Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 301/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné od 1. 1. 2018 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 301/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky příspěvku na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše příspěvku na mobilitu se učiní záznam do spisu.

2. Příspěvek na mobilitu podle § 7 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé od splátky náležející za leden 2018.

3. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu zašle nejpozději do dne výplaty příspěvku na mobilitu za leden 2018 písemné sdělení o změně výše příspěvku na mobilitu. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

4. Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Lhůta pro opětovné poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, činí 84 kalendářních měsíců podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, podle § 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, též tehdy, pokud byl příspěvek pravomocně přiznán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě uvedeném ve větě první počíná lhůta běžet od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o tomto příspěvku. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona již uplynula lhůta 84 kalendářních měsíců podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, podle § 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zároveň neuplynula lhůta 120 kalendářních měsíců, podle § 9 odst. 11 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na toto ustanovení navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, podle § 12 odst. 1 písm. c) a d) a podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na opětovné poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se v takových případech rovněž pokládají za proběhlé navazující lhůty ohledně povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.