Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2009

Znění účinné od 1. 1. 2009 do 31.3.2009.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 145/2001 Sb, č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 312/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 22/2004 Sb., č. 216/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 387/2004 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 499/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 234/2006 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 66/2008 Sb., č. 169/2008 Sb., č. 298/2008 Sb. a č. 305/2008 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 53

(1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně, podle druhu vykonávané funkce, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Měsíční odměnu tvoří pevná složka, stanovená podle druhu vykonávané funkce, a příplatek podle počtu obyvatel hlavního města Prahy. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku na území hlavního města Prahy hlášeni k trvalému pobytu. Počet obyvatel se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

(2) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží, pokud se nestanoví jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné výši.

(3) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy se měsíční odměna zvyšuje o částku, která náleží uvolněným členům zastupitelstev obcí, ve kterých působí pověřený obecní úřad. Její výše je stanovena prováděcím právním předpisem.

(4) Uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 25 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
 přechodná
ustanovení
Zákon č. 145/2001 Sb.  27. dubna 2001, 
Zákon č. 273/2001 Sb. 2. srpna 2001, 
Zákon č. 320/2001 Sb. 1. ledna 2002, 
Zákon č. 450/2001 Sb. 31. prosince 2001, 
Zákon č. 311/2002 Sb.1. ledna 2003, 
Zákon č. 312/2002 Sb. 1. ledna 2003, 
Zákon č. 320/2002 Sb.1. ledna 2003
část 1. srpna 2002,
Zákon č. 22/2004 Sb.1. února 2004,
Zákon č. 216/2004 Sb.28. dubna 2004,
Zákon č. 257/2004 Sb.1. května 2004,
Zákon č. 387/2004 Sb.1. července 2004,
Zákon č. 421/2004 Sb. 1. srpna 2004,
Zákon č. 499/2004 Sb.1. ledna 2005,
Zákon č. 501/2004 Sb.1. ledna 2006,
Zákon č. 626/2004 Sb.1. ledna 2005,
Zákon č. 109/2006 Sb.1. ledna 2007,
Zákon č. 186/2006 Sb.1. ledna 2007,
Zákon č. 234/2006 Sb.1. července 2006, 
Zákon č. 261/2007 Sb.1. ledna 2009,
Zákon č. 66/2008 Sb.29. února 2008,
Zákon č. 169/2008 Sb.1. července 2008,
Zákon č. 298/2008 Sb.19. srpna 2008,
Zákon č. 305/2008 Sb.1. ledna 2009.

* * * * *

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.