Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2010

Znění účinné od 1. 1. 2010 do 31.12.2010.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 482/1991 Sb., č. 582/1991 Sb., vyhláškami č. 28/1993 Sb., č. 137/1994 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 72/1995 Sb., vyhláškami č. 206/1995 Sb., č. 264/1996 Sb., č. 138/1997 Sb., č. 139/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 312/1998 Sb., vyhláškami č. 320/1999 Sb., č. 73/2000 Sb., č. 72/2001, č. 552/2002 Sb., č. 365/2004 Sb., č. 506/2005 Sb., č. 506/2006 Sb., č. 339/2007 Sb., č. 279/2008 Sb., č. 451/2009 Sb. a s přihlédnutím k redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o opravě chyby uveřejněnému v částce 55/1997 Sb. a k zákonu č. 261/2007 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány, podle § 58 písm. a), c) až e), ch) a i) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., podle § 58 písm. f) a g) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb.,ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány:

* * * * *

§ 36a

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Ustanovení § 36 odst. 4 věty druhé platí obdobně. Občanu uvedenému ve větě první se výše příspěvku na provoz motorového vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36 odst. 5, jestliže v roce 2010 ujede ze závažných důvodů více než 7 000 km.

* * * * *


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
 přechodná
ustanovení
Zákon ČNR č. 482/1991 Sb. 29. listopadu 1991,  
Zákon ČNR č. 582/1991 Sb. 1. ledna 1992,  
Vyhláška č. 28/1993 Sb. 1. ledna 1993,  
Vyhláška č. 137/1994 Sb. 1. července 1994
(s výjimkou ustanovení
čl. 1 bod 1,
které nabylo účinnosti
dnem 29. června 1994),
  
Nález Ústavního
soudu ČR č. 72/1995 Sb.
1. října 1995,  
Vyhláška č. 206/1995 Sb. 1. října 1995
(s výjimkou čl. I
bodů 2, 3, 5, 7
až 10, 15,
39, 49 a 57,
které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 1996),
 
Vyhláška č. 264/1996 Sb. 1. listopadu 1996,  
Vyhláška č. 138/1997 Sb. 1. července 1997
(s výjimkou čl. I bodu 5,
který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 1998),
 
Vyhláška č. 139/1998 Sb. 1. července 1998, 
Nález Ústavního
soudu ČR č. 312/1998 Sb.
31. prosince 1998,  
Vyhláška č. 320/1999 Sb. 1. ledna 2000,  
Vyhláška č. 73/2000 Sb. 1. dubna 2000
(s výjimkou čl. I bodů 7 a 11,
které nabývají účinnosti
dnem 1. července 2000),
 
Vyhláška č. 72/2001 Sb. 1. března 2001,  
Vyhláška č. 552/2002 Sb.1. ledna 2003,
Vyhláška č. 365/2004 Sb.1. července 2004,
Vyhláška č. 506/2005 Sb.1. ledna 2006,
Vyhláška č. 506/2006 Sb.1. ledna 2007,
Zákon č. 261/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 339/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 279/2008 Sb.15. srpna 2008,
Vyhláška č. 451/2009 Sb.1. ledna 2010. 

 

* * * * *

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.