Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Rejstřík  »  Daně a poplatky  »  Spotřební daně, líh, energetické daně

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Znění účinné od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 353/2003 Sb., O SPOTŘEBNÍCH DANÍCHZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENĺ [§ 1 - § 43]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Daňové území§ 3 Vymezení pojmů§ 3a Kombinovaná nomenklatura§ 4 Plátce daně§ 5 Prokázání zdanění vybraných výrobků§ 6 Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně§ 7 Předmět daně§ 8 Vznik daňové povinnosti§ 9 Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit§ 10 Sazby a výpočet daně§ 11 Osvobození od daně§ 12 Uplatnění nároku na osvobození od daně§ 13 Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně§ 13a Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně§ 13b Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně§ 13c Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední§ 14 Vracení daně plátci§ 15 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit§ 15a Vracení daně ozbrojeným silám cizích států§ 16 Zánik nároku na vrácení daně§ 17 Zdaňovací období§ 18 Daňové přiznání a splatnost daně§ 19 Podmíněné osvobození od daně§ 19a Provozování daňového skladu§ 19b Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu§ 19c Povolení k provozování daňového skladu§ 20 Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední§ 20a Způsoby zajištění daně§ 20b Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň§ 21 Zajištění daně§ 21a Povolení ručitele§ 22 Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků§ 22a Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků§ 22b Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední§ 23 Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků§ 23a Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků§ 23b Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků§ 23c Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků§ 23d Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků§ 24 Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky§ 25 Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy§ 26 Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně§ 27 Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně§ 27a Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně§ 27b Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně§ 27c Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně § 27d Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně§ 27e Nedostupnost elektronického systému při vývozu§ 27f Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně§ 28 Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy§ 29 Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání§ 30 Zjednodušený průvodní doklad§ 31 Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu - nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání§ 32 Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu§ 33 Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky§ 33a Zástupce pro zasílání vybraných výrobků§ 33b Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků§ 33c Povolení pro zasílání vybraných výrobků§ 33d Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední§ 33e Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky§ 33f Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky§ 33g Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky§ 33h Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky§ 33i Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků§ 33j Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky§ 33k Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu§ 33l Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu§ 34 a 35 zrušeny§ 36 Prodej za ceny bez daně§ 36a Povolení k prodeji za ceny bez daně§ 36b Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně§ 37 Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků§ 38 Evidence ve skladu vybraných výrobků§ 39 Evidence vedená oprávněným příjemcem§ 39a Evidence vedená oprávněným odesílatelem§ 40 Evidence vedená uživatelem§ 41 Pravomoci správce daně§ 42 Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku§ 42a§ 42b Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku§ 42c Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku§ 42d Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku§ 42e Náhrada nákladů§ 43 PokutyČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ [§ 43a - § 43q]§ 43a Povolovací řízení§ 43b Návrh na vydání povolení§ 43c Podmínky pro vydání povolení§ 43d Spolehlivost§ 43e Prokazování bezúhonnosti§ 43f Bezdlužnost§ 43g Ekonomická stabilita§ 43h Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení§ 43i Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení§ 43j Oznamovací povinnost držitele povolení§ 43k Změna povolení§ 43l Zrušení povolení na žádost§ 43m Zrušení povolení z moci úřední§ 43n Odklad zrušení povolení§ 43o Zánik povolení§ 43p Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení§ 43q Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povoleníČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNĺ USTANOVENÍ [§ 44 - § 131g]HLAVA I DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ [§ 44 - § 65]§ 44 Plátce daně z minerálních olejů§ 45 Předmět daně z minerálních olejů§ 46 Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit§ 47 Základ daně z minerálních olejů§ 48 Sazby daně z minerálních olejů§ 49 Osvobození od daně z minerálních olejů§ 50 Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky§ 51 Prokázání zdanění minerálních olejů§ 52 Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně§ 52a Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně§ 53 Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně§ 53a Evidence minerálních olejů osvobozených od daně§ 54 Vracení daně z minerálních olejů plátci§ 55 Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech§ 56 Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla§ 56a Vracení daně z ostatních benzinů§ 57 Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese§ 57a Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně§ 58 Zajištění daně z minerálních olejů§ 58a Doprava minerálních olejů v režimu - podmíněného osvobození od daně - na daňovém území České republiky§ 58b Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu§ 59 Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje§ 59a Evidence minerálních olejů v daňových skladech§ 60 Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu§ 60a Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu§ 60b Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu§ 60c Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu§ 60d Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední§ 61 a 62 zrušeny§ 63 Dovoz minerálních olejů§ 64 Vývoz minerálních olejů§ 65 zrušenHLAVA II DAŇ Z LIHU [§ 66 - § 79a]§ 66 Plátce daně z lihu§ 67 Předmět daně z lihu§ 68 Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit§ 69 Základ daně z lihu§ 70 Sazby daně z lihu§ 71 Osvobození od daně z lihu§ 72 Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu§ 73 Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně§ 74 Prokázání zdanění lihu§ 75 Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně§ 76 Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně§ 77 Zajištění daně z lihu§ 78 Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh§ 79 Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky§ 79a Oznamování prodeje lihovinHLAVA III DAŇ Z PIVA [§ 80 - § 91]§ 80 Plátce daně z piva§ 81 Předmět daně z piva§ 82 Malý nezávislý pivovar§ 83 Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit§ 84 Základ daně z piva§ 85 Sazby a výpočet daně z piva§ 86 Osvobození od daně z piva§ 87 Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně§ 87a Prokázání zdanění piva§ 88 Zařazení do velikostní skupiny§ 89 Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo§ 90 Zajištění daně z piva§ 90a Evidence piva v daňových skladech§ 91 Prokazování původu dováženého pivaHLAVA IV DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ [§ 92 - § 100b]§ 92 Plátce daně z vína a meziproduktů§ 93 Předmět daně z vína a meziproduktů§ 94 Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit§ 95 Základ daně z vína a meziproduktů§ 96 Sazby daně z vína a meziproduktů§ 97 Osvobození od daně z vína a meziproduktů§ 98 Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně§ 98a Daňové přiznání k dani z vína - a splatnost této daně§ 99 Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty§ 100 Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky§ 100a Malý výrobce vína§ 100b Evidence vína v daňových skladechHLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ [§ 100c - § 129]§ 100c Plátce daně z tabákových výrobků§ 101 Předmět daně z tabákových výrobků§ 101a Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit§ 102 Základ daně z tabákových výrobků§ 103 Cena pro konečného spotřebitele§ 104 Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků§ 105 Osvobození od daně z tabákových výrobků§ 105a Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně§ 106 Prokázání zdanění tabákových výrobků§ 107 Jednotkové balení§ 108 Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti§ 109 Oprávněný příjemce tabákových výrobků§ 109a zrušen§ 110 Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele§ 111 Snížení ceny pro konečného spotřebitele§ 111a Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele§ 112 Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele§ 113 zrušen§ 114 Značení tabákovými nálepkami§ 114a Tabákové výrobky neznačené a značené nesprávným způsobem§ 115 Porušení povinností při značení tabákových výrobků§ 116 Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně§ 116a Zajištění daně z tabákových výrobků§ 117 zrušen§ 118 Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek§ 118a Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně§ 118b Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně § 118c Skladování a prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně § 119 Hodnota tabákové nálepky§ 120 Zástavní právo§ 121 Evidence a inventura tabákových nálepek§ 122 Vracení tabákových nálepek§ 122a Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret§ 123 Žádost o snížení úhrady nebo zajištění§ 124 Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění§ 125 Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění§ 126 Výše snížení úhrady nebo zajištění§ 127 Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění§ 128 Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění§ 129 Ministerstvo financí stanoví vyhláškouHLAVA VI DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ [§ 130 - § 131]§ 130§ 130a§ 130b§ 130c§ 130d§ 130e Doprava zahřívaných tabákových výrobků§ 130f§ 130g§ 131HLAVA VII DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU [§ 131a - § 131g]§ 131a Plátce daně ze surového tabáku§ 131b Předmět daně ze surového tabáku§ 131c Vznik daňové povinnosti ze surového tabáku§ 131d Základ daně ze surového tabáku§ 131e§ 131f Zdaňovací období§ 131g Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabákuČÁST ČTVRTÁ - zrušenaČÁST PÁTÁ - ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ - VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ [§ 134a - § 134k]§ 134a Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů§ 134b Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů§ 134c Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů§ 134d Vývoz vybraných minerálních olejů§ 134e Povinnosti a zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů § 134f § 134g Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů§ 134h Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů§ 134i a 134j zrušeny§ 134k Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejůČÁST ŠESTÁ - ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH - DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ [§ 134l - § 134v]§ 134l Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů§ 134m Předmět značkování některých dalších minerálních olejů§ 134n Zásady značkování některých dalších minerálních olejů§ 134o Vývoz některých dalších minerálních olejů§ 134p Povinnosti a zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů § 134q§ 134r Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů§ 134s Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů§ 134t Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů§ 134u zrušen§ 134v Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejůČÁST SEDMÁ - SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI [§ 134w - § 134zg]§ 134w Vymezení základních pojmů§ 134x Registrační řízení§ 134y Podmínky registrace§ 134z Rozhodnutí o registraci§ 134za Zrušení registrace na návrh§ 134zb Zrušení registrace z moci úřední§ 134zc Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji§ 134zd Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji§ 134ze Evidence zvláštních minerálních olejů§ 134zf Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem§ 134zg Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředkuČÁST OSMÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM [§ 134zh - § 134zzc]HLAVA I SKLADOVÁNÍ SUROVÉHO TABÁKU PRO JINÝ ÚČEL NEŽ PRO VÝROBU TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ [§ 134zh - § 134zy]§ 134zh Osoba skladující surový tabák§ 134zi Registrační řízení§ 134zj Podmínky registrace§ 134zk Kauce§ 134zl Žádost o snížení kauce§ 134zm Podmínky pro snížení kauce§ 134zn Snížení kauce§ 134zo Oznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí§ 134zp Zrušení snížení kauce na návrh§ 134zq Zrušení snížení kauce z moci úřední§ 134zr Použití kauce§ 134zs Rozhodnutí o registraci§ 134zt Zrušení registrace na návrh§ 134zu Zrušení registrace z moci úřední§ 134zv Zánik registrace§ 134zw Informační povinnost správce daně§ 134zx Registr osob skladujících surový tabák§ 134zy Evidence surového tabákuHLAVA II SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM [§ 134zz - § 134zzc]§ 134zz Omezení nakládání se surovým tabákem§ 134zza Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku§ 134zzb Doklad pro účely dopravy surového tabáku§ 134zzc Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředkuČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY [§ 135 - § 135zi]HLAVA I - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ [§ 135 - § 135e]§ 135 Přestupek proti umístění přijatého vybraného výrobku § 135a Přestupek proti podmíněnému osvobození od daně § 135b Přestupky proti zajištění daně§ 135c Přestupky proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně§ 135d Přestupek proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání § 135e Přestupek proti zasílání vybraných výrobků HLAVA II - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ [§ 135f - § 135i]§ 135f Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů § 135g Přestupky proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky § 135h Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny§ 135iHLAVA III - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU [§ 135j - § 135k]§ 135j Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky § 135k Přestupky proti oznamování prodeje lihovinHLAVA IV - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ [§ 135l - § 135u]§ 135l Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele § 135m Přestupky proti jednotkovému balení § 135n Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků § 135o Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele § 135p Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky§ 135q Přestupky proti značení tabákovými nálepkami § 135r zrušen§ 135s Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek § 135t Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek § 135u Přestupky proti vracení tabákových nálepekHLAVA V - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ [§ 135v - § 135y]ČÁST DEVATA HLAVA V Díl 1 [§ 135v - § 135w]§ 135v§ 135wČÁST DEVATA HLAVA V Díl 2 [§ 135x]§ 135xČÁST DEVATA HLAVA V Díl 3 [§ 135y]§ 135yČÁST DEVATA HLAVA VI - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ [§ 135z - § 135zc]ČÁST DEVATA HLAVA VI Díl 1 - Přestupky proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů [§ 135z - § 135za]§ 135z§ 135zaČÁST DEVATA HLAVA VI Díl 2 [§ 135zb]§ 135zbČÁST DEVATA HLAVA VI Díl 3 [§ 135zc]§ 135zcHLAVA VII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI [§ 135zd]§ 135zd Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními olejiHLAVA VIII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM [§ 135ze]§ 135ze Přestupky proti nakládání se surovým tabákem HLAVA IX - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ZNAČENÝCH NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM [§ 135zf - § 135zh]§ 135zf Propadnutí neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem§ 135zg Zabrání neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem§ 135zh Společná ustanovení o propadnutí a zabrání HLAVA X - PŘÍSLUŠNOST [§ 135zi]§ 135zi Věcná příslušnostČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACĺ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ [§ 136 - § 142]HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 136 - § 139]§ 136§ 136a Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení§ 137§ 138 zrušen§ 139HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ [§ 140]§ 140HLAVA III - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ [§ 141]§ 141HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ [§ 142]§ 142 ÚčinnostÚčinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání

Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti. Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům. Věnuje se výkladu změn souvisejících s ...

Cena: 899 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný zákon o spotřebních daních a aktuální texty všech prováděcích vyhlášek. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákona o povinném značení lihu a aktuální texty ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.