Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2013

Znění účinné od 1. 1. 2013 do 28.2.2014.Celý předpis   Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 286/2012 Sb.,
o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4, § 20 odst. 3 a 6 a § 34 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:

* * * * *

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a) druhy a vzory služebních stejnokrojů celní správy,
b) vzory odznaků celní správy,
c) způsob vnějšího označení celní správy,
d) vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,
e) podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
f) náležitosti a vzor služebního průkazu celníka (dále jen "služební průkaz") a průkazu občanského zaměstnance v celní správě (dále jen "průkaz občanského zaměstnance") a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance,
g) druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj.

* * * * *

§ 2

Druhy a vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroj tvoří sestava součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení celníků. Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován barvou a střihem stejnokroje, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením.

(2) Druhy služebních stejnokrojů jsou

a) služební stejnokroj 97 v kombinaci tmavomodré a šedé barvy,
b) služebně pracovní stejnokroj 97 tmavomodré barvy a
c) kombinéza 97 tmavomodré barvy.

(3) Základní složení služebního stejnokroje 97 a jeho doplňky jsou uvedeny v příloze č. 1.

(4) Vyobrazení vzorů služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 2.

* * * * *

§ 3

Vzory odznaků celní správy

Odznaky celní správy jsou

a) identifikační znak celní správy, který je tvořen
1. raženým kovovým plastickým oválem stříbrné barvy s patinou (starostříbro), má uprostřed znak Merkura doplněný po stranách třemi lipovými listy; v horní části je nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a v dolní části nápis "CELNÍ SPRÁVA", pod nímž je čtyřmístné identifikační číslo; vyobrazení vzoru je uvedeno v příloze č. 3 obr. 1a,
2. žlutým čtyřmístným číslem na černém podkladě nebo černým čtyřmístným číslem na šedém podkladě; vyobrazení vzorů jsou uvedena v příloze č. 3 obr. 1b,
b) symbol celní správy, který má tvar otevřené podkovy, se světlemodrým obvodovým pásem, uvnitř kterého je tvar podkovy zvýrazněn dvěma tmavomodrými rovnoběžnými křivkami. Podkova je nahoře zakončena dvěma vlnovkovitými pásy, vymezenými světlemodrými okraji, z nichž horní pás je kratší než spodní pás. V horních rozích, vedle kratšího vlnovkovitého pásu, jsou umístěny tři zlaté lipové listy. Uvnitř podkovy je v tmavomodrém poli umístěn zlatý znak Merkura. Ve vrcholu podkovy, uvnitř vlnovkovitých pásů, je velkými černými písmeny uveden nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" a ve spodní části podkovy v obvodovém světlemodrém pásu je velkými bílými písmeny uveden nápis "CLO - DOUANE". Vyobrazení vzoru symbolu celní správy je uvedeno v příloze č. 3 obr. 2.

* * * * *

§ 4

Způsob vnějšího označení celní správy

(1) Celník, který nosí služební stejnokroj 97, je na rukávě stejnokroje označen rukávovým znakem celní správy (dále jen "rukávový znak"), který tvoří velký státní znak České republiky se slovy "CELNÍ SPRÁVA" v bílém a červeném orámování na podkladě tmavomodré barvy. Vyobrazení rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 4 obr. 1.

(2) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, je, vedle označení rukávovým znakem, dále označen na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 žlutým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří žlutá písmena na tmavém podkladě. Vyobrazení žlutého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 4 obr. 2.

(3) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 97 a kombinézu 97, je při plnění zvláštních úkolů označen na bundě služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinéze 97 černým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří černá písmena na šedém podkladě. Vyobrazení černého nápisu "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 4 obr. 3.

* * * * *

§ 5

Drobné stejnokrojové doplňky

(1) Drobné stejnokrojové doplňky tvoří podbradníky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici a stejnokrojové knoflíky. Vyobrazení odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků je uvedeno v příloze č. 4 obr. 4 a 5.

(2) Drobné stejnokrojové doplňky může tvořit znak příslušnosti k útvaru.

* * * * *

§ 6

Umístění vnějšího označení a odznaků
celní správy na služebním stejnokroji

(1) Při nošení služebního stejnokroje 97 je rukávový znak na levém rukávu a identifikační znak celní správy na levé straně prsou celníka.

(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 jsou rukávový znak a identifikační znak celní správy umístěny způsobem uvedeným v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech bundy služebně pracovního stejnokroje 97 a kombinézy 97 celníka je žlutý nápis "CELNÍ SPRÁVA".

* * * * *

§ 7

Další součásti služební výstroje

Ke služebním stejnokrojům se mohou používat další součásti služební výstroje, dále reflexní, ochranné nebo jiné prostředky se žlutým, světlemodrým nebo bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA"; reflexními prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na zeleném podkladě.

* * * * *

§ 8

Hodnostní označení

(1) Součástí služebního stejnokroje je hodnostní označení.

(2) U součástek služebního stejnokroje se hodnostní označení upevňuje na navlékací podložku pro hodnostní označení tmavomodré barvy, která se navléká na všitý navlékací pásek, umístěný na levém rukávě nad rukávovým znakem, hrotem směrem dolů, nebo se hodnostní označení upevňuje na podložku pro hodnostní označení umístěnou na pravé straně prsou.

* * * * *

§ 9

Vzory zvláštního barevného provedení
a označení služebních vozidel celní správy

(1) Služební vozidlo celní správy zvláštního barevného provedení a označení je bílé barvy s vodorovnými a svislými modrými pruhy na bočních stranách a přední a zadní části vozidla. Na bočních stranách a zadní části vozidla je černý nápis "CELNÍ SPRÁVA" na bílém podkladu. Na bočních stranách a přední části vozidla je symbol celní správy.

(2) Služební vozidlo celní správy, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební vozidlo celní správy, je označeno

a) černým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bílém podkladu na bočních stranách a zadní části vozidla a na přední části vozidla symbolem celní správy,
b) černým samolepicím nebo magnetickým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" na bílém podkladu na bočních stranách, přední a zadní části vozidla, nebo
c) za čelním sklem vozidla identifikační kartou služebního vozidla, která je tvořena symbolem celní správy, nápisem "SLUŽEBNÍ VOZIDLO CELNÍ SPRÁVA" tvořeným z modrých písmen a obdélníku pro uvedení registrační značky. Identifikační karta služebního vozidla má podklad modré barvy s podtiskem opakujících se slov "CLO - DOUANE" a v horní části a spodní části pod obdélníkem pro uvedení registrační značky devíti lipových listů. Vyobrazení vzoru identifikační karty služebního vozidla je uvedeno v příloze č. 5.

(3) Na služebním vozidle může být dále umístěn název internetových stránek celní správy nebo symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy může mít reflexní podobu.

(4) Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel celní správy podle odstavců 1 a 2 písm. a) je uvedeno v příloze č. 6.

Podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

* * * * *

§ 10

(1) Generální ředitel Generálního ředitelství cel (dále jen "generální ředitel") může udělit souhlas s nošením služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalému celníkovi na základě jeho písemné žádosti, jestliže bývalý celník byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil

a) propuštěním z důvodu
1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby,
2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti, nebo
3. vlastní žádosti, nebo
b) dovršením stanoveného věku.

(2) Generální ředitel neudělí souhlas podle odstavce 1, jestliže by nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalým celníkem poškozovalo dobré jméno celní správy.

* * * * *

§ 11

(1) Bývalý celník, kterému bylo povoleno nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením, je oprávněn nosit druh služebního stejnokroje podle služebního místa, na kterém byl naposled ustanoven. Generální ředitel může povolit nošení jiného druhu služebního stejnokroje, jestliže ho bývalý celník v průběhu služebního poměru nosil.

(2) Bývalý celník uvedený v odstavci 1 může nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením při

a) slavnostních a společenských příležitostech,
b) pietních aktech, nebo
c) významných slavnostních událostech svého osobního života.

(3) Nemá-li bývalý celník příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví ze služebního poměru, poskytne mu je celní správa za úhradu; to platí i pro obměňování služebního stejnokroje s odlišujícím označením a jeho doplňků.

* * * * *

§ 12

(1) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým celníkem se nosí odlišující označení bývalého celníka, které je umístěno na levém rukávu místo rukávového znaku.

(2) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nenosí identifikační číslo ani snímatelný nápis "CELNÍ SPRÁVA" podle § 4 odst. 2.

(3) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nosí nejvyšší hodnostní označení, kterého bývalý celník během služebního poměru dosáhl.

(4) Odlišující označení bývalého celníka tvoří bílý znak Merkura na šedomodrém podkladu. Vyobrazení vzoru odlišujícího označení bývalého celníka je uvedeno v příloze č. 7.

* * * * *

Náležitosti a vzor služebního průkazu
a průkazu občanského zaměstnance a způsob
prokazování příslušnosti k celní správě služebním
průkazem a průkazem občanského zaměstnance

§ 13

Náležitosti a vzor služebního průkazu, kterým celník prokazuje příslušnost k celní správě v případě, kdy při výkonu služby nenosí služební stejnokroj, jsou uvedeny v příloze č. 8.

* * * * *

§ 14

Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance jsou uvedeny v příloze č. 9.

* * * * *

§ 15

(1) Celník nebo občanský zaměstnanec při prokazování příslušnosti k celní správě předkládá k nahlédnutí lícovou stranu průkazu, aniž ho vydá z ruky; při tom musí být viditelné osobní číslo, fotografie a příjmení a jméno celníka nebo občanského zaměstnance.

(2) Celník nebo občanský zaměstnanec může též prokazovat svoji příslušnost k celní správě tím, že si umístí průkaz na levou stranu hrudi nebo si jej zavěsí na krk tak, aby byla viditelná lícová strana průkazu.

* * * * *

§ 16

Druhy a způsob použití technických prostředků
k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného
místa pro účely zákazu vstupu na něj

(1) Technickým prostředkem k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj je pás s označením "CELNÍ SPRÁVA ČR" (dále jen "pás"), který tvoří střídavě

a) modrá pole s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA ČR" a
b) bílá pole s černým nápisem "VSTUP ZAKÁZÁN".

(2) Vyobrazení pásu je uvedeno v příloze č. 10.

(3) Pás se k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu použije tak, aby byl viditelně umístěn ve výšce přibližně jednoho metru nad volně přístupnou hranicí tohoto místa.

* * * * *

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

* * * * *

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.