Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2018

Znění účinné od 1. 1. 2018 do 6.3.2018.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 119/2007 Sb., č. 177/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 250/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 255/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 181/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 204/2015 Sb., č. 375/2015 Sb., č. 135/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 205/2017 Sb. a č. 256/2017 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 23

(1) Nejde-li o utajovanou informaci vyžadující zvláštní režim nakládání, nevztahuje se povinnost stanovená v § 21 odst. 8 na předávání utajované informace

a) do stupně utajení Tajné mezi zpravodajskými službami a obdobnými službami cizí moci, uskutečňované v rámci spolupráce podle zvláštního právního předpisu19) v případech, kdy postup podle § 21 odst. 8 nelze dodržet,
b) stupně utajení Vyhrazené, stanoví-li tak odpovědná osoba a nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo původce utajované informace potvrzení jejího převzetí.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví

a) způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci podle § 21 odst. 1 až 4 a § 22 odst. 1, 3, 4 a 7, zejména ve vazbě na stupeň utajení utajované informace a nosič utajované informace,
b) druhy administrativních pomůcek uvedených v § 21 odst. 5, a to v podobě knih, sešitů nebo listů, jejich náležitosti a organizační a technické požadavky na jejich vedení, a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené,
c) náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu a překladu utajované informace (§ 21 odst. 6), způsob vyznačování náležitostí na nich a způsob pořizování výpisu,
d) podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajované informace podle § 21 odst. 7 až 9 a k další s tím související manipulaci s ní, včetně organizačního zajištění těchto činností, požadavků na přenosné schránky a obaly a vyznačování příslušných náležitostí na nich, a to zejména ve vazbě na stupeň utajení utajované informace a nosič utajované informace.

(3) Na zpracování a přenos utajované informace zpracovávané v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi a splňuje požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění podmínek certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití vylučuje zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních případech se ustanovení této hlavy na zpracování a přenos utajovaných informací v informačních systémech a kryptografických prostředcích nepoužijí.

(4) Úřad vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

* * * * *


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl dnem  přechodná ustanovení
Zákon č. 119/2007 Sb.24. května 2007,  
Zákon č. 177/2007 Sb.27. července 2007,  
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,  
Zákon č. 32/2008 Sb.1. března 2008,  
Zákon č. 124/2008 Sb.1. července 2008,  
Zákon č. 126/2008 Sb.1. července 2008,  
Zákon č. 250/2008 Sb.4. července 2008,  
Zákon č. 41/2009 Sb.1. ledna 2010,  
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,  
Zákon č. 281/2009 Sb.1. ledna 2011,  
Zákon č. 255/2011 Sb.1. ledna 2012, 
Zákon č. 420/2011 Sb.1. ledna 2012,  
Zákon č. 167/2012 Sb.1. července 2012,  
Zákon č. 303/2013 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 181/2014 Sb.1. ledna 2015,
Zákon č. 250/2014 Sb.1. ledna 2015,
Zákon č. 204/2015 Sb.1. října 2016,
Zákon č. 375/2015 Sb.1. ledna 2016,
Zákon č. 135/2016 Sb.1. října 2016,
Zákon č. 298/2016 Sb.19. září 2016,
Zákon č. 183/2017 Sb.1. července 2017,
Zákon č. 205/2017 Sb.1. srpna 2017, 
Zákon č. 256/2017 Sb.1. ledna 2018.

* * * * *

* * * * *

19)§ 10 zákona č. 153/1994 Sb.
55)§ 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.