Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Znění účinné od 1. 12. 2018 do 30. 6. 2020.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍKZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST [§ 1 - § 654]ČÁST PRVNÍ, HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY [§ 1 - § 14]ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 1 Soukromé právo [§ 1 - § 8]§ 1§ 2§ 3§ 4§ 5§ 6§ 7§ 8ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 2 Užití předpisů občanského práva [§ 9 - § 11]§ 9§ 10§ 11ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 3 Ochrana soukromých práv [§ 12 - § 14]§ 12§ 13§ 14 SvépomocČÁST PRVNÍ, HLAVA II OSOBY [§ 15 - § 435]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 1 Všeobecná ustanovení [§ 15 - § 22]§ 15§ 16§ 17§ 18§ 19§ 20§ 21§ 22ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2 Fyzické osoby [§ 23 - § 115]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 23 - § 37]§ 23§ 24§ 25§ 26 Důkaz smrti§ 27§ 28§ 29 Změna pohlaví§ 30 Zletilost§ 31 Nezletilí§ 32§ 33§ 34§ 35§ 36§ 37 Přiznání svéprávnostiČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat [§ 38 - § 65]§ 38 Předběžné prohlášení§ 39§ 40§ 41§ 42§ 43§ 44§ 45 Nápomoc při rozhodování§ 46§ 47§ 48§ 49 Zastoupení členem domácnosti§ 50§ 51§ 52§ 53§ 54§ 55 Omezení svéprávnosti§ 56 § 57§ 58§ 59§ 60§ 61§ 62§ 63§ 64§ 65ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3 Nezvěstnost [§ 66 - § 70]§ 66§ 67§ 68§ 69§ 70ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 4 Domněnka smrti [§ 71 - § 76]§ 71§ 72§ 73§ 74§ 75§ 76ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 5 Jméno a bydliště člověka [§ 77 - § 80]§ 77 Jméno člověka a jeho ochrana§ 78§ 79 Pseudonym§ 80 BydlištěČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6 Osobnost člověka [§ 81 - § 115]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 81 - § 83]§ 81§ 82§ 83ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6, Pododdíl 2 Podoba a soukromí [§ 84 - § 90]§ 84§ 85§ 86§ 87§ 88§ 89§ 90ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6, Pododdíl 3 Právo na duševní a tělesnou integritu [§ 91 - § 103]§ 91§ 92§ 93 Zásah do integrity§ 94§ 95§ 96§ 97§ 98§ 99§ 100§ 101§ 102§ 103ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6, Pododdíl 4 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu [§ 104 - § 110]§ 104§ 105§ 106§ 107§ 108§ 109§ 110ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6, Pododdíl 5 Nakládání s částmi lidského těla [§ 111 - § 112]§ 111§ 112ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6, Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka [§ 113 - § 115]§ 113§ 114§ 115 až 117 zrušenyČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3 Právnické osoby [§ 118 - § 418]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 118 - § 209]§ 118§ 119§ 120 Veřejné rejstříky právnických osob§ 121§ 122 Ustavení a vznik právnické osoby§ 123§ 124§ 125§ 126§ 127§ 128§ 129§ 130§ 131§ 132 Název§ 133§ 134§ 135§ 136 Sídlo§ 137§ 138 Přemístění sídla§ 139§ 140§ 141§ 142§ 143§ 144 Účel právnických osob§ 145§ 146 Veřejná prospěšnost§ 147 až 150 zrušeny§ 151 Orgány právnické osoby§ 152§ 153§ 154§ 155§ 156§ 157§ 158§ 159§ 160§ 161 Jednání za právnickou osobu§ 162§ 163§ 164§ 165§ 166§ 167§ 168 Zrušení právnické osoby§ 169§ 170§ 171§ 172§ 173§ 174 Přeměna právnické osoby§ 175§ 176§ 177§ 178§ 179§ 180§ 181§ 182§ 183§ 184§ 185 Zánik právnické osoby§ 186§ 187 Likvidace§ 188§ 189§ 190§ 191§ 192§ 193§ 194§ 195§ 196§ 197§ 198§ 199§ 200§ 201§ 202§ 203§ 204§ 205§ 206§ 207§ 208§ 209ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2 Korporace [§ 210 - § 302]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 1 Obecně o korporacích [§ 210 - § 213]§ 210§ 211§ 212§ 213ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 2 Spolek [§ 214 - § 302]§ 214§ 215§ 216§ 217§ 218 Založení spolku§ 219§ 220§ 221§ 222 Ustavující schůze§ 223§ 224§ 225§ 226 Vznik spolku§ 227§ 228 Pobočný spolek§ 229§ 230§ 231 zrušen§ 232 Členství§ 233§ 234§ 235§ 236 Seznam členů§ 237 Zánik členství§ 238§ 239§ 240§ 241§ 242§ 243 Organizace spolku§ 244§ 245§ 246§ 247 Nejvyšší orgán spolku§ 248 Členská schůze§ 249§ 250§ 251§ 252§ 253§ 254§ 255 Dílčí členské schůze§ 256 Shromáždění delegátů§ 257 Náhradní zasedání členské schůze§ 258 Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku§ 259§ 260§ 261§ 262 Kontrolní komise§ 263§ 264§ 265 Rozhodčí komise§ 266§ 267§ 268 Zrušení spolku§ 269 Likvidace spolku§ 270§ 271§ 272§ 273§ 274 Fúze spolků§ 275§ 276§ 277§ 278§ 279§ 280§ 281§ 282§ 283§ 284§ 285§ 286§ 287§ 288 Rozdělení spolku§ 289§ 290§ 291§ 292§ 293§ 294§ 295§ 296§ 297§ 298§ 299§ 300§ 301§ 302ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 3 Fundace [§ 303 - § 401]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 3, Pododdíl 1 Obecně o fundacích [§ 303 - § 305]§ 303§ 304§ 305ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 3, Pododdíl 2 Nadace [§ 306 - § 393]§ 306§ 307§ 308§ 309 Založení nadace§ 310§ 311§ 312§ 313§ 314 Statut nadace§ 315 Vznik nadace§ 316 Změna sídla nadace§ 317 Změna nadační listiny§ 318§ 319§ 320§ 321 Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace§ 322§ 323§ 324§ 325§ 326§ 327 Vklady do nadace§ 328§ 329§ 330§ 331§ 332§ 333§ 334§ 335 Majetek nadace a nadační kapitál§ 336§ 337§ 338§ 339§ 340§ 341§ 342 Zvýšení nadačního kapitálu§ 343§ 344 Snížení nadačního kapitálu§ 345§ 346§ 347 Společná ustanovení§ 348§ 349 Přidružený fond§ 350§ 351§ 352§ 353 Nadační příspěvek§ 354§ 355§ 356§ 357 Náklady správy§ 358 Výroční zpráva§ 359§ 360§ 361§ 362 Správní rada§ 363§ 364§ 365§ 366§ 367§ 368 Dozorčí rada§ 369§ 370§ 371§ 372§ 373 Revizor§ 374§ 375§ 376 Zrušení nadace s likvidací§ 377§ 378§ 379§ 380§ 381§ 382 Přeměna nadace§ 383§ 384§ 385§ 386§ 387§ 388§ 389§ 390§ 391 Změna právní formy nadace na nadační fond§ 392§ 393ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 3, Pododdíl 3 Nadační fond [§ 394 - § 401]§ 394§ 395§ 396§ 397 Vznik nadačního fondu§ 398§ 399§ 400§ 401ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 4 Ústav [§ 402 - § 418]§ 402§ 403§ 404 Název ústavu§ 405 Založení ústavu§ 406§ 407 Vznik ústavu§ 408 Ředitel§ 409 Správní rada§ 410§ 411§ 412§ 413 Statut ústavu§ 414§ 415§ 416 Výroční zpráva§ 417§ 418ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 4 Spotřebitel [§ 419]§ 419ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 5 Podnikatel [§ 420 - § 435]§ 420§ 421§ 422§ 423 Obchodní firma§ 424§ 425§ 426§ 427§ 428§ 429 Sídlo podnikatele§ 430 Zastoupení podnikatele§ 431§ 432 Zákaz konkurence§ 433§ 434§ 435ČÁST PRVNÍ, HLAVA III ZASTOUPENÍ [§ 436 - § 488]ČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 1 Všeobecná ustanovení [§ 436 - § 440]§ 436§ 437§ 438§ 439§ 440ČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 2 Smluvní zastoupení [§ 441 - § 456]ČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 441 - § 449]§ 441§ 442§ 443§ 444§ 445§ 446§ 447§ 448§ 449ČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2 Prokura [§ 450 - § 456]§ 450§ 451§ 452§ 453§ 454§ 455§ 456ČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 3 Zákonné zastoupení a opatrovnictví [§ 457 - § 488]ČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 457 - § 464]§ 457§ 458§ 459§ 460§ 461§ 462§ 463§ 464ČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 2 Opatrovnictví člověka [§ 465 - § 485]§ 465§ 466§ 467§ 468§ 469§ 470§ 471§ 472 Opatrovnická rada§ 473§ 474§ 475§ 476§ 477§ 478§ 479§ 480§ 481§ 482§ 483§ 484§ 485 Soupis jmění a vyúčtování správyČÁST PRVNÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 3 Opatrovnictví právnické osoby [§ 486 - § 488]§ 486§ 487§ 488ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ [§ 489 - § 544]ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 1 Všeobecná ustanovení [§ 489 - § 495]§ 489§ 490§ 491§ 492§ 493§ 494§ 495ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 2 Rozdělení věcí [§ 496 - § 504]§ 496 Věci hmotné a nehmotné§ 497 Ovladatelné přírodní síly§ 498 Nemovité a movité věci§ 499 Zastupitelná věc§ 500 Zuživatelná věc§ 501 Hromadná věc§ 502 Obchodní závod§ 503 Pobočka§ 504 Obchodní tajemstvíČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 3 Součást věci a příslušenství věci [§ 505 - § 513]§ 505 Součást věci§ 506§ 507§ 508§ 509§ 510 Příslušenství věci§ 511§ 512§ 513ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4 Cenný papír [§ 514 - § 544]ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 514 - § 524]§ 514§ 515§ 516 Zastupitelné cenné papíry§ 517§ 518 Forma cenného papíru§ 519 Emise cenného papíru§ 520 Vydání cenného papíru§ 521§ 522 Stejnopisy§ 523 Kupón§ 524 Hromadná listinaČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4, Oddíl 2 Zaknihované cenné papíry [§ 525 - § 528]§ 525 Zaknihovaný cenný papír§ 526 Evidence zaknihovaných cenných papírů§ 527 Účet vlastníka§ 528 Účet zákazníkůČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4, Oddíl 3 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír [§ 529  - § 544]ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4, Oddíl 3, Pododdíl 1 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír [§ 529  - § 535]§ 529 § 530§ 531§ 532§ 533§ 534§ 535ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4, Oddíl 3, Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír [§ 536 - § 544]§ 536§ 537§ 538§ 539§ 540§ 541§ 542§ 543§ 544ČÁST PRVNÍ, HLAVA V PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI [§ 545 - § 654]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1 Právní jednání [§ 545 - § 599]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1, Oddíl 1 Všeobecná ustanovení [§ 545 - § 554]§ 545§ 546§ 547§ 548 Podmínka§ 549§ 550 Doložení času§ 551 Zdánlivé právní jednání§ 552§ 553§ 554ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1, Oddíl 2 Výklad právních jednání [§ 555 - § 558]§ 555§ 556§ 557§ 558ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1, Oddíl 3 Forma právních jednání [§ 559 - § 564]§ 559§ 560§ 561§ 562§ 563§ 564ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1, Oddíl 4 Soukromá listina a veřejná listina [§ 565 - § 569]§ 565 Soukromá listina§ 566§ 567 Veřejná listina§ 568§ 569ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1, Oddíl 5 Právní jednání vůči nepřítomné osobě [§ 570 - § 573]§ 570§ 571§ 572§ 573 Domněnka doby dojitíČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1, Oddíl 6 Neplatnost právních jednání [§ 574 - § 588]§ 574 Všeobecná ustanovení§ 575§ 576§ 577§ 578§ 579§ 580 Hlavní důvody neplatnosti§ 581§ 582§ 583 Omyl§ 584§ 585§ 586 Následky neplatnosti§ 587§ 588ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1, Oddíl 7 Relativní neúčinnost [§ 589 - § 599]§ 589§ 590§ 591§ 592§ 593§ 594§ 595§ 596§ 597§ 598§ 599ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 2 Právní události [§ 600 - § 608]§ 600 Všeobecné ustanovení§ 601 Význam času§ 602§ 603§ 604§ 605 Počítání času§ 606§ 607§ 608ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3 Promlčení a prekluze [§ 609 - § 654]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 1 Promlčení [§ 609 - § 653]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 1, Pododdíl 1 Všeobecná ustanovení [§ 609 - § 628]§ 609§ 610§ 611§ 612§ 613§ 614§ 615§ 616§ 617§ 618§ 619 Počátek promlčecí lhůty§ 620§ 621§ 622§ 623§ 624§ 625§ 626§ 627§ 628ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 1, Pododdíl 2 Délka promlčecí lhůty [§ 629 - § 644]§ 629 Obecná ustanovení§ 630§ 631 Zvláštní ustanovení§ 632§ 633§ 634§ 635§ 636§ 637§ 638§ 639§ 640§ 641§ 642§ 643§ 644ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 1, Pododdíl 3 Běh promlčecí lhůty [§ 645 - § 652]§ 645§ 646§ 647§ 648§ 649§ 650§ 651§ 652ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 1, Pododdíl 4 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty [§ 653]§ 653ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 2 Prekluze [§ 654]§ 654ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO [§ 655 - § 975]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I MANŽELSTVÍ [§ 655 - § 770]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 1 Všeobecné ustanovení [§ 655]§ 655ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 2 Vznik manželství [§ 656 - § 676]§ 656§ 657§ 658§ 659§ 660§ 661§ 662§ 663§ 664§ 665§ 666§ 667§ 668§ 669§ 670§ 671 Způsobilost uzavřít manželství§ 672 Zákonné překážky manželství§ 673§ 674§ 675§ 676ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 3 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství [§ 677 - § 686]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 3, Oddíl 1 Zdánlivé manželství [§ 677 - § 679]§ 677§ 678§ 679ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 3, Oddíl 2 Neplatnost manželství [§ 680 - § 686]§ 680§ 681§ 682§ 683§ 684§ 685§ 686ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 4 Povinnosti a práva manželů [§ 687 - § 753]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 4, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 687 - § 707]§ 687§ 688§ 689§ 690 Uspokojování potřeb rodiny§ 691§ 692 Rozhodování o záležitostech rodiny§ 693 Obstarávání záležitostí rodiny§ 694§ 695§ 696 Vzájemné zastupování manželů§ 697 Výživné mezi manžely§ 698 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti§ 699§ 700 Rodinný závod§ 701§ 702§ 703§ 704§ 705§ 706§ 707ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 4, Oddíl 2 Manželské majetkové právo [§ 708 - § 753]§ 708§ 709 Zákonný režim§ 710§ 711§ 712§ 713 Správa v zákonném režimu§ 714§ 715§ 716 Smluvený režim§ 717§ 718§ 719§ 720§ 721§ 722 Správa ve smluveném režimu§ 723§ 724 Režim založený rozhodnutím soudu§ 725§ 726§ 727§ 728 Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu§ 729 Režim oddělených jmění§ 730§ 731 Ochrana třetích osob§ 732§ 733§ 734§ 735 Zvláštní ustanovení§ 736 Vypořádání společného jmění§ 737§ 738§ 739§ 740§ 741§ 742§ 743 Některá ustanovení o bydlení manželů§ 744§ 745§ 746§ 747§ 748§ 749§ 750§ 751 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí§ 752§ 753ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 5 Zánik manželství [§ 754 - § 770]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 5, Oddíl 1 Obecné ustanovení [§ 754]§ 754ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 5, Oddíl 2 Rozvod manželství [§ 755 - § 758]§ 755§ 756§ 757§ 758ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 5, Oddíl 3 Následky zániku manželství [§ 759 - § 770]§ 759 Příjmení rozvedeného manžela§ 760 Výživné rozvedeného manžela§ 761§ 762§ 763§ 764 Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství§ 765§ 766 Bydlení po zániku manželství§ 767§ 768§ 769§ 770ČÁST DRUHÁ, HLAVA II PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ [§ 771 - § 927]ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 1 Všeobecná ustanovení [§ 771 - § 774]§ 771 Příbuzenství§ 772§ 773§ 774 ŠvagrovstvíČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2 Poměry mezi rodiči a dítětem [§ 775 - § 927]ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 1 Určování rodičovství [§ 775 - § 793]§ 775 Mateřství§ 776 Otcovství§ 777§ 778§ 779§ 780§ 781§ 782§ 783§ 784§ 785 Popírání otcovství§ 786§ 787§ 788§ 789§ 790§ 791§ 792§ 793ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2 Osvojení [§ 794 - § 854]ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 1 Osvojení, osvojitel a osvojované dítě [§ 794 - § 804]§ 794§ 795§ 796§ 797§ 798§ 799§ 800§ 801§ 802§ 803§ 804ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 2 Souhlas s osvojením [§ 805 - § 822]§ 805§ 806 Souhlas dítěte s osvojením§ 807§ 808§ 809 Souhlas rodičů§ 810§ 811§ 812§ 813§ 814§ 815§ 816§ 817§ 818§ 819§ 820§ 821§ 822ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 3 Péče před osvojením [§ 823 - § 831]§ 823§ 824§ 825§ 826§ 827§ 828§ 829§ 830§ 831ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 4 Následky osvojení [§ 832 - § 845]§ 832§ 833§ 834§ 835§ 836§ 837 Utajení osvojení§ 838§ 839 Dohled nad úspěšností osvojení§ 840 Zrušení osvojení§ 841§ 842§ 843 Opětovné osvojení osvojence§ 844§ 845ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 5 Osvojení zletilého [§ 846 - § 854]§ 846§ 847 Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého§ 848 Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého§ 849§ 850 Společná ustanovení pro osvojení zletilého§ 851§ 852§ 853§ 854ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3 Rodiče a dítě [§ 855 - § 923]ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 855 - § 859]§ 855§ 856§ 857§ 858§ 859ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 2 Osobní jméno a příjmení dítěte [§ 860 - § 864]§ 860§ 861§ 862§ 863§ 864ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 3 Rodičovská odpovědnost [§ 865 - § 909]§ 865§ 866§ 867§ 868§ 869§ 870§ 871§ 872§ 873§ 874§ 875 Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti§ 876§ 877§ 878§ 879§ 880 Péče o dítě a jeho ochrana§ 881§ 882§ 883§ 884§ 885§ 886§ 887 Osobní styk rodiče s dítětem§ 888§ 889§ 890§ 891§ 892 Zastoupení dítěte§ 893§ 894§ 895§ 896 Péče o jmění dítěte§ 897§ 898§ 899§ 900§ 901§ 902§ 903§ 904§ 905§ 906 Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství§ 907§ 908 Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně§ 909 Zvláštní ustanoveníČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 4 Vyživovací povinnost [§ 910 - § 923]§ 910§ 911§ 912§ 913§ 914§ 915 Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky§ 916§ 917§ 918§ 919§ 920 Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce§ 921 Společná ustanovení o výživném§ 922§ 923ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 4 Zvláštní opatření při výchově dítěte [§ 924 - § 926]§ 924 Preventivní, výchovná a sankční opatření§ 925§ 926ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 5 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami [§ 927]§ 927ČÁST DRUHÁ, HLAVA III PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ [§ 928 - § 975]ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 1 Poručenství [§ 928 - § 942]§ 928§ 929§ 930§ 931§ 932§ 933§ 934§ 935§ 936§ 937§ 938§ 939§ 940§ 941§ 942ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 2 Opatrovnictví dítěte [§ 943 - § 952]ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 1 Opatrovník [§ 943 - § 947]§ 943§ 944§ 945§ 946§ 947ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2 Opatrovník pro správu jmění dítěte [§ 948 - § 952]§ 948§ 949§ 950§ 951§ 952ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 3 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství [§ 953 - § 970 ]ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 1 Svěření dítěte do péče jiné osoby [§ 953 - § 957]§ 953§ 954§ 955§ 956§ 957ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 2 Pěstounství [§ 958 - § 970 ]§ 958§ 959§ 960§ 961§ 962§ 963§ 964§ 965§ 966§ 967§ 968§ 969§ 970 ČÁST DRUHÁ, HLAVA III, Díl 4 Ústavní výchova [§ 971 - § 975]§ 971§ 972§ 973§ 974§ 975ČÁST TŘETÍ ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA [§ 976 - § 1720]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ [§ 976 - § 978]§ 976§ 977§ 978ČÁST TŘETÍ, HLAVA II VĚCNÁ PRÁVA [§ 979 - § 1474]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 1 Obecná ustanovení [§ 979 - § 986]§ 979§ 980§ 981§ 982§ 983§ 984§ 985§ 986ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 2 Držba [§ 987 - § 1010]§ 987§ 988§ 989§ 990 Nabytí držby§ 991 Řádná držba§ 992 Poctivá držba§ 993 Pravá držba§ 994§ 995§ 996 Držba vlastnického práva§ 997§ 998§ 999§ 1000§ 1001§ 1002 Držba jiných práv§ 1003 Ochrana držby§ 1004§ 1005§ 1006 Uchování držby§ 1007§ 1008 Prekluzivní lhůty§ 1009 Zánik držby§ 1010 SpoludržbaČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3 Vlastnictví [§ 1011 - § 1114]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 1 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah [§ 1011 - § 1044]§ 1011 Předmět a obsah vlastnického práva§ 1012§ 1013 Omezení vlastnického práva§ 1014§ 1015§ 1016§ 1017§ 1018§ 1019§ 1020§ 1021§ 1022§ 1023§ 1024 Rozhrady§ 1025§ 1026§ 1027§ 1028§ 1029 Nezbytná cesta§ 1030§ 1031§ 1032§ 1033§ 1034§ 1035§ 1036§ 1037 Vyvlastnění a omezení vlastnického práva§ 1038§ 1039§ 1040 Ochrana vlastnického práva§ 1041§ 1042§ 1043 Ochrana domnělého vlastnického práva§ 1044ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2 Nabytí vlastnického práva [§ 1045 - § 1114]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 1 Přivlastnění a nález [§ 1045 - § 1065]§ 1045 Přivlastnění§ 1046§ 1047§ 1048§ 1049§ 1050§ 1051 Nález§ 1052§ 1053§ 1054§ 1055§ 1056§ 1057§ 1058§ 1059§ 1060§ 1061§ 1062§ 1063 Nález skryté věci§ 1064§ 1065ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 2 Přirozený přírůstek [§ 1066 - § 1073]§ 1066 Přírůstek nemovité věci§ 1067§ 1068 Naplavenina a strž§ 1069§ 1070§ 1071§ 1072 Přírůstek movité věci§ 1073ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 3 Umělý přírůstek [§ 1074 - § 1087]§ 1074 Zpracování§ 1075§ 1076§ 1077§ 1078 Smísení§ 1079§ 1080§ 1081§ 1082 Společné ustanovení§ 1083 Stavba§ 1084§ 1085§ 1086§ 1087 PřestavekČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 4 Smíšený přírůstek [§ 1088]§ 1088ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 5 Vydržení [§ 1089 - § 1098]§ 1089 Řádné vydržení§ 1090§ 1091§ 1092§ 1093§ 1094§ 1095 Mimořádné vydržení§ 1096 Započtení vydržecí doby§ 1097 Zákaz vydržení§ 1098 Zastavení vydržecí dobyČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 6 Převod vlastnického práva [§ 1099 - § 1108]§ 1099§ 1100§ 1101 Převod vlastnického práva k movité věci§ 1102§ 1103§ 1104§ 1105 Převod vlastnického práva k nemovité věci§ 1106 Společná ustanovení o převodu vlastnického práva§ 1107§ 1108ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 7 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného [§ 1109 - § 1113]§ 1109§ 1110§ 1111§ 1112§ 1113ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 8 Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci [§ 1114]§ 1114ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4 Spoluvlastnictví [§ 1115 - § 1239]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 1115 - § 1120]§ 1115§ 1116§ 1117§ 1118§ 1119§ 1120ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 2 Spoluvlastnický podíl [§ 1121 - § 1125]§ 1121§ 1122§ 1123§ 1124§ 1125ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 3 Správa společné věci [§ 1126 - § 1139]§ 1126§ 1127§ 1128§ 1129§ 1130§ 1131§ 1132§ 1133§ 1134 Správce společné věci§ 1135§ 1136§ 1137§ 1138§ 1139 Soudní úprava poměrů spoluvlastníkůČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 4 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví [§ 1140 - § 1157]§ 1140§ 1141§ 1142§ 1143§ 1144§ 1145§ 1146§ 1147§ 1148§ 1149§ 1150 Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci§ 1151§ 1152§ 1153§ 1154 Odklad zrušení spoluvlastnictví§ 1155§ 1156§ 1157 Odklad oddělení ze spoluvlastnictvíČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví [§ 1158 - § 1222]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 1158 - § 1162]§ 1158§ 1159§ 1160 Společné části§ 1161§ 1162ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5, Pododdíl 2 Vznik jednotky [§ 1163 - § 1169]§ 1163 Výstavba§ 1164 Zápis do veřejného seznamu§ 1165 Rozhodnutí soudu§ 1166 Prohlášení§ 1167§ 1168 Odstranění vady prohlášení§ 1169 Změna prohlášeníČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5, Pododdíl 3 Výstavba domu s jednotkami [§ 1170 - § 1174]§ 1170 Smlouva o výstavbě§ 1171§ 1172§ 1173§ 1174ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5, Pododdíl 4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky [§ 1175 - § 1188]§ 1175§ 1176§ 1177§ 1178§ 1179§ 1180§ 1181§ 1182§ 1183§ 1184§ 1185 Spoluvlastnictví jednotky§ 1186 Zvláštní ustanovení o převodu jednotky§ 1187§ 1188ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5, Pododdíl 5 Správa domu a pozemku [§ 1189 - § 1216]§ 1189§ 1190§ 1191 Správa bez vzniku společenství vlastníků§ 1192§ 1193§ 1194 Společenství vlastníků§ 1195§ 1196§ 1197§ 1198§ 1199§ 1200 Založení společenství vlastníků§ 1201§ 1202§ 1203§ 1204 Vznik společenství vlastníků§ 1205 Orgány společenství vlastníků§ 1206 Shromáždění§ 1207§ 1208§ 1209§ 1210 Rozhodnutí mimo zasedání§ 1211§ 1212§ 1213§ 1214§ 1215 Zrušení společenství vlastníků§ 1216ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5, Pododdíl 6 Zrušení bytového spoluvlastnictví [§ 1217 - § 1219]§ 1217§ 1218§ 1219ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 5, Pododdíl 7 Společná ustanovení [§ 1220 - § 1222]§ 1220§ 1221§ 1222ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 6 Přídatné spoluvlastnictví [§ 1223 - § 1235]§ 1223 Obecná ustanovení§ 1224§ 1225§ 1226§ 1227§ 1228§ 1229§ 1230 Správa věci v přídatném spoluvlastnictví§ 1231§ 1232§ 1233§ 1234§ 1235ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o společenství jmění [§ 1236 - § 1239]§ 1236§ 1237§ 1238§ 1239ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5 Věcná práva k cizím věcem [§ 1240 - § 1399]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 1 Právo stavby [§ 1240 - § 1256]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 1, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 1240 - § 1242]§ 1240§ 1241§ 1242ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 1, Pododdíl 2 Vznik a zánik práva stavby [§ 1243 - § 1249]§ 1243§ 1244§ 1245§ 1246§ 1247§ 1248§ 1249ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 1, Pododdíl 3 Právní poměry z práva stavby [§ 1250 - § 1256]§ 1250§ 1251§ 1252§ 1253§ 1254§ 1255§ 1256ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2 Věcná břemena [§ 1257 - § 1308]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2, Pododdíl 1 Obecná ustanovení o služebnostech [§ 1257 - § 1259]§ 1257§ 1258§ 1259ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2, Pododdíl 2 Nabytí služebnosti [§ 1260 - § 1262]§ 1260§ 1261§ 1262ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2, Pododdíl 3 Právní poměry ze služebnosti [§ 1263 - § 1266]§ 1263§ 1264§ 1265§ 1266ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2, Pododdíl 4 Některé pozemkové služebnosti [§ 1267 - § 1282]§ 1267 Služebnost inženýrské sítě§ 1268§ 1269 Opora cizí stavby§ 1270 Služebnost okapu§ 1271 Právo na svod dešťové vody§ 1272 Právo na vodu§ 1273 Služebnost rozlivu§ 1274 Služebnost stezky, průhonu a cesty§ 1275§ 1276§ 1277§ 1278 Právo pastvy§ 1279§ 1280§ 1281§ 1282ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2, Pododdíl 5 Užívací právo [§ 1283 - § 1298]§ 1283§ 1284§ 1285 Požívací právo§ 1286§ 1287§ 1288§ 1289§ 1290§ 1291§ 1292§ 1293§ 1294 Společná ustanovení§ 1295§ 1296§ 1297 Služebnost bytu§ 1298ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2, Pododdíl 6 Zánik služebnosti [§ 1299 - § 1302]§ 1299§ 1300§ 1301§ 1302ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2, Pododdíl 7 Reálná břemena [§ 1303 - § 1308]§ 1303§ 1304§ 1305§ 1306§ 1307§ 1308ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3 Zástavní právo [§ 1309 - § 1394]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 1309 - § 1311]§ 1309§ 1310§ 1311ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 2 Zastavení [§ 1312 - § 1345]§ 1312§ 1313§ 1314§ 1315 Zakázaná ujednání§ 1316§ 1317§ 1318§ 1319§ 1320 Zastavení podílu v korporaci§ 1321§ 1322§ 1323§ 1324§ 1325§ 1326§ 1327§ 1328 Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru§ 1329§ 1330§ 1331§ 1332§ 1333 Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů§ 1334§ 1335 Zastavení pohledávky§ 1336§ 1337§ 1338§ 1339§ 1340§ 1341 Budoucí zástavní právo§ 1342 Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci§ 1343 Zastavení cizí věci§ 1344§ 1345 Vespolné zástavní právoČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 3 Rozsah zástavního práva [§ 1346 - § 1352]§ 1346§ 1347§ 1348§ 1349§ 1350§ 1351§ 1352ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 4 Práva a povinnosti ze zástavního práva [§ 1353 - § 1358]§ 1353§ 1354§ 1355§ 1356§ 1357§ 1358ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 5 Výkon zástavního práva [§ 1359 - § 1370]§ 1359§ 1360§ 1361§ 1362§ 1363§ 1364§ 1365§ 1366§ 1367§ 1368§ 1369§ 1370ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 6 Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích [§ 1371 - § 1375]§ 1371§ 1372§ 1373§ 1374§ 1375ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 7 Zánik zástavního práva [§ 1376 - § 1379]§ 1376§ 1377§ 1378§ 1379ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 8 Práva vlastníka při uvolnění zástavy [§ 1380 - § 1384]§ 1380§ 1381§ 1382§ 1383§ 1384ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 9 Záměna zástavního práva [§ 1385 - § 1389]§ 1385§ 1386§ 1387§ 1388§ 1389ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 10 Podzástavní právo [§ 1390 - § 1394]§ 1390§ 1391§ 1392§ 1393§ 1394ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 4 Zadržovací právo [§ 1395 - § 1399]§ 1395§ 1396§ 1397§ 1398§ 1399ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6 Správa cizího majetku [§ 1400 - § 1474]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku [§ 1400 - § 1410]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 1, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 1400 - § 1404]§ 1400§ 1401§ 1402§ 1403§ 1404ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 1, Pododdíl 2 Prostá správa cizího majetku [§ 1405 - § 1408]§ 1405§ 1406§ 1407§ 1408ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 1, Pododdíl 3 Plná správa cizího majetku [§ 1409 - § 1410]§ 1409§ 1410ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 2 Pravidla správy [§ 1411 - § 1437]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 1 Povinnosti správce vůči beneficientovi [§ 1411 - § 1418]§ 1411§ 1412§ 1413§ 1414§ 1415§ 1416§ 1417§ 1418ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 2 Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám [§ 1419 - § 1422]§ 1419§ 1420§ 1421§ 1422ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 3 Inventář, jistota a pojištění [§ 1423 - § 1427]§ 1423§ 1424§ 1425§ 1426§ 1427ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 4 Společná správa [§ 1428 - § 1431]§ 1428§ 1429§ 1430§ 1431ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 5 Obezřetné investice [§ 1432 - § 1435]§ 1432§ 1433§ 1434§ 1435ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 6 Vyúčtování [§ 1436 - § 1437]§ 1436§ 1437ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 3 Skončení správy [§ 1438 - § 1447]§ 1438§ 1439§ 1440§ 1441§ 1442§ 1443§ 1444§ 1445§ 1446§ 1447ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 4 Svěřenský fond [§ 1448 - § 1474]ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 4, Pododdíl 1 Pojem svěřenského fondu a jeho vznik [§ 1448 - § 1452]§ 1448§ 1449§ 1450§ 1451§ 1452ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 4, Pododdíl 2 Správa svěřenského fondu [§ 1453 - § 1456]§ 1453§ 1454§ 1455§ 1456ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 4, Pododdíl 3 Obmyšlený [§ 1457 - § 1462]§ 1457§ 1458§ 1459§ 1460§ 1461§ 1462ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 4, Pododdíl 4 Dohled nad správou svěřenského fondu [§ 1463 - § 1467]§ 1463§ 1464§ 1465§ 1466§ 1467ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 4, Pododdíl 5 Změny svěřenského fondu [§ 1468 - § 1470]§ 1468§ 1469§ 1470ČÁST TŘETÍ, HLAVA II, Díl 6, Oddíl 4, Pododdíl 6 Zánik svěřenského fondu [§ 1471 - § 1474]§ 1471§ 1472§ 1473§ 1474ČÁST TŘETÍ, HLAVA III DĚDICKÉ PRÁVO [§ 1475 - § 1720]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 1 Právo na pozůstalost [§ 1475 - § 1490]§ 1475§ 1476§ 1477§ 1478§ 1479 Dědický nápad§ 1480§ 1481 Dědická nezpůsobilost§ 1482§ 1483§ 1484 Zřeknutí se dědického práva§ 1485 Odmítnutí dědictví§ 1486§ 1487§ 1488§ 1489§ 1490 Vzdání se dědictvíČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2 Pořízení pro případ smrti [§ 1491 - § 1593]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 1 Všeobecná ustanovení [§ 1491 - § 1493]§ 1491§ 1492§ 1493ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2 Závěť [§ 1494 - § 1581]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 1494 - § 1531]§ 1494§ 1495§ 1496§ 1497§ 1498 Dovětek§ 1499 Připadnutí pozůstalosti dědicům§ 1500§ 1501§ 1502§ 1503§ 1504 Uvolněný podíl§ 1505§ 1506§ 1507 Náhradnictví§ 1508§ 1509§ 1510§ 1511§ 1512 Svěřenské nástupnictví§ 1513§ 1514§ 1515§ 1516§ 1517§ 1518§ 1519§ 1520§ 1521§ 1522§ 1523§ 1524§ 1525 Pořizovací nezpůsobilost§ 1526§ 1527§ 1528§ 1529 Účinky omylu§ 1530§ 1531ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 2 Forma závěti [§ 1532 - § 1550]§ 1532 Písemná forma závěti§ 1533 Závěť pořízená soukromou listinou§ 1534§ 1535§ 1536§ 1537 Závěť pořízená veřejnou listinou§ 1538§ 1539 Svědkové závěti§ 1540§ 1541§ 1542 Úlevy při pořizování závěti§ 1543§ 1544§ 1545§ 1546§ 1547§ 1548§ 1549§ 1550 MlčenlivostČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 3 Vedlejší doložky v závěti [§ 1551 - § 1574]§ 1551§ 1552§ 1553 Vykonavatel závěti§ 1554§ 1555§ 1556 Správce pozůstalosti§ 1557§ 1558§ 1559§ 1560§ 1561 Podmínky§ 1562§ 1563§ 1564 Doložení času§ 1565§ 1566§ 1567 Zvláštní ustanovení§ 1568§ 1569 Příkaz§ 1570§ 1571§ 1572§ 1573§ 1574ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2, Pododdíl 4 Zrušení závěti [§ 1575 - § 1581]§ 1575§ 1576 Pořízení nové závěti§ 1577 Odvolání závěti§ 1578§ 1579§ 1580§ 1581 Neúčinná zrušovací doložkaČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 3 Dědická smlouva [§ 1582 - § 1593]§ 1582§ 1583§ 1584§ 1585§ 1586§ 1587§ 1588§ 1589§ 1590§ 1591§ 1592 Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi§ 1593ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3 Odkaz [§ 1594 - § 1632]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 1594 - § 1603]§ 1594 Zřízení odkazu§ 1595§ 1596§ 1597 Obtížení odkazem§ 1598§ 1599 Pododkaz§ 1600§ 1601 Náhradnictví při odkazech§ 1602 Odvolání odkazu§ 1603ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 2 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů [§ 1604 - § 1619]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 1 Odkaz věcí určitého druhu [§ 1604 - § 1607]§ 1604§ 1605§ 1606§ 1607ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 2 Odkaz určité věci [§ 1608 - § 1611]§ 1608§ 1609§ 1610§ 1611ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 3 Odkaz pohledávky [§ 1612 - § 1617]§ 1612§ 1613§ 1614§ 1615§ 1616§ 1617ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 2, Pododdíl 4 Jiné odkazy [§ 1618 - § 1619]§ 1618 Odkaz dětem a příbuzným§ 1619ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3, Oddíl 3 Nabytí odkazu [§ 1620 - § 1632]§ 1620§ 1621§ 1622§ 1623§ 1624§ 1625§ 1626§ 1627 Právo odkazovníka na zajištění§ 1628 Uvolněný odkaz§ 1629§ 1630 Práva dědice vyhradivšího si soupis§ 1631§ 1632 Splnění poslední vůle správcem pozůstalostiČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 4 Zákonná posloupnost [§ 1633 - § 1641]§ 1633§ 1634 Odúmrť§ 1635 První třída dědiců§ 1636 Druhá třída dědiců§ 1637 Třetí třída dědiců§ 1638 Čtvrtá třída dědiců§ 1639 Pátá třída dědiců§ 1640 Šestá třída dědiců§ 1641 Několikeré příbuzenstvíČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 5 Povinný díl. Započtení na povinný díl a na dědický podíl [§ 1642 - § 1664]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 1 Nepominutelný dědic [§ 1642 - § 1645]§ 1642§ 1643§ 1644§ 1645ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 2 Vydědění [§ 1646 - § 1649]§ 1646§ 1647§ 1648§ 1649ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 3 Ochrana nepominutelného dědice [§ 1650 - § 1653]§ 1650§ 1651§ 1652§ 1653ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 4 Výpočet povinného dílu [§ 1654 - § 1657]§ 1654§ 1655§ 1656§ 1657ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl [§ 1658 - § 1664]§ 1658§ 1659§ 1660 Započtení na povinný díl§ 1661§ 1662 Započtení na dědický podíl§ 1663§ 1664ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 6 Právo některých osob na zaopatření [§ 1665 - § 1669]§ 1665§ 1666§ 1667§ 1668§ 1669ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 7 Přechod pozůstalosti na dědice [§ 1670 - § 1713]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 7, Oddíl 1 Nabytí dědictví [§ 1670 - § 1676]§ 1670§ 1671§ 1672§ 1673§ 1674 Výhrada soupisu§ 1675§ 1676ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 7, Oddíl 2 Správa pozůstalosti a její soupis [§ 1677 - § 1689]§ 1677 Správa pozůstalosti§ 1678§ 1679§ 1680§ 1681§ 1682 Závěra pozůstalosti§ 1683§ 1684 Soupis pozůstalosti§ 1685§ 1686§ 1687§ 1688§ 1689ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 7, Oddíl 3 Potvrzení dědictví [§ 1690 - § 1693]§ 1690§ 1691§ 1692§ 1693ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 7, Oddíl 4 Rozdělení pozůstalosti [§ 1694 - § 1700]§ 1694§ 1695§ 1696§ 1697§ 1698§ 1699§ 1700ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 7, Oddíl 5 Dluhy postihující dědice [§ 1701 - § 1713]§ 1701§ 1702§ 1703 Práva věřitelů před potvrzením dědictví§ 1704 Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu§ 1705§ 1706§ 1707§ 1708§ 1709 Odloučení pozůstalosti§ 1710§ 1711 Vyhledání dluhů zůstavitele§ 1712§ 1713ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 8 Zcizení dědictví [§ 1714 - § 1720]§ 1714§ 1715§ 1716§ 1717§ 1718§ 1719§ 1720ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA [§ 1721 - § 3014]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH [§ 1721 - § 2054]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 1 Vznik závazků a jejich obsah [§ 1721 - § 1723]§ 1721§ 1722§ 1723ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2 Smlouva [§ 1724 - § 1788]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 1724 - § 1730]§ 1724§ 1725§ 1726§ 1727§ 1728§ 1729§ 1730ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2, Oddíl 2 Uzavření smlouvy [§ 1731 - § 1745]§ 1731 Návrh na uzavření smlouvy§ 1732§ 1733§ 1734§ 1735§ 1736§ 1737 Zrušení nabídky§ 1738 Odvolání nabídky§ 1739§ 1740 Přijetí nabídky§ 1741§ 1742§ 1743§ 1744§ 1745ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2, Oddíl 3 Obsah smlouvy [§ 1746 - § 1755]§ 1746§ 1747§ 1748§ 1749§ 1750§ 1751§ 1752§ 1753§ 1754§ 1755ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2, Oddíl 4 Forma smlouvy [§ 1756 - § 1758]§ 1756§ 1757§ 1758ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2, Oddíl 5 Účinky smlouvy [§ 1759 - § 1769]§ 1759 Obecná ustanovení§ 1760§ 1761§ 1762§ 1763§ 1764 Změna okolností§ 1765§ 1766§ 1767 Smlouva ve prospěch třetí osoby§ 1768§ 1769 Smlouva o plnění třetí osobyČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2, Oddíl 6 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy [§ 1770 - § 1784]§ 1770§ 1771 Dražba§ 1772 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku§ 1773§ 1774§ 1775§ 1776§ 1777§ 1778§ 1779§ 1780 Veřejná nabídka§ 1781§ 1782§ 1783§ 1784ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2, Oddíl 7 Smlouva o smlouvě budoucí [§ 1785 - § 1788]§ 1785 Základní ustanovení§ 1786§ 1787§ 1788ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 3 Obsah závazků [§ 1789 - § 1809]§ 1789 Obecná ustanovení§ 1790§ 1791§ 1792 Úplata za plnění§ 1793 Neúměrné zkrácení§ 1794§ 1795§ 1796 Lichva§ 1797§ 1798 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem§ 1799§ 1800§ 1801§ 1802 Úroky§ 1803§ 1804§ 1805§ 1806§ 1807 Záloha§ 1808 Závdavek§ 1809ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem [§ 1810 - § 1867]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 4, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 1810 - § 1819]§ 1810§ 1811§ 1812§ 1813§ 1814§ 1815§ 1816§ 1817§ 1818§ 1819ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 4, Oddíl 2 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory [§ 1820  - § 1851]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 4, Oddíl 2, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 1820  - § 1840]§ 1820 Sdělení před uzavřením smlouvy§ 1821§ 1822 Obsah smlouvy§ 1823 Závazky ze smluv o poskytování služeb§ 1824 Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem§ 1825§ 1826§ 1827§ 1828 Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory§ 1829 Odstoupení od smlouvy§ 1830§ 1831§ 1832§ 1833§ 1834§ 1835§ 1836§ 1837§ 1838 Neobjednané plnění§ 1839 Společná ustanovení§ 1840ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 4, Oddíl 2, Pododdíl 2 Finanční služby [§ 1841 - § 1851]§ 1841§ 1842§ 1843 Sdělení před uzavřením smlouvy§ 1844§ 1844a§ 1845§ 1846 Odstoupení od smlouvy§ 1847§ 1848§ 1849§ 1850§ 1851 Neobjednané plněníČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 4, Oddíl 3 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby [§ 1852 - § 1867]§ 1852§ 1853§ 1854 Sdělení před uzavřením smlouvy§ 1855 Forma smlouvy§ 1856 Obsah smlouvy§ 1857§ 1858§ 1859§ 1860 Jazyk smlouvy§ 1861 Odstoupení od smlouvy§ 1862§ 1863§ 1864§ 1865§ 1866 Zvláštní ustanovení§ 1867ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 5 Společné dluhy a pohledávky [§ 1868 - § 1878]§ 1868 Obecné ustanovení§ 1869 Nedělitelné plnění§ 1870§ 1871 Dělitelné plnění§ 1872 Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně§ 1873§ 1874§ 1875§ 1876§ 1877 Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně§ 1878ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 6 Změny závazků [§ 1879 - § 1907]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 6, Oddíl 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka [§ 1879 - § 1900]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 6, Oddíl 1, Pododdíl 1 Změna v osobě věřitele [§ 1879 - § 1887]§ 1879 Postoupení pohledávky§ 1880§ 1881§ 1882§ 1883§ 1884§ 1885§ 1886§ 1887 Postoupení souboru pohledávekČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 6, Oddíl 1, Pododdíl 2 Změna v osobě dlužníka [§ 1888 - § 1894]§ 1888 Převzetí dluhu§ 1889§ 1890§ 1891§ 1892 Přistoupení k dluhu§ 1893 Převzetí majetku§ 1894ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 6, Oddíl 1, Pododdíl 3 Postoupení smlouvy [§ 1895 - § 1900]§ 1895§ 1896§ 1897§ 1898§ 1899§ 1900ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 6, Oddíl 2 Změny v obsahu závazků [§ 1901 - § 1907]§ 1901§ 1902 Novace§ 1903 Narovnání§ 1904§ 1905§ 1906 Společná ustanovení§ 1907ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 7 Zánik závazků [§ 1908 - § 2009]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 7, Oddíl 1 Splnění [§ 1908 - § 1980]§ 1908 Obecná ustanovení§ 1909§ 1910§ 1911§ 1912§ 1913§ 1914 Řádné plnění§ 1915§ 1916§ 1917§ 1918§ 1919§ 1920§ 1921§ 1922§ 1923§ 1924§ 1925§ 1926 Způsob plnění§ 1927§ 1928§ 1929§ 1930§ 1931§ 1932§ 1933§ 1934§ 1935§ 1936§ 1937§ 1938§ 1939 Poukázka§ 1940§ 1941§ 1942§ 1943§ 1944§ 1945§ 1946 Poukázka na řad§ 1947 Poukázka na doručitele§ 1948§ 1949 Kvitance§ 1950§ 1951§ 1952 Dlužní úpis§ 1953 Náhradní splnění§ 1954 Místo plnění§ 1955§ 1956§ 1957§ 1958 Čas plnění§ 1959§ 1960§ 1961§ 1962§ 1963§ 1964§ 1965§ 1966§ 1967§ 1968 Prodlení dlužníka§ 1969§ 1970§ 1971§ 1972§ 1973§ 1974§ 1975 Prodlení věřitele§ 1976§ 1977 Společná ustanovení§ 1978§ 1979§ 1980 Fixní závazekČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 7, Oddíl 2 Jiné způsoby zániku závazků [§ 1981 - § 2009]§ 1981 Dohoda§ 1982 Započtení§ 1983§ 1984§ 1985§ 1986§ 1987§ 1988§ 1989§ 1990§ 1991§ 1992 Odstupné§ 1993 Splynutí§ 1994§ 1995 Prominutí dluhu§ 1996§ 1997§ 1998 Výpověď§ 1999§ 2000§ 2001 Odstoupení od smlouvy§ 2002§ 2003§ 2004§ 2005§ 2006 Následná nemožnost plnění§ 2007§ 2008§ 2009 Smrt dlužníka nebo věřiteleČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 8 Zajištění a utvrzení dluhů [§ 2010 - § 2054]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 8, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 2010 - § 2017]§ 2010§ 2011§ 2012 Jistota§ 2013§ 2014§ 2015§ 2016§ 2017ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 8, Oddíl 2 Zajištění dluhu [§ 2018 - § 2047]§ 2018 Ručení§ 2019§ 2020§ 2021§ 2022§ 2023§ 2024§ 2025§ 2026§ 2027§ 2028§ 2029 Finanční záruka§ 2030§ 2031§ 2032§ 2033§ 2034§ 2035§ 2036§ 2037§ 2038§ 2039§ 2040 Zajišťovací převod práva§ 2041§ 2042§ 2043§ 2044§ 2045 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů§ 2046§ 2047ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 8, Oddíl 3 Utvrzení dluhu [§ 2048 - § 2054]§ 2048 Smluvní pokuta§ 2049§ 2050§ 2051§ 2052§ 2053 Uznání dluhu§ 2054ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ [§ 2055 - § 2893]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1 Převedení věci do vlastnictví jiného [§ 2055 - § 2188]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 1 Darování [§ 2055 - § 2078]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 1, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2055 - § 2065]§ 2055 Základní ustanovení§ 2056§ 2057§ 2058§ 2059§ 2060§ 2061§ 2062 Darování podpory§ 2063 Darování pro případ smrti§ 2064§ 2065ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 1, Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o platnosti darování [§ 2066 - § 2067]§ 2066§ 2067ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 1, Pododdíl 3 Odvolání daru [§ 2068 - § 2078]§ 2068 Odvolání daru pro nouzi§ 2069§ 2070§ 2071§ 2072 Odvolání daru pro nevděk§ 2073§ 2074§ 2075§ 2076 Společná ustanovení§ 2077§ 2078ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2 Koupě [§ 2079 - § 2183]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2079 - § 2084]§ 2079 Základní ustanovení§ 2080§ 2081§ 2082§ 2083§ 2084ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 2 Koupě movité věci [§ 2085 - § 2127]§ 2085 Základní ustanovení§ 2086§ 2087 Povinnosti prodávajícího§ 2088§ 2089§ 2090§ 2091§ 2092§ 2093§ 2094§ 2095 Předmět koupě§ 2096§ 2097§ 2098§ 2099 Práva z vadného plnění§ 2100§ 2101§ 2102§ 2103§ 2104§ 2105§ 2106§ 2107§ 2108§ 2109§ 2110§ 2111§ 2112§ 2113 Záruka za jakost§ 2114§ 2115§ 2116§ 2117§ 2118 Povinnosti kupujícího§ 2119§ 2120§ 2121 Nebezpečí škody na věci§ 2122§ 2123§ 2124§ 2125§ 2126 Svépomocný prodej§ 2127ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 3 Koupě nemovité věci [§ 2128 - § 2131]§ 2128§ 2129§ 2130§ 2131ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 4 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě [§ 2132 - § 2157]§ 2132 Výhrada vlastnického práva§ 2133§ 2134§ 2135 Výhrada zpětné koupě§ 2136§ 2137§ 2138§ 2139 Výhrada zpětného prodeje§ 2140 Předkupní právo§ 2141§ 2142§ 2143§ 2144§ 2145§ 2146§ 2147§ 2148§ 2149§ 2150 Koupě na zkoušku§ 2151§ 2152 Výhrada lepšího kupce§ 2153§ 2154 Cenová doložka§ 2155§ 2156§ 2157 Jiná vedlejší ujednáníČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 5 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě [§ 2158 - § 2174]§ 2158§ 2159§ 2160§ 2161 Jakost při převzetí§ 2162§ 2163§ 2164§ 2165 Práva z vadného plnění§ 2166§ 2167§ 2168§ 2169§ 2170§ 2171§ 2172§ 2173§ 2174ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 6 Zvláštní ustanovení o koupi závodu [§ 2175 - § 2183]§ 2175§ 2176§ 2177§ 2178§ 2179§ 2180§ 2181§ 2182§ 2183ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 3 Směna [§ 2184 - § 2188]§ 2184 Základní ustanovení§ 2185§ 2186§ 2187§ 2188ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2 Přenechání věci k užití jinému [§ 2189 - § 2400]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 1 Výprosa [§ 2189 - § 2192]§ 2189 Základní ustanovení§ 2190§ 2191§ 2192ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 2 Výpůjčka [§ 2193 - § 2200]§ 2193 Základní ustanovení§ 2194§ 2195§ 2196§ 2197§ 2198§ 2199§ 2200ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3 Nájem [§ 2201 - § 2331]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2201 - § 2234]§ 2201 Základní ustanovení§ 2202 Předmět nájmu§ 2203§ 2204§ 2205 Pronajímatel§ 2206§ 2207§ 2208§ 2209§ 2210§ 2211§ 2212§ 2213 Nájemce§ 2214§ 2215 Podnájem§ 2216§ 2217 Nájemné§ 2218§ 2219 Další práva a povinnosti stran§ 2220§ 2221 Změna vlastnictví§ 2222§ 2223§ 2224§ 2225 Skončení nájmu§ 2226§ 2227§ 2228§ 2229§ 2230§ 2231§ 2232§ 2233§ 2234ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu [§ 2235 - § 2301]§ 2235 Základní ustanovení§ 2236§ 2237§ 2238§ 2239 Zakázaná ujednání§ 2240 Zvláštní ustanovení o nájmu družstevního bytu§ 2241§ 2242 Odevzdání bytu§ 2243§ 2244§ 2245§ 2246 Nájemné a jiné platby§ 2247§ 2248§ 2249§ 2250§ 2251§ 2252§ 2253§ 2254 Jistota§ 2255 Práva a povinnosti stran§ 2256§ 2257§ 2258§ 2259 Úpravy a jiné změny bytu nebo domu§ 2260§ 2261§ 2262§ 2263§ 2264§ 2265§ 2266§ 2267§ 2268§ 2269§ 2270 Společný nájem§ 2271§ 2272 Členové nájemcovy domácnosti§ 2273§ 2274 Podnájem§ 2275§ 2276§ 2277§ 2278§ 2279 Následky smrti nájemce§ 2280§ 2281§ 2282§ 2283§ 2284§ 2285 Skončení nájmu§ 2286§ 2287§ 2288§ 2289§ 2290§ 2291§ 2292§ 2293§ 2294§ 2295§ 2296§ 2297 Nájem služebního bytu§ 2298§ 2299§ 2300 Nájem bytu zvláštního určení§ 2301ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 3 Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání [§ 2302 - § 2315]§ 2302 Základní ustanovení§ 2303§ 2304§ 2305§ 2306§ 2307 Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání§ 2308 Skončení nájmu§ 2309§ 2310§ 2311§ 2312§ 2313§ 2314§ 2315 Náhrada za převzetí zákaznické základnyČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 4 Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých [§ 2316 - § 2320]§ 2316 Základní ustanovení§ 2317§ 2318§ 2319§ 2320ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 5 Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku [§ 2321 - § 2325]§ 2321 Základní ustanovení§ 2322§ 2323§ 2324§ 2325ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 3, Pododdíl 6 Ubytování [§ 2326 - § 2331]§ 2326 Základní ustanovení§ 2327§ 2328§ 2329§ 2330§ 2331ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 4 Pacht [§ 2332 - § 2357]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 4, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2332 - § 2344]§ 2332 Základní ustanovení§ 2333§ 2334§ 2335§ 2336§ 2337§ 2338§ 2339§ 2340§ 2341§ 2342 Inventář§ 2343§ 2344ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 4, Pododdíl 2 Zemědělský pacht [§ 2345 - § 2348]§ 2345 Základní ustanovení§ 2346§ 2347§ 2348ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 4, Pododdíl 3 Pacht závodu [§ 2349 - § 2357]§ 2349§ 2350§ 2351§ 2352§ 2353§ 2354§ 2355§ 2356§ 2357ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 5 Licence [§ 2358 - § 2389]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 5, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2358 - § 2370]§ 2358 Základní ustanovení§ 2359§ 2360 Výhradní nebo nevýhradní licence§ 2361§ 2362§ 2363 Podlicence§ 2364§ 2365§ 2366 Odměna§ 2367§ 2368§ 2369§ 2370 VýpověďČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 5, Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem [§ 2371 - § 2383]§ 2371 Základní ustanovení§ 2372§ 2373§ 2374§ 2375 Omezení nabyvatele licence§ 2376§ 2377 Rozmnoženina pro autora§ 2378 Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele§ 2379§ 2380§ 2381§ 2382 Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora§ 2383 Zánik licenceČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 5, Pododdíl 3 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou [§ 2384 - § 2386]§ 2384 Základní ustanovení§ 2385§ 2386ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 5, Pododdíl 4 Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze [§ 2387 - § 2389]§ 2387§ 2388§ 2389ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 6 Zápůjčka [§ 2390 - § 2394]§ 2390 Základní ustanovení§ 2391§ 2392§ 2393§ 2394ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2, Oddíl 7 Úvěr [§ 2395 - § 2400]§ 2395 Základní ustanovení§ 2396§ 2397§ 2398§ 2399§ 2400ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 3 Pracovní poměr [§ 2401]§ 2401ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 4 Závazky ze schovacích smluv [§ 2402 - § 2429]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 1 Úschova [§ 2402 - § 2414]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 1, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2402 - § 2408]§ 2402 Základní ustanovení§ 2403§ 2404§ 2405§ 2406§ 2407§ 2408ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 1, Pododdíl 2 Úschova cenného papíru [§ 2409 - § 2414]§ 2409§ 2410 Hromadná úschova§ 2411§ 2412§ 2413 Imobilizace cenných papírů§ 2414ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 4, Oddíl 2 Skladování [§ 2415 - § 2429]§ 2415 Základní ustanovení§ 2416§ 2417§ 2418§ 2419§ 2420§ 2421§ 2422§ 2423§ 2424§ 2425§ 2426§ 2427§ 2428 Svépomocný prodej§ 2429ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 5 Závazky ze smluv příkazního typu [§ 2430 - § 2520]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 1 Příkaz [§ 2430 - § 2444]§ 2430 Základní ustanovení§ 2431§ 2432§ 2433§ 2434§ 2435§ 2436§ 2437§ 2438§ 2439§ 2440§ 2441§ 2442§ 2443§ 2444ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 2 Zprostředkování [§ 2445 - § 2454]§ 2445 Základní ustanovení§ 2446§ 2447§ 2448§ 2449§ 2450§ 2451§ 2452§ 2453§ 2454ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 3 Komise [§ 2455 - § 2470]§ 2455 Základní ustanovení§ 2456§ 2457§ 2458§ 2459§ 2460§ 2461§ 2462§ 2463§ 2464§ 2465§ 2466§ 2467§ 2468§ 2469§ 2470ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 4 Zasílatelství [§ 2471 - § 2482]§ 2471 Základní ustanovení§ 2472§ 2473§ 2474§ 2475§ 2476§ 2477§ 2478§ 2479§ 2480§ 2481§ 2482ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 5, Oddíl 5 Obchodní zastoupení [§ 2483 - § 2520]§ 2483 Základní ustanovení§ 2484§ 2485 Rozhodné území§ 2486§ 2487 Výhradní obchodní zastoupení§ 2488 Nevýhradní obchodní zastoupení§ 2489 Povinnosti obchodního zástupce§ 2490§ 2491§ 2492§ 2493§ 2494§ 2495 Povinnosti zastoupeného§ 2496§ 2497§ 2498§ 2499 Provize§ 2500§ 2501§ 2502§ 2503§ 2504§ 2505§ 2506§ 2507§ 2508§ 2509 Trvání obchodního zastoupení§ 2510 Výpověď obchodního zastoupení§ 2511§ 2512§ 2513§ 2514 Zvláštní odměna§ 2515§ 2516§ 2517§ 2518 Konkurenční doložka§ 2519 Zakázaná ujednání§ 2520ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 6 Zájezd [§ 2521 - § 2549a]§ 2521 Základní ustanovení§ 2522§ 2523§ 2524§ 2525 Potvrzení o zájezdu§ 2526§ 2527 Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu§ 2528 Další náležitosti potvrzení o zájezdu§ 2529§ 2530§ 2530a§ 2531 Změna závazku ze smlouvy§ 2532 Postoupení smlouvy§ 2533 Odstoupení od smlouvy§ 2534§ 2535§ 2536§ 2536a§ 2537§ 2538§ 2539§ 2540§ 2541 Pomoc v nesnázích§ 2542 Náhrada škody§ 2543§ 2544§ 2544a§ 2545 Zahraniční školní pobyt§ 2546§ 2547§ 2548 Společné ustanovení§ 2549§ 2549aČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě [§ 2550 - § 2585]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 7, Oddíl 1 Přeprava osob a věcí [§ 2550 - § 2581]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 7, Oddíl 1, Pododdíl 1 Přeprava osoby [§ 2550 - § 2554]§ 2550 Základní ustanovení§ 2551§ 2552§ 2553§ 2554ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 7, Oddíl 1, Pododdíl 2 Přeprava věci [§ 2555 - § 2571]§ 2555 Základní ustanovení§ 2556§ 2557§ 2558§ 2559 Přerušení přepravy§ 2560§ 2561§ 2562§ 2563§ 2564 Přepravné§ 2565§ 2566 Náhrada škody§ 2567§ 2568§ 2569§ 2570 Svépomocný prodej§ 2571ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 7, Oddíl 1, Pododdíl 3 Náložný list [§ 2572 - § 2577]§ 2572§ 2573§ 2574§ 2575§ 2576§ 2577ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 7, Oddíl 1, Pododdíl 4 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí [§ 2578 - § 2581]§ 2578§ 2579§ 2580§ 2581ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 7, Oddíl 2 Provoz dopravního prostředku [§ 2582 - § 2585]§ 2582§ 2583§ 2584§ 2585ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 8 Dílo [§ 2586 - § 2635]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 8, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 2586 - § 2619]§ 2586 Základní ustanovení§ 2587§ 2588§ 2589 Způsob provádění díla§ 2590§ 2591§ 2592§ 2593§ 2594§ 2595§ 2596 Věci k provedení díla§ 2597§ 2598§ 2599 Vlastnické právo k předmětu díla§ 2600§ 2601§ 2602§ 2603§ 2604 Provedení díla§ 2605§ 2606§ 2607§ 2608§ 2609 Svépomocný prodej§ 2610 Cena za dílo§ 2611§ 2612§ 2613§ 2614§ 2615 Vady díla§ 2616§ 2617§ 2618§ 2619ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 8, Oddíl 2 Určení ceny podle rozpočtu [§ 2620 - § 2622]§ 2620§ 2621§ 2622ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 8, Oddíl 3 Stavba jako předmět díla [§ 2623 - § 2630]§ 2623§ 2624 Nebezpečí škody§ 2625 Právo na vyúčtování§ 2626 Kontrola provádění díla§ 2627 Skryté překážky§ 2628 Převzetí stavby§ 2629 Vady stavby§ 2630ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 8, Oddíl 4 Dílo s nehmotným výsledkem [§ 2631 - § 2635]§ 2631§ 2632§ 2633§ 2634§ 2635ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 9 Péče o zdraví [§ 2636 - § 2651]§ 2636 Základní ustanovení§ 2637§ 2638 Poučení§ 2639§ 2640§ 2641§ 2642 Práva a povinnosti stran§ 2643§ 2644§ 2645§ 2646§ 2647 Záznamy o péči o zdraví§ 2648§ 2649§ 2650§ 2651ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 10 Kontrolní činnost [§ 2652 - § 2661]§ 2652 Základní ustanovení§ 2653§ 2654§ 2655§ 2656§ 2657§ 2658§ 2659§ 2660§ 2661ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu [§ 2662 - § 2700]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 1 Účet [§ 2662 - § 2679]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 1, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2662 - § 2668]§ 2662 Základní ustanovení§ 2663§ 2664§ 2665§ 2666§ 2667§ 2668ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 1, Pododdíl 2 Platební účet [§ 2669]§ 2669ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 1, Pododdíl 3 Jiný než platební účet [§ 2670 - § 2675]§ 2670§ 2671§ 2672§ 2673§ 2674§ 2675ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 1, Pododdíl 4 Vkladní knížka [§ 2676 - § 2679]§ 2676§ 2677§ 2678§ 2679ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 2 Jednorázový vklad [§ 2680 - § 2681]§ 2680§ 2681 Vkladní listČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 3 Akreditiv [§ 2682 - § 2693]§ 2682 Základní ustanovení§ 2683§ 2684§ 2685§ 2686§ 2687 Potvrzený akreditiv§ 2688§ 2689§ 2690 Dokumentární akreditiv§ 2691§ 2692§ 2693 Jiné akreditivyČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 11, Oddíl 4 Inkaso [§ 2694 - § 2700]§ 2694 Základní ustanovení§ 2695§ 2696§ 2697§ 2698§ 2699 Dokumentární inkaso§ 2700ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv [§ 2701 - § 2715]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 12, Oddíl 1 Důchod [§ 2701 - § 2706]§ 2701 Základní ustanovení§ 2702§ 2703§ 2704§ 2705§ 2706ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 12, Oddíl 2 Výměnek [§ 2707 - § 2715]§ 2707 Základní ustanovení§ 2708§ 2709§ 2710§ 2711§ 2712§ 2713§ 2714§ 2715ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 13 Společnost [§ 2716 - § 2746]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 13, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 2716 - § 2720]§ 2716 Základní ustanovení§ 2717§ 2718§ 2719§ 2720ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 13, Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků navzájem [§ 2721 - § 2729]§ 2721§ 2722§ 2723§ 2724§ 2725§ 2726§ 2727§ 2728§ 2729ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 13, Oddíl 3 Správa společnosti [§ 2730 - § 2735]§ 2730§ 2731§ 2732§ 2733§ 2734§ 2735ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 13, Oddíl 4 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám [§ 2736 - § 2738]§ 2736§ 2737§ 2738ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 13, Oddíl 5 Zánik členství [§ 2739 - § 2743]§ 2739§ 2740§ 2741§ 2742§ 2743ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 13, Oddíl 6 Zánik společnosti [§ 2744 - § 2746]§ 2744§ 2745§ 2746ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 14 Tichá společnost [§ 2747 - § 2755]§ 2747 Základní ustanovení§ 2748§ 2749§ 2750§ 2751 Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě§ 2752§ 2753§ 2754 Zánik tiché společnosti § 2755ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15 Závazky z odvážných smluv [§ 2756 - § 2883]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 2756 - § 2757]§ 2756§ 2757ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2 Pojištění [§ 2758 - § 2872]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 1 Základní ustanovení [§ 2758 - § 2810]§ 2758§ 2759§ 2760§ 2761 Pojistný zájem§ 2762§ 2763§ 2764§ 2765§ 2766 Pojištěný§ 2767 Pojištění cizího pojistného nebezpečí§ 2768§ 2769 Rovné zacházení§ 2770 Oprávněná osoba§ 2771§ 2772§ 2773§ 2774 Pojistné podmínky§ 2775 Pojistka§ 2776§ 2777§ 2778§ 2779§ 2780§ 2781§ 2782 Pojistné§ 2783§ 2784§ 2785§ 2786§ 2787§ 2788 Povinnost k pravdivým sdělením§ 2789§ 2790 Změna pojistného rizika§ 2791§ 2792§ 2793§ 2794§ 2795§ 2796 Šetření pojistné události§ 2797§ 2798§ 2799§ 2800 Následky porušení povinností§ 2801 Přerušení pojištění§ 2802 Zánik pojištění§ 2803§ 2804§ 2805§ 2806§ 2807§ 2808§ 2809§ 2810ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 2 Škodové pojištění [§ 2811 - § 2820]§ 2811 Rozsah§ 2812 Změna vlastnictví pojištěného majetku§ 2813 Hranice pojistného plnění§ 2814§ 2815§ 2816 Množné pojištění§ 2817 Soupojištění§ 2818 Vícenásobné pojištění§ 2819 Zachraňovací náklady§ 2820 Přechod práva na pojistiteleČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 3 Obnosové pojištění [§ 2821 - § 2823]§ 2821§ 2822§ 2823ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění osob [§ 2824 - § 2832]§ 2824§ 2825§ 2826§ 2827 Skupinové pojištění§ 2828§ 2829§ 2830§ 2831§ 2832ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 5 Životní pojištění [§ 2833 - § 2843]§ 2833§ 2834§ 2835§ 2836§ 2837 Výluka z pojištění§ 2838 Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby§ 2839§ 2840§ 2841§ 2842 Odkupné§ 2843ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 6 Úrazové pojištění [§ 2844 - § 2846]§ 2844§ 2845§ 2846ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 7 Pojištění pro případ nemoci [§ 2847 - § 2848]§ 2847§ 2848ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 8 Pojištění majetku [§ 2849 - § 2855]§ 2849§ 2850§ 2851§ 2852§ 2853 Přepojištění§ 2854 Podpojištění§ 2855 Zvláštní ustanoveníČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 9 Pojištění právní ochrany [§ 2856 - § 2860]§ 2856§ 2857§ 2858§ 2859§ 2860ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 10 Pojištění odpovědnosti [§ 2861 - § 2867]§ 2861§ 2862§ 2863§ 2864§ 2865§ 2866§ 2867ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 11 Pojištění úvěru nebo záruky [§ 2868 - § 2870]§ 2868§ 2869§ 2870ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 2, Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát [§ 2871 - § 2872]§ 2871§ 2872 Pojištění velkého pojistného rizikaČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 3 Sázka, hra a los [§ 2873 - § 2883]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 3, Pododdíl 1 Sázka [§ 2873 - § 2880]§ 2873 Základní ustanovení§ 2874§ 2875§ 2876§ 2877§ 2878§ 2879§ 2880ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 3, Pododdíl 2 Hra [§ 2881]§ 2881ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 3, Pododdíl 3 Los [§ 2882]§ 2882ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 15, Oddíl 3, Pododdíl 4 Společné ustanovení [§ 2883]§ 2883ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby [§ 2884 - § 2893]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 16, Oddíl 1 Veřejný příslib [§ 2884 - § 2889]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 16, Oddíl 1, Pododdíl 1 Příslib odměny [§ 2884 - § 2886]§ 2884§ 2885§ 2886ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 16, Oddíl 1, Pododdíl 2 Vypsání ceny [§ 2887 - § 2889]§ 2887§ 2888§ 2889ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 16, Oddíl 2 Slib odškodnění [§ 2890 - § 2893]§ 2890§ 2891§ 2892§ 2893ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III ZÁVAZKY Z DELIKTŮ [§ 2894 - § 2990]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy [§ 2894 - § 2971]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 1 Základní ustanovení [§ 2894 - § 2908]§ 2894§ 2895§ 2896§ 2897§ 2898§ 2899§ 2900 Prevence§ 2901§ 2902§ 2903§ 2904 Náhoda§ 2905 Nutná obrana§ 2906 Krajní nouze§ 2907§ 2908ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 2 Povinnost nahradit škodu [§ 2909 - § 2950]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2909 - § 2919]§ 2909 Porušení dobrých mravů§ 2910 Porušení zákona§ 2911 Domněnka nedbalosti§ 2912§ 2913 Porušení smluvní povinnosti§ 2914§ 2915 Škoda způsobená několika osobami§ 2916§ 2917§ 2918§ 2919ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení [§ 2920 - § 2950]§ 2920 Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání§ 2921§ 2922§ 2923 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi§ 2924 Škoda z provozní činnosti§ 2925 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným§ 2926 Škoda na nemovité věci§ 2927 Škoda z provozu dopravních prostředků§ 2928§ 2929§ 2930§ 2931§ 2932§ 2933 Škoda způsobená zvířetem§ 2934§ 2935§ 2936 Škoda způsobená věcí§ 2937§ 2938§ 2939 Škoda způsobená vadou výrobku§ 2940§ 2941§ 2942§ 2943§ 2944 Škoda na převzaté věci§ 2945 Škoda na odložené věci§ 2946 Škoda na vnesené věci§ 2947§ 2948§ 2949§ 2950 Škoda způsobená informací nebo radouČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 3 Způsob a rozsah náhrady [§ 2951 - § 2971]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 3, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 2951 - § 2955]§ 2951§ 2952§ 2953 Snížení náhrady§ 2954§ 2955ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 3, Pododdíl 2 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka [§ 2956 - § 2968]§ 2956 Obecná ustanovení§ 2957§ 2958 Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení§ 2959§ 2960 Náklady spojené s péčí o zdraví§ 2961 Náklady pohřbu§ 2962 Peněžité dávky§ 2963§ 2964§ 2965§ 2966§ 2967§ 2968 OdbytnéČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1, Oddíl 3, Pododdíl 3 Zvláštní ustanovení [§ 2969 - § 2971]§ 2969 Náhrada při poškození věci§ 2970 Náhrada při poranění zvířete§ 2971 Náhrada nemajetkové újmyČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 2 Zneužití a omezení soutěže [§ 2972 - § 2990]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 1 Obecná ustanovení [§ 2972 - § 2975]§ 2972§ 2973§ 2974§ 2975 Zakázaná konkurenční doložkaČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 2, Oddíl 2 Nekalá soutěž [§ 2976 - § 2990]§ 2976 Základní ustanovení§ 2977 Klamavá reklama§ 2978 Klamavé označení zboží nebo služby§ 2979§ 2980 Srovnávací reklama§ 2981 Vyvolání nebezpečí záměny§ 2982 Parazitování na pověsti§ 2983 Podplácení§ 2984 Zlehčování§ 2985 Porušení obchodního tajemství§ 2986 Dotěrné obtěžování§ 2987 Ohrožení zdraví nebo životního prostředí§ 2988 Ochrana proti nekalé soutěži§ 2989§ 2990 Ochrana proti omezování soutěžeČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ [§ 2991 - § 3014]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 1 Bezdůvodné obohacení [§ 2991 - § 3005]§ 2991§ 2992§ 2993§ 2994§ 2995§ 2996§ 2997§ 2998§ 2999§ 3000§ 3001§ 3002§ 3003§ 3004§ 3005ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného [§ 3006 - § 3014]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 1 Nepřikázané jednatelství [§ 3006 - § 3011]§ 3006 Základní ustanovení§ 3007 Odvracení škody§ 3008 Záchrana cizí věci§ 3009 Jednání k užitku jiné osoby§ 3010 Společná ustanovení§ 3011ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 2 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného [§ 3012 - § 3014]§ 3012 Základní ustanovení§ 3013§ 3014ČÁST PÁTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ [§ 3015 - § 3081]ČÁST PÁTÁ, HLAVA I USTANOVENÍ SPOLEČNÁ [§ 3015 - § 3027]§ 3015§ 3016§ 3017§ 3018§ 3019§ 3020§ 3021§ 3022§ 3023§ 3024§ 3025§ 3026§ 3027ČÁST PÁTÁ, HLAVA II USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ [§ 3028 - § 3081]ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1 Přechodná ustanovení [§ 3028 - § 3079]ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 1 Všeobecná ustanovení [§ 3028 - § 3035]§ 3028§ 3029§ 3030§ 3031§ 3032§ 3033§ 3034§ 3035ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 2 Lhůty a doby [§ 3036 - § 3037]§ 3036§ 3037ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 3 Majetkové právo manželské [§ 3038 - § 3040]§ 3038§ 3039§ 3040ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 4 Právnické osoby [§ 3041 - § 3053]§ 3041§ 3042§ 3043§ 3044§ 3045§ 3046§ 3047§ 3048§ 3049§ 3050§ 3051§ 3052§ 3053ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 5 Věcná práva [§ 3054 - § 3068]§ 3054 Pozemky a stavby§ 3055§ 3056§ 3057§ 3058§ 3059§ 3060§ 3061§ 3062 Spoluvlastnictví§ 3063§ 3064 Katastr nemovitostí§ 3065§ 3066 Mimořádné vydržení§ 3067 Opuštění nemovité věci§ 3068ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 6 Dědické právo [§ 3069 - § 3072]§ 3069§ 3070§ 3071§ 3072ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1, Oddíl 7 Závazková práva [§ 3073 - § 3079]§ 3073§ 3074§ 3075§ 3076§ 3077§ 3078§ 3079ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 2 Závěrečná ustanovení [§ 3080 - § 3081]§ 3080§ 3081 ÚčinnostÚčinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka

Václav Filip - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka aktuálně reaguje na změny, jež přinesla do úpravy bytového spoluvlastnictví novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020. Jde o praktického průvodce pro každého, kdo se potýká s nástrahami bytového ...

Cena: 715 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku). Dále se změnila obecná úprava spoluvlastnictví ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.