Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Znění účinné od 1. 1. 2021 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 543/2020 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o místních poplatcích

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Obec může za poplatkové období roku 2021 vybírat poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zavedla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro poplatkové povinnosti u tohoto poplatku, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé v poplatkovém období roku 2021, se použije zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, účinné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v dílčím období osvobozuje fyzická osoba, která má na konci tohoto dílčího období bydliště v jiné obci, je v této obci poplatníkem poplatku za komunální odpad podle § 156 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci.

4. Obec nemůže zavést poplatky za komunální odpad podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za poplatkové období roku 2021, ve kterém

a)má podle § 156 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaveden poplatek za komunální odpad, nebo
b)má podle bodu 2 zaveden poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nebo
c)vybírá podle § 156 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se pro účely jeho placení považuje za poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u rezerv za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna chemického zákona

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. V případě směsi, která byla uvedena na trh po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytují dovozce, následný uživatel nebo distributor ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V případě směsi, která byla uvedena na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a informace o této směsi nebo jejich změny nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona poskytnuty podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnou dovozce, dodavatel nebo následný uživatel Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. V případě směsi, která byla uvedena na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a informace o této směsi nebo jejich změny byly ke dni účinnosti tohoto zákona poskytnuty podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnou dovozce, následný uživatel nebo distributor Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 1. ledna 2025, pokud je směs k tomuto datu stále na trhu. Změny týkající se této směsi, které nastaly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytují dovozce, následný uživatel nebo distributor ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu zdravotnictví podle § 22 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.