Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Pouze ustanovení změněná k 1. 4. 2013

Znění účinné od 1. 4. 2013 do 31.12.2013.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 208/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 437/2003 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 231/2010 Sb. a č. 68/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 2

(1) Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která:

a) je založena podle tohoto zákona,
b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a
c)její výsledek hospodaření (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

(2) Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení „obecně prospěšná společnost” nebo jeho zkratku „o. p. s.”. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

* * * * *

§ 21

(1) Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví9a) musí obsahovat také informace o

a)všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
b)lidských zdrojích,
c)výnosech v členění podle zdrojů,
d)vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni9b),
e)stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
f)celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
g)změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

(2) Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí obdobně § 19 odst. 2.

* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Zákon č. 208/2002 Sb.  1. srpna 2002,
Zákon č. 320/2002 Sb.1. ledna 2003,
Zákon č. 437/2003 Sb.1. ledna 2004,
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,
Zákon č. 126/2008 Sb.1. července 2008,
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,
Zákon č. 231/2010 Sb.1. ledna 2011,
Zákon č. 68/2013 Sb.1. dubna 2013.

* * * * *

9a)Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9b)§ 19 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.