Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2015

Znění účinné od 1. 1. 2015 do 31.12.2015.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 230/2001 Sb., č. 499/2001 Sb., č. 566/2002 Sb., č. 660/2004 Sb., č. 539/2005 Sb., č. 300/2006 Sb., č. 352/2006 Sb., č. 389/2007 Sb., č. 419/2008 Sb., č. 445/2008 Sb., č. 485/2009 Sb., č. 315/2010 Sb., č. 417/2011 Sb., č. 455/2012 Sb., č. 424/2013 Sb. a č. 192/2014 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

* * * * *

§ 2a

Tiskopisy

(1) Matriční tiskopisy uvedené v příloze č. 2 ve vzorech 9 až 14 a vzoru 20 jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění. Každý tiskopis je opatřen písmenem nebo písmeny označujícími sérii a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.

(2) Matriční tiskopisy uvedené v odstavci 1 jsou tištěny na bezdřevém papíru formátu A4 ze 100% buničiny, 110 g/m2, bez optického zjasňovače s plnou chemickou ochranou.

(3) Zajišťovacími prvky matričních tiskopisů uvedených v odstavci 1 jsou vedle plné chemické ochrany papíru vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové listy.

(4) Matriční úřad vede přehled o přijatých, vydaných, poškozených nebo znehodnocených tiskopisech uvedených v odstavci 1; poškozené a znehodnocené tiskopisy protokolárně zničí.

* * * * *

§ 10

Uvedení místa narození, státního občanství,
pohlaví a trvalého pobytu

(1) Místo narození, nejde-li o zápis místa matriční události, se uvede v zápise

a) názvem obce nebo vojenského újezdu a okresu, jde-li o narození v České republice, nebo
b) názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině.

(2) Státní občanství se v zápise uvede názvem státu. Jde-li o osobu, která není státním občanem žádného státu, údaj o státním občanství se proškrtne a do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede, že zapsaná osoba je osobou bez státního občanství.

(3) Pohlaví se v zápise uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské.

(4) Místo trvalého pobytu se v zápise uvede způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 doplněným o název ulice, číslo orientační, je-li přiděleno, a název okresu. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, uvede se místo jejího pobytu v cizině způsobem uvedeným v § 9 odst. 3.

* * * * *

§ 19

Zápis mrtvě narozeného dítěte

(1) Dítě mrtvě narozené zapíše matrikář jen do knihy narození.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ zápisu se vyznačí, že jde o dítě mrtvě narozené.

* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpisúčinnosti nabyl
dnem
   přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 230/2001 Sb. 29. června 2001,
Vyhláška č. 499/2001 Sb. 1. ledna 2002,
Vyhláška č. 566/2002 Sb1. ledna 2003,
Vyhláška  č. 660/2004 Sb.1. ledna 2005,
Vyhláška č. 539/2005 Sb.1. ledna 2006,
Vyhláška č. 300/2006 Sb.1. července 2006,
Vyhláška č. 352/2006 Sb.1. července 2006,
Vyhláška č. 389/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 419/2008 Sb.1. prosince 2008,
Vyhláška č. 445/2008 Sb.1. ledna 2009,
Vyhláška č. 485/2009 Sb.1. ledna 2010,
část 1. července 2010,
Vyhláška č. 315/2010 Sb.1. ledna 2011,
Vyhláška č. 417/2011 Sb.1. ledna 2012,
Vyhláška č. 455/2012 Sb.1. ledna 2013,
Vyhláška č. 424/2013 Sb.1. ledna 2014,
Vyhláška č. 192/2014 Sb.1. ledna 2015.

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

VZOR 1

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 2

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 3

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 4

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 5

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 6

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 7

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 8

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 9

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 10

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 11

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 12

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 13

text uvádíme ve formátu pdf

 VZOR 14

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 15

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 16

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 17

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 18

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 19

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 20

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 21

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 22

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od minulého vydání ...

Cena: 107 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.