Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

Pouze ustanovení změněná k 1. 5. 2008

Znění účinné od 1. 5. 2008 do 17.8.2014.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 89/2004 Sb.,
kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 474/2005 Sb. a č. 151/2008 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.:

* * * * *

§ 1

Vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky

(1) Příslušník Vězeňské služby České republiky (dále jen "příslušník") vykonává službu ve služebním stejnokroji Vězeňské služby České republiky (dále jen "služební stejnokroj"), nestanoví-li generální ředitel Vězeňské služby České republiky jinak.

(2) Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován těmito specifickými prvky:

a) složení, střih a jeho barevné provedení,
b) odznaky na čelní části pokrývky hlavy a hodnostní označení,
c) textilní znaky, a to
  1. rukávové znaky určující příslušnost k České republice a k Vězeňské službě České republiky (dále jen "Vězeňská služba"),
  2. rukávové domovenky rozlišující příslušnost k vězeňské stráži nebo justiční stráži,
  3. domovenky označené textem Vězeňská služba, vězeňská stráž, justiční stráž, pyrotechnik nebo psovod,
d) barva stejnokrojových košil,
e) identifikační číslo v kovovém provedení,
f) stejnokrojové knoflíky,
g) rezortní oborový znak kovový.

(3) Odznaky na čelní části pokrývky hlavy, textilní znaky, identifikační číslo a stejnokrojové knoflíky jsou vyobrazeny v příloze č. 1.

* * * * *

§ 3

Způsob vnějšího označení služebních stejnokrojů

(1) Stejnokroj základní je na rukávech košil, svetru, bundy a pláště modré barvy opatřen textilními znaky. Na pravém rukávu je stejnokroj opatřen rezortním oborovým znakem Vězeňské služby a domovenkou fialové barvy s orámováním a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ STRÁŽ", jedná-li se o příslušníka vězeňské stráže, nebo "JUSTIČNÍ STRÁŽ", jedná-li se o příslušníka justiční stráže. Na levém rukávu je stejnokroj opatřen textilním velkým státním znakem České republiky.

(2) Označení podle odstavce 1 nosí příslušníci vězeňské stráže na košilích tmavomodré barvy a příslušníci justiční stráže na košilích světlemodré barvy. Ostatní příslušníci nosí stejnokroj základní bez domovenky.

(3) Stejnokroj reprezentační je na levém rukávu blůzy modré barvy označen textilním velkým státním znakem České republiky a na pravé horní kapse rezortním oborovým znakem kovovým.

(4) Stejnokroj polní je nad patkou levé horní kapsy pláště a blůzy označen domovenkou v barvě stejnokroje s orámováním v černé barvě a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR".

(5) Stejnokroj psovoda a stejnokroj pyrotechnika je na rukávech bundy modré barvy označen textilními znaky obdobně jako stejnokroj základní. Stejnokroj psovoda a pyrotechnika je na zadním díle bundy označen domovenkou v barvě černé s textem "PSOVOD" nebo "PYROTECHNIK" ve žluté barvě. Pod patkou pravé horní kapsy bundy je stejnokroj psovoda označen textilním znakem se symbolikou hlavy služebního psa v šedobíločerném provedení na tmavomodrém podkladu žlutě orámovaném a s textem "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY" ve žluté barvě v horní části znaku a s textem "PSOVOD" ve žluté barvě v dolní části znaku. Pod patkou pravé horní kapsy bundy je stejnokroj pyrotechnika označen textilním znakem s pyrotechnickou symbolikou a textem "PYROTECHNIK" v černé barvě na modrém podkladu červeně orámovaném.

(6) Stejnokroj pracovní je nad patkou levé horní kapsy blůzy modré barvy označen domovenkou v barvě stejnokroje s orámováním a textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ STRÁŽ" nebo "JUSTIČNÍ STRÁŽ".

(7) Stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro zákrok pod jednotným velením a pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody je nad patkou levé horní kapsy a zadním díle kombinézy modročerné barvy označen domovenkou v barvě stejnokroje s textem ve žluté barvě "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR".

(8) Na stejnokroji základním a reprezentačním se nosí rezortní odznaky a medaile, které jsou udělovány k ocenění záslužných činů a příkladného plnění služebních povinností příslušníků. Odznaky se nosí na pravé straně prsou, medaile na levé straně prsou. Státní a rezortní vyznamenání se na těchto stejnokrojích nosí v pořadí, stanoveném zvláštním právním předpisem.1)

(9) Služební stejnokroj, který je příslušník oprávněn nosit na území jiného státu může být doplněn rukávovým znakem - státní vlajkou, případně jiným zvláštním označením příslušnosti k České republice, nebo označením příslušnosti k mezinárodní organizaci, pod jejíž záštitou bude příslušník úkoly plnit.

* * * * *

§ 6

Prokazování příslušnosti k Vězeňské službě a k plnění úkolů ve Vězeňské službě

(1) Příslušník při prokazování příslušnosti4) předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií, aniž jej vydá z ruky. Příslušník při výkonu služby v občanském oděvu může prokazovat svoji příslušnost identifikačním štítkem, který umístí na kapse nebo klopě na levé polovině hrudi.

(2) Identifikační číslo v kovovém provedení připevněné na kožené podložce černé barvy se příslušníkovi přiděluje shodně s číslem služebního průkazu a nosí se zavěšené na knoflíku pod patkou levé horní kapsy stejnokrojů, s výjimkou stejnokroje reprezentačního.

(3) Identifikační štítek je opatřen barevnou fotografií rozměrů 35 x 35 mm, podpisem ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby, otiskem malého kulatého razítka se státním znakem a identifikačního čísla.

(4) Služební průkaz má na čelní straně fialovomodrý podtisk s vlnovkami a je opatřen textem "Vězeňská služba České republiky" ve fialovém provedení na bílém pozadí. V levé polovině služebního průkazu je umístěna barevná fotografie držitele služebního průkazu rozměrů 25 x 33 mm, ve středu v jeho horní části je vyobrazen velký státní znak České republiky v barevném provedení a v dolní části datum vydání průkazu. V pravé polovině služebního průkazu je v jeho horní části umístěn hologram se znakem Vězeňské služby, v jeho dolní části je uvedeno číslo služebního průkazu a podpis ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby.

(5) Na zadní straně služebního průkazu je uveden text oprávnění držitele služebního průkazu, poučení pro nálezce, jméno, popřípadě jména a příjmení s uvedením akademického titulu a vědecké hodnosti držitele. Hodnost držitele služebního průkazu se zapisuje do vložky služebního průkazu, na které je v její horní části uvedeno číslo služebního průkazu. Vložka je nedílnou součástí služebního průkazu. Služební průkaz i vložka služebního průkazu jsou umístěny v koženém pouzdře tmavomodré barvy, na jehož čelní straně je vytlačen státní znak České republiky. Součástí pouzdra je rezortní oborový znak kovový.

(6) Vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 5. Vzor identifikačního štítku je vyobrazen v příloze č. 6.

(7) Služební průkazy se na čelní straně typově odlišují vodorovným pruhem o rozměrech 7‰ ׉ 17 mm umístěným uprostřed 3 mm pod státním znakem České republiky, v barvě

a)červené, jde-li o průkazy vydávané generálnímu řediteli Vězeňské služby a jeho náměstkům,
b)žluté, jde-li o průkazy vydávané ředitelům odborů Generálního ředitelství Vězeňské služby,
c)zelené, jde-li o průkazy vydávané příslušníkům odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby.

(8) Vzory typově odlišných služebních průkazů jsou uvedeny v příloze č. 7.

* * * * *

Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 474/2005 Sb.1. ledna 2006,
Vyhláška č. 151/2008 Sb.1. května 2008.

* * * * *

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 89/2004 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

1)§ 12 odst. 1 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky.
4)§ 8 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., ve znění zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.