Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Pouze ustanovení změněná k 9. 9. 2004

Znění účinné od 9. 9. 2004 do 2.1.2005.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 290/2002 Sb.,
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu č. 211/2003 Sb., zákony č. 150/2003 Sb. a č. 485/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 13

Příslušnost Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky hospodařit s pozemky,
které jsou součástí zvláště chráněných území

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) hospodařit s pozemky, se kterými k tomuto dni byly příslušné hospodařit okresní úřady a které jsou alespoň zčásti součástí zvláště chráněného území vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.20) Na Agenturu současně přecházejí práva a závazky s tímto majetkem související.

(2) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 1 sepíší okresní úřady a Agentura do 31. prosince 2002 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo okresního úřadu a Agentury a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13)

(3) Protokol podle odstavce 2 je listinou, kterou Agentura zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 1 k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)

(4) Dnem 1. ledna 2005 přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařit s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území uvedených v ustanovení § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a nacházejí se v současně zastavěných územích obcí. Agentura je příslušnou hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 1 a hospodaří s nimi ke dni 31. prosince 2004. Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových současně přechází výkon práv a závazků České republiky s těmito pozemky souvisejících, které Agentura vykonávala a plnila.

(5) O předání a převzetí majetku uvedeného v odstavci 4 sepíší Agentura a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 31. prosince 2005 protokol. V protokolu musí být uveden název, sídlo a identifikační číslo Agentury a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.13)

(6) Protokol podle odstavce 5 je listinou, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit s těmito pozemky podle odstavce 4 k provedení záznamu do katastru nemovitostí.16)

* * * * *


Účinnost novel:
předpis  účinnosti nabyl dnem
Nález Ústavního soudu
č. 211/2003 Sb.
 31. prosince 2003,
Zákon č. 150/2003 Sb.23. května 2003,
Zákon č. 485/2004 Sb.9. září 2004.

* * * * *

20) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_290-02.htm#20) (idc: 348853) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
20) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_290-02.htm#20) (idc: 348853) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
Text odkazu o_290-02.htm#13) (idc: 348853) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
16) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
Text odkazu o_290-02.htm#16) (idc: 348853) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
Text odkazu o_290-02.htm#13) (idc: 348853) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
16) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
Text odkazu o_290-02.htm#16) (idc: 348853) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.