Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

Pouze ustanovení změněná k 1. 9. 2021

Znění účinné od 1. 9. 2021 dosud.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 196/2001 Sb.,
o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif),
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb., č. 432/2013 Sb., č. 162/2016 Sb., č. 338/2016 Sb., č. 341/2020 Sb., č. 180/2021 Sb. a č. 318/2021 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

* * * * *

§ 24a

(1) Notářské komoře České republiky (dále jen "Komora") náleží odměna za provedení zápisu nebo změny zápisu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě žádosti orgánu veřejné moci ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle § 35h notářského řádu požádal o provedení zápisu nebo změny zápisu v Rejstříku zástav.

(2) Komoře za sdělení osobě, která prokáže právní zájem na tom, zda je či není evidována listina o právním jednání zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého notáře je uložena, náleží odměna ve výši 500 Kč.

(3) Komoře za založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a za zápis stanovených údajů do rejstříku tohoto seznamu náleží odměna ve výši 1 000 Kč.

(4) Komoře náleží odměna za ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí ve výši 300 Kč. Zahrnuje-li úkon současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.

(5) Komoře náleží paušální náhrada hotových výdajů od orgánu veřejné moci za poskytování údajů z Rejstříku zástav tomuto orgánu prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu ve výši 225 060 Kč zpětně za kalendářní rok, kdy byly údaje poskytovány, popřípadě v poměrné výši z této částky odpovídající počtu kalendářních měsíců, kdy byly údaje poskytovány, nebo v poměrné výši z této částky, pokud byly údaje poskytovány více orgánům veřejné moci.

* * * * *


 Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 42/2002 Sb. 1. února 2002,
Vyhláška č. 403/2005 Sb.5. října 2005,
Vyhláška č. 399/2006 Sb.10. srpna 2006,
Vyhláška č. 167/2009 Sb.23. června 2009,
Vyhláška č. 432/2013 Sb.1. ledna 2014,
Vyhláška č. 162/2016 Sb.7. června 2016,
Vyhláška č. 338/2016 Sb.2. listopadu 2016,
Vyhláška č. 341/2020 Sb.1. ledna 2021,
Vyhláška č. 180/2021 Sb.1. června 2021,
Vyhláška č. 318/2021 Sb.1. září 2021.

* * * * *

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.