Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
Znění účinné od 1. 7. 2023 dosud.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 152/2023 Sb.,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna stavebního zákona

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady se zrušují uplynutím dne 30. června 2023.

2. Příslušnost hospodařit s majetkem, s nímž byl do dne 30. června 2023 příslušný hospodařit Nejvyšší stavební úřad a krajské stavební úřady, přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo pro místní rozvoj. Příslušnost hospodařit s majetkem, s nímž byl do dne 30. června 2023 příslušný hospodařit Specializovaný a odvolací stavební úřad, přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Dopravní a energetický stavební úřad.

3. Na Ministerstvo pro místní rozvoj přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na služební místo nebo k výkonu práce v Nejvyšším stavebním úřadu a krajských stavebních úřadech.

4. Dosavadní ředitel Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ředitelem Dopravního a energetického stavebního úřadu. Doba jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu podle § 54 odst. 1 zákona o státní službě začíná běžet dnem jmenování dosavadního ředitele Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu na místo ředitele Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o vyvlastnění

Čl. XXIX

Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pravomocné územní rozhodnutí se pro účely zákona o vyvlastnění považuje za rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona.

3. Zahájená vyvlastňovací řízení podle tohoto zákona dokončí vyvlastňovací úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna stavebního zákona

Čl. XXXI

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci podle tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna liniového zákona

Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
ÚČINNOST

Čl. XXXVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. XI bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.