Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Pouze ustanovení změněná k 15. 3. 2014

Znění účinné od 15. 3. 2014 do 30.11.2014.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 141/2011 Sb.,
o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 31/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 29 odst. 2, § 37 odst. 3, § 39 odst. 2, § 47 odst. 3, § 48 odst. 4, § 52a odst. 5, § 52b odst. 4, § 52c odst. 6, § 52e odst. 4, § 52h odst. 4, § 52j odst. 4, § 52m odst. 2, § 54 odst. 3 a § 56 odst. 2 zákona:

* * * * *

§ 36

Podřízený dluh

Pro vymezení podřízeného dluhu platí obdobně ustanovení o kapitálových nástrojích a podřízených půjčkách zahrnovaných do kapitálu tier 215) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“).

* * * * *

§ 37

Odčitatelné položky

Odčitatelné položky tvoří

a) hodnota kapitálové investice do
1. institucí,
2. pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3. ostatních finančních institucí, pokud přesahují 10 % základního kapitálu osob, do nichž je investováno,
b) součet hodnot kapitálových investic do
1. institucí,
2. pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3. ostatních finančních institucí, a to v částce, která přesahuje 10 % kapitálu před odečtením položek podle písmene a) a bodů 1 až 3, pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně základního kapitálu osob, do nichž je investováno, a
c)hodnota expozice ze sekuritizace, které by podle nařízení náležela riziková váha 1 250 %16).

* * * * *

§ 48

(K § 20 odst. 4 a § 52e odst. 4 zákona)

Aktivy s nízkým rizikem se rozumí

a)dluhové cenné papíry, které by podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko podle nařízení obdržely rizikovou váhu do výše 50 %19), a
b)cenné papíry vydané standardním fondem22), který investuje výhradně do cenných papírů podle písmena a).

* * * * *


Účinnost novely:

předpisúčinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 31/2014 Sb.15. března 2014.

* * * * *

* * * * *

15)Článek 62 písm. a) a b) a články 63 až 65 nařízení.
16)Článek 251, anebo článek 261 nařízení.
19)Článek 336 odst. 1 tabulka č. 1 nařízení.
22)§ 94 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.