563/2006 Sb.1. ledna 2007.

* * * * *

(Přílohy nejsou zpracovány v elektronické podobě)

* * * * *

* * * * *

3)Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.
4)Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
9)Přílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
§ 4 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.