Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Znění účinné od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.Přehled účinností

ZÁKON
č. 119/2020 Sb.,
kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Obchodník s cennými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry, který je bankou, který má zaregistrovány nebo povoleny v udělené licenci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a investiční zprostředkovatel, který má zaregistrovány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni je Česká národní banka zapíše do registru jako samostatné zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou a změní podle § 6a odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na registraci činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vázaný zástupce penzijní společnosti, investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry, který je bankou, který má v seznamu vázaných zástupců zapsány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za vázaného zástupce podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni jej Česká národní banka zapíše do registru jako vázaného zástupce pro penzijní společnost nebo samostatného zprostředkovatele, jejichž vázaným zástupcem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Žádost o registraci činností podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo o jejich povolení v udělené licenci podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v řízení o ní se postupuje podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. K žádosti o zápis vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu podle § 79 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k žádosti o výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti podle § 79 odst. 9 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k žádosti o zápis činnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do seznamu vázaných zástupců vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry nebo k žádosti o výmaz takové činnosti ze seznamu vázaných zástupců podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepřihlíží, nebyl-li na jejím základě zápis nebo výmaz proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Zaplacený správní poplatek Česká národní banka vrátí bez zbytečného odkladu žadateli.

5. Žádost investičního zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo žádost banky o zrušení registrace nebo povolení činnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oznámení samostatného zprostředkovatele o ukončení činnosti podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení o ní se tímto dnem zastavuje.

6. Investičnímu zprostředkovateli podle bo- du 1, který v roce 2019 zaplatí poplatek podle § 30b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle § 82 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se obnovuje registrace činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do konce druhého kalendářního roku následujícího po zaplacení poplatku.

7. Vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle bodu 2, za kterého je v roce 2019 zaplacen poplatek podle § 32g odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle § 80 odst. 2 a § 82 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se obnovuje zápis do seznamu vázaných zástupců do konce druhého kalendářního roku následujícího po zaplacení poplatku.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou částí páté a sedmé, které nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.