Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Zákon č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání

Přehled účinností

ZÁKON
č. 105/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 296/2007 Sb. a č. 274/2008 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Přechodná ustanovení k části první

Čl. II

1. Není-li dále stanoveno jinak, platí tento zákon i pro řízení zahájená před jeho účinností; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před účinností tohoto zákona, zůstávají zachovány. Účinky prohlášení konkursu stanovené tímto zákonem platí i pro konkursy prohlášené podle dosavadních předpisů ode dne účinnosti tohoto zákona.

2. Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty, které začaly běžet přede dnem účinnosti tohoto zákona.

3. Odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným před účinností tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních předpisů.

4. V konkursech prohlášených před účinností tohoto zákona přihlašují konkursní věřitelé své pohledávky podle dosavadních předpisů. Soud došlé přihlášky postoupí do 1 měsíce správci k dalším úkonům, které se provedou podle tohoto zákona.

5. Písemnosti, které byly soudem odeslány před účinností tohoto zákona, se adresátům doručí podle dosavadních předpisů.

6. Tam, kde je podle zvláštních předpisů dlužníkovi uložena povinnost podat návrh na konkurs, rozumí se tím povinnost podat návrh na konkurs nebo na vyrovnání podle § 3 tohoto zákona.

7. Povinnost správce uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, musí být splněna do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Čl. VIII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,
Zákon č. 274/2008 Sb.1. ledna 2009.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.